Er is voor het seizoen 2020/2021 nog geen data bekend

Al vanaf 1970 worden er in de maanden september tot april middagen georganiseerd voor de ouderen in onze gemeente. Ze zijn bedoeld voor ontmoeting. Velen ervaren bij het ouder worden dat hun leven eenzamer wordt. Geliefden ontvallen hen, de kring van familie en vrienden wordt steeds kleiner. De diaconie ziet het daarom als één van haar taken om voor de ouderen van onze gemeente ontmoetingsmiddagen te organiseren. Een ouderencommissie voert de werkzaamheden met betrekking tot de middagen uit met hulp van vrijwilligers. Naast de ontmoeting en het samen zingen komen tijdens de middagen ook onderwerpen aan de orde uit de breedte van natuur en samenleving. Er is zoveel moois in de schepping en wat is het boeiend om te zien en te horen hoe mensen vroeger leefden en ook nu. De middagen beginnen altijd met een meditatie door één van de plaatselijke predikanten. Elkaar zien en horen geeft verbondenheid. Het is belangrijk dat juist ook zij de middagen bezoeken die zich misschien nog niet zo oud voelen, maar die hart hebben voor hun medebroeder of –zuster in hun eenzaam wordende leven.

De middagen worden elke maand gehouden in het Kerkelijk Centrum De Aker, doorgaans op woensdag om 14.30 uur en meestal in de grote zaal. In de kerkbode die de vrijdag daarvoor verschijnt, staan altijd de bijzonderheden over de komende middag.

Alles zo de Heere wil. Met een hartelijke uitnodiging aan met name de jongere senioren in onze gemeente mee te komen doen. Daarbij gaat het ook om de ontmoeting met de ouderen. Zij zien er juist naar uit in hun eenzamer wordende leven in contact te blijven met andere gemeenteleden.

ds. J. van Oostende

tel.: 701833

Voorzitter van de commissie is ds. J. van Oostende, Stationsstraat 1 N, 3881AA, tel. 701833. Hij leidt ook de middagen. Vice-voorzitter is br. L.G. Ruiter, Oude Nijkerkerweg 25/A, 3882MB, tel. 352756.