Voor wie is het bedoeld?

Pastoraal bezoekwerk wordt in onze gemeente voornamelijk gedaan door predikanten, pastoraal medewerkers en ouderlingen. In de pastorale gesprekken zijn geloofsvragen doorgaans nauw verbonden met het leven van alledag. Voor sommige gemeenteleden is het ‘leven van alledag’ extra moeilijk geworden, omdat bij hen sprake is van psychosociale problemen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege traumatische gebeurtenissen, verliezen, afwijzing of overbelasting. Ook kan er sprake zijn van psychische problematiek bij henzelf of bij familieleden. Voor deze gemeenteleden is er de mogelijkheid om bezocht te worden door een aanvullend bezoekwerker.

Wat zijn aanvullend bezoekwerkers?

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er ook een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Aanvullend Bezoekwerk- Van betekenis voor grootouders

Tijd om te gaan. De ouderling heeft een regulier huisbezoek afgesproken. Bij dit trouw meelevend gezin verwacht hij geen ‘bijzonderheden’. Inderdaad ontstaat er een meelevend gesprek over maatschappelijke dingen en het geloofsleven. Als de nog thuiswonende dochter weer naar haar kamer gegaan is, komt er –voor de ouderling- een onverwachte wending. Bernard legt nogal abrupt een probleem op tafel. Hun oudste dochter Lisanne, die in de stad woont, is bezig met een scheiding. Ze hebben nog wel huwelijkstherapie gevolgd, maar het werd Lisanne steeds duidelijker dat ze niet verder kon en wilde. Zijn vrouw Gea en hij zagen het totaal niet aankomen. Ze zijn erg verdrietig om de scheiding, niet in het minst vanwege de impact die dit voor hun kleinkinderen heeft. Hoe ga je met zo’n situatie om? Gevoelens van teleurstelling, boosheid en pijn buitelen over elkaar heen. Wat het ook niet makkelijker maakt, is dat Bernard en Gea er verschillend in staan. Aan het einde van het bezoek brengt de ouderling hun zorgen in gebed bij de Heere. Ook stelt hij voor een aanvullend bezoekwerker (AB-er) te vragen die hen helpt orde te scheppen in hun gedachten. De AB-er luistert, stelt vragen en luistert… Samen ontdekken Bernard en Gea hierdoor dat hun gevoelens er mogen zijn én dat God in deze moeilijke situatie een taak voor hen heeft. In een gesprek met hun dochter Lisanne en haar (ex)man spreken ze hun gevoelens uit. Ze geven ook aan dat ze liefdevol en betrokken willen zijn. Voor de kleinkinderen willen ze midden in alle veranderingen een rustpunt zijn. Tegelijk vinden Bernard en Gea het fijn om zélf van tijd tot tijd een luisterend oor te hebben in deze heftige situatie. Ook voor (groot)ouders mag het Aanvullend Bezoekwerk van betekenis zijn…!

Luisterend oor

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie

Ligt jouw of uw vraag misschien op een ander terrein? Zou u willen gebruikmaken van Aanvullend Bezoekwerk vanwege ziekte, gedragsproblemen van kinderen in het gezin, depressieve gedachten of rouw? Heb jij problemen en wil je met iemand praten?

Bespreek dit met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker-Hakkert, coördinator Aanvullend Bezoekwerk,

tel. 0341- 357766

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.