Al vanaf 1970 worden er in de maanden september tot april middagen georganiseerd voor de ouderen in onze gemeente. Ze zijn bedoeld voor ontmoeting. Velen ervaren bij het ouder worden dat hun leven eenzamer wordt. Geliefden ontvallen hen, de kring van familie en vrienden wordt steeds kleiner. De diaconie ziet het daarom als één van haar taken om voor de ouderen van onze gemeente ontmoetingsmiddagen te organiseren. Een ouderencommissie voert de werkzaamheden met betrekking tot de middagen uit met hulp van vrijwilligers. Naast de ontmoeting en het samen zingen komen tijdens de middagen ook onderwerpen aan de orde uit de breedte van natuur en samenleving. Er is zoveel moois in de schepping en wat is het boeiend om te zien en te horen hoe mensen vroeger leefden en ook nu. De middagen beginnen altijd met een meditatie door één van de plaatselijke predikanten. Elkaar zien en horen geeft verbondenheid. Het is belangrijk dat juist ook zij de middagen bezoeken die zich misschien nog niet zo oud voelen, maar die hart hebben voor hun medebroeder of –zuster in hun eenzaam wordende leven.

De middagen worden elke maand gehouden in het Kerkelijk Centrum De Aker, doorgaans op woensdag om 14.30 uur en meestal in de grote zaal. In de kerkbode die de vrijdag daarvoor verschijnt, staan altijd de bijzonderheden over de komende middag.

Ouderenmiddag

Een hartelijke uitnodiging voor de eerste middag van het nieuwe seizoen met de ouderen en alleenstaanden. Deze keer met een bijzondere presentatie. Op woensdag 12 sept. komen ds. en mw. Polinder-Segers vertellen over hun werk in Guinee. Zij zijn daar jarenlang betrokken geweest bij de zending onder moslims en vertellen over hun ervaringen daar. Ook de meditatie wordt deze keer gehouden door ds. Polinder.

Voor uw agenda geef ik de overige data van de komende periode met de presentaties:

·         17 okt.: mw. A.G. van Oostende over Idelette de Bure, de vrouw van Calvijn - de Reformatie door de ogen            van een vrouw;

·         14 nov.: mw. E. Wals over ‘Christenleven’ van Corrie ten Boom;

·         12 dec.: Kerstviering met maaltijd;

·         16 jan.: ds. A. Haaima over Israël;

·         13 febr.: dhr. J. Pater over friemels en fladderaars (vlinders);

·         20 mrt: mw. R. Hoogendoorn met Bijbelquilts over de lijdenstijd tot en met de zeven kruiswoorden;

·         17 apr: Paasviering;

·         15 mei: Busreis met maaltijd.

Alles zo de Heere wil. Met een hartelijke uitnodiging aan met name de jongere senioren in onze gemeente mee te komen doen. Daarbij gaat het ook om de ontmoeting met de ouderen. Zij zien er juist naar uit in hun eenzamer wordende leven in contact te blijven met andere gemeenteleden.

Graag tot ziens D.V. op woensdag 12 sept. in De Aker. De aanvang is 14.30 uur.

ds. J. van Oostende

tel.: 701833

Voorzitter van de commissie is ds. J. van Oostende, Stationsstraat 1 N, 3881AA, tel. 701833. Hij leidt ook de middagen. Vice-voorzitter is br. L.G. Ruiter, Oude Nijkerkerweg 25/A, 3882MB, tel. 352756.