U kunt bij de diaconie terecht voor o.a. individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, voor vervoer naar de kerk, bezoekwerk, voor andere acute hulpverlening, waar eigen of overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is.

Voor vragen kunt u altijd ,één van de diakenen bellen of een afspraak maken. De adressen, telefoonnummers en e-mailadressen zijn te vinden onder het kopje De Wijken. Kies vervolgens voor de betreffende wijkgemeente en vervolgens voor kerkenraad. U kunt ook gebruik maken van de functie Wie is mijn diaken.

De diakenen willen u graag helpen. Wacht niet af, maar trek aan de bel! Ook als u behoeften bij anderen opmerkt wordt u hartelijk verzocht dit aan een van de diakenen kenbaar te maken. 
Het is onnodig te vermelden dat er een strikte geheimhoudingsplicht is voor datgene wat een diaken vertrouwelijk ter kennis komt. 

Contact

Wie is mijn diaken