Artikelindex

1. Kort overzicht van de geschiedenis

1.1 Kloosters

Kloosters hebben in de geschiedenis van Putten een grote rol gespeeld. Uit het jaar 855 na Christus is een oorkonde bekend, die betrekking heeft op een schenking van goederen, behorend aan een zeker Fries edelman, genaamd Folckerus.

3 Werdenww 

 Werden aan de Ruhr omstreeks 793 

Deze goederen werden geschonken aan een klooster in het Ruhrgebied, het Sint Ludgerusklooster te Werden bij Essen. Tot die goederen behoorden ook landerijen in Putten. Tot 1559 heeft de band tussen het klooster te Werden en zijn bezittingen in Putten en omgeving bestaan. In dat jaar werden deze bezittingen namelijk geruild tegen goederen van het klooster Abdinckhof die ergens anders waren gelegen (rond Renkum). Tot dit jaar waren veel Puttenaren ‘horig’ aan het klooster te Werden. Zij werden in verband met vorengenoemde ruil 'horig' aan het klooster Abdinckhof te Paderborn, dat ook vóór 1559 al bezittingen had in Putten (sinds 1031). 
Ook het St. Vitusklooster te Elten heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Putten.
Goederen van St. Vitusklooster te Elten behoorden oorspronkelijk toe aan Graaf Wichman van Hameland die twee dochters had: Adela en Luitgarde. Luitgarde werd de eerste abdisse van het klooster te Elten. Mijnwerk was zoon van Adela, gehuwd met Balderik. Via Mijnwerk kwam de helft van de goederen terecht bij door bij het door hem in 1031 gestichte klooster. De andere helft kwam toe aan haar zuster Luitgarde, die die heeft geschonken aan het klooster te Hoog-Elten waarvan zij abdisse was.

6AdelavanHamaland

Munt van Adela van Hamaland, ca. 1000 (uit: Corpus Nummorum Saeculorum).