Voor wie is het bedoeld?

Pastoraal bezoekwerk wordt in onze gemeente voornamelijk gedaan door predikanten, pastoraal medewerkers en ouderlingen. In de pastorale gesprekken zijn geloofsvragen doorgaans nauw verbonden met het leven van alledag. Voor sommige gemeenteleden is het ‘leven van alledag’ extra moeilijk geworden, omdat bij hen sprake is van psychosociale problemen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege traumatische gebeurtenissen, verliezen, afwijzing of overbelasting. Ook kan er sprake zijn van psychische problematiek bij henzelf of bij familieleden. Voor deze gemeenteleden is er de mogelijkheid om bezocht te worden door een aanvullend bezoekwerker.

Wat zijn aanvullend bezoekwerkers?

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er ook een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Aanvullend Bezoekwerk –Hoop in je verdriet

In de psalmen kom je regelmatig klachten en verzuchtingen tegen. Niet altijd wordt genoemd waaróm iemand het zo moeilijk heeft. Bijvoorbeeld in Psalm 39 lezen we dat David het zwaar heeft, maar er staat niet bij waarom. Eigenlijk is dat heel mooi; dat geeft ons de gelegenheid ons eigen leed en verdriet in te vullen. David kropt zijn verdriet op, hij kan zich niet uiten. Hans herkent zich in David. Al jaren heeft hij zijn mond gehouden. Judith, zijn vrouw, begreep hem niet toen hij er eens over begon dat hij het maar niet achter zich kan laten dat zijn vader hem in zijn jeugd kleineerde. ‘Dat is toch allang geleden?’ Ja, zijn vader is zelfs al gestorven, maar bij Hans blijft het knagen. Alles wat hij doet, lijkt zinloos; er ligt een grauwsluier over omdat hij waardering van zijn vader gemist heeft. En dit trekt ook een spoor naar zijn Godsbeeld. Welke weg wijst David? Hij lucht zijn hart bij God. In zijn gebed erkent hij zijn kleinheid en dat het aan de buitenkant mooi lijkt maar dat dit schijn is. Er is vanbinnen onrust. Wat stelt het allemaal voor? Hoe kan Hans met zichzelf in het reine komen en leren zien dat het leven met God zinvol is? Ook al heeft hij te maken met gebrokenheid, met verdriet? In onze gemeente kun je een beroep op een ambtsdrager of iemand van het Aanvullend Bezoekwerk doen. Iemand die naast je wil staan, luisteren wil. Die samen met je luistert naar het Woord van God, dat hoop geeft. Die je leert zien dat een leven met verdriet toch zinvol kan zijn, in het licht van Christus. Voel jij je eenzaam met je verdriet, of onbegrepen en heb je behoefte aan een luisterend oor? Ook voor u en jou is er een veilige gemeente waarin aandacht is voor wat u/ jij meedraagt.

Luisterend oor

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er ook een team van aanvullende bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie

Ligt uw of jouw vraag misschien op een ander terrein dan verlies of gevoel van eenzaamheid? Zou u willen gebruikmaken van Aanvullend Bezoekwerk vanwege overbelasting (door zorgen in het gezin), onvervulde kinderwens of omdat het in je huwelijk moeizaam gaat? Bespreek dit dan met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker- Hakkert, coördinator Aanvullend Bezoekwerk,

tel. 0341- 357766

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.