Welkom op de website van de Classis Veluwe

De generale synode vergaderde

Twee intensive dagen waren het op 19 en 20 apr. Ds. Trijnie Bouw uit Zaltbommel is gekozen als nieuwe preses. Daarna kwam het onderwerp als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen aan de orde. Een onderwerp dat veel reacties oproept. In gespreksgroepen werd gesproken over wat heil betekent. En verder was er aandacht voor de Universiteit (PThU), het invoeren van de VOG en werd het gesprek voortgezet over genderidentiteit, seksualiteit en huwelijk en relaties. Lees meer op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen.

Gerrit Bok,

scriba classicale vergadering Veluwe

Houd van ze!

Dat was de korte samenvatting van de inleiding over grijs en groen – samen leren geloven. Corine Nagel vertelde over hoe jongeren leren geloven en wat je daar in de gemeente aan en mee kunt doen. Op de website staat een uitgebreider verslag en de presentatie. Op 28 mei krijgt dit een vervolg waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. De classicale vergadering heeft besloten dat gemeenten een geldelijke stimulans kunnen krijgen voor een vernieuwend initiatief.  

Lees verder op de website: pknclassisveluwe.nl/verslagen

Gerrit Bok, scriba cv Veluwe

Grijs en groen - over generaties in de kerk

Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de kerk?

We hebben Corina Nagel-Herweijer uitgenodigd op twee classicale vergaderingen ons daar meer over te vertellen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op de eerste avond deelt zij met ons de belangrijke inzichten uit het onderzoek. Er is ook ruimte voor vragen. Op de tweede avond zoeken we verdere verdieping. Er zijn dan meerdere gesprekstafels waaraan je met elkaar in gesprek gaat over een bepaald thema. Bijv. thematafel ‘leren geloven als je weinig andere christenen kent’ of ‘welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren’. We hopen dat we elkaar aan deze tafels ook kunnen inspireren en/of waardevolle ideeën met elkaar kunnen delen.

Iedereen die in de gemeente werkt met kinderen en jongeren en natuurlijk ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We stellen het op prijs als je doorgeeft als je van plan bent te komen. Stuur dan een mail aan de scriba van de classis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kijk ook op de website pknclassisveluwe.nl in de agenda van 13 februari.

De eerste avond:  13 febr., 19.30-20.45 uur; Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn.

De tweede avond: 28 mei, 19.30-20.45 uur; Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Ontmoeten op de Veluwe

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, schrijft regelmatig een nieuwsbrief onder de naam ‘ontmoeten op de Veluwe’. Als classispredikant bezoekt hij alle gemeenten en voorgangers en gaat ook in verschillende gemeenten voor. Op deze wijze is hij het gezicht van de kerk op de Veluwe. In zijn Nieuwsbrief schrijft hij als eerste een bezinnend/meditatief artikel. Deze keer gaat het over Staakt de strijd n.a.v. Ps. 42 en Ps. 46. Daarna kondigt hij alvast de classicale vergaderingen aan die gaan over grijs en groen. Dit is één van de speerpunten voor de komende tijd en gaat over generaties in de kerk. Daarna stellen de Kerk-in-Actie-consulenten zich voor. Dat zijn Jaantje Vink en Arjen Overweg. Zij vertellen ook iets over hun werk. U leest dan verder over het ontbijt op de basisschool in Apeldoorn dat mede verzorgd wordt door vrijwilligers van de kerken.

U wordt een blik gegund op de generale synode. De aankondiging van de bidstond in Barneveld voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Altijd al theologie willen studeren?

De PThU houdt een enquête onder jongeren die interesse hebben in deze studie.

De nieuwsbrief besluit met een gebed van de aartsbisschop van Canterbury, dr. Justin Welby.

In de nieuwsbrief is ook ruimte voor wat gemeenten bezighoudt en breder willen delen. De nieuwsbrief wordt ook op de website gepubliceerd en daar staan ook de nieuwsbrieven die in de loop van de tijd verschenen zijn: pknclassisveluwe.nl/nieuwsbrief_1.

Gerrit Bok,

classicale vergadering Veluwe

Veilige kerk

De classicale vergadering heeft gesproken over het invoeren van de VOG op voorstel van de generale synode. Voor de gemeenten is dat een hele operatie. Goed om over na te denken hoe je dat op een goede en handige manier doet. We hebben ook gesproken over het nieuwe beleidsplan; er treden nieuwe afgevaardigden aan uit verschillende gemeenten en daar zijn we heel blij mee. We hebben ruim aandacht besteed aan het afscheid van onze voorzitter Martin Morsink. Lees verder in de impressie op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen. Ook het nieuwe beleidsplan staat op de website pknclassisveluwe.nl/classisveluwe_1.

Gerrit Bok, ondersteuning scribaat