Nieuws

 • Bezinning op het vermogen (4)

  Geplaatst: 01 december

  Zoals eerder genoemd in de kerkbode heeft het College van Diakenen besloten om buiten de reguliere gelden een deel van het vermogen vrij te maken om op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau diaconale projecten te ondersteunen. Eén van de projecten is Stichting Grensverleggende Talenten in Putten (SGVT).
  We hebben SGVT gevraagd om hierover iets te schrijven.

  >> lees meer

  “Een graadje lager” ook in de kerken

  Geplaatst: 01 december

  We hebben allemaal te maken met stijgende energieprijzen, zo ook onze kerkelijke gemeente. Om de stijgende kosten iets af te remmen is er in overleg en advies met de kosters besloten om de temperatuur in onze kerken een graadje te verlagen. Daarnaast houden de kosters in deze periode het gasverbruik bij. Op basis van het werkelijke gasverbruik wordt er een voorstel gedaan om zoveel mogelijk te besparen zonder afbreuk te doen aan de erediensten.

  >> lees meer

 • Aanleveren kopij kerstkerkbode en bestellen collectebonnen

  Geplaatst: 30 november

  Zoals u in de voorgaande twee kerkbodes heeft kunnen lezen kan kopij voor de kerstkerkbode (nr. 40), die uitkomt op donderdag 15 dec./vrijdag 16 dec. tot uiterlijk vrijdag 2 dec. 8.30 uur worden aangeleverd. De kerstkerkbode zal voor drie weken zijn.

  Bestellen collectebonnen

  >> lees meer

  Let op! Wijziging datum OpStap

  Geplaatst: 30 november

  In plaats van zondag 18 dec. zal er OpStap zijn op zondag 11 dec. Zondag 11 dec. zal het Heilig Avondmaal in de kerk gehouden worden. Na de tweede dienst in de Oude Kerk zal ds. Mijderwijk de kinderen van de OpStap in de kerk op een

  >> lees meer

 • Viering Heilig Avondmaal

  Geplaatst: 30 november

  Op 11 dec. zal er weer viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als op 11 sept. jl.

  Er komt één tafel voor de predikant te staan waarop het Avondmaalsservies en de dienbladen met brood en wijn komen te staan. Na het breken van de brood zullen de diakenen het brood op de schalen uitdelen. 

  >> lees meer

  Bijbellezing 30 november in de Oude Kerk

  Geplaatst: 25 november

  We vervolgen de Bijbellezingen over de profeet Zacharia. Deze keer zijn het zesde en zevende visioen aan de orde. We lezen Zach. 5:1-11 en 

  >> lees meer

 • Diaconale actiecollecte

  Geplaatst: 25 november

  Zoals afgelopen zondag afgekondigd is,  zal de diaconie komende zondag een actiecollecte houden voor het Fonds Lokale Ondersteuning. Armoede is niet altijd zichtbaar. In de kerkbode van eind okt. hebben wij als College van Diakenen een oproep gedaan om u te melden bij financiële zorgen. Ook vroegen wij de gehele gemeente oog te hebben voor anderen in de gemeente en zo nodig de weg te helpen te vinden naar de diaconie. We merken

  >> lees meer

  Kerstweek voor alleengaanden

  Geplaatst: 24 november

  Hebt u al plannen voor de kerstdagen? Of bent u alleen en ziet u tegen deze periode op? Ga gezellig mee met VOOR ELKAAR vakantieweken.

  >> lees meer

 • Kasper Jansen, onze trouwe organist die vele jaren de diensten mocht begeleiden,

  Geplaatst: 23 november

  nog even terug in de Nieuwe Kerk om wat te spelen. 
  Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

  >> lees meer

  Herinnering kerkelijke bijdrage, schenking, Solidariteitskas en kerktelefoon 2022

  Geplaatst: 23 november

  Graag herinneren wij u eraan, mocht u dit nog niet gedaan hebben, om nog dit jaar, uiterlijk in december, uw toezegging voor de Kerkelijke Bijdrage 2022 en/of schenking te voldoen. U kunt het dan ook meenemen in uw belastingaangifte 2022.
  Dit geldt ook, voor zover van toepassing, voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas en de kerktelefoon; vriendelijk verzoek om ook deze uiterlijk in dec. 2022 te voldoen.

  >> lees meer

 • Aanleveren kopij komende kerkbodes:

  Geplaatst: 19 november

  Rondom het Woord’ nr. 38 is gewoon een kerkbode voor 1 week.

  Nummer 39, die uitkomt op donderdag 1 dec./vrijdag 2 dec. zal voor twee weken zijn. Kopij voor deze kerkbode kan tot uiterlijk maandag 28 nov. 12.00 uur worden aangeleverd.

  De kerstkerkbode (nr. 40), die uitkomt op donderdag 15 dec./vrijdag 16 dec. zal voor drie weken zijn. Kopij voor deze kerkbode kan tot uiterlijk vrijdag 2 dec. 8.30 uur worden aangeleverd.

  >> lees meer

  SNAC 20 november in de ochtenddienst van de Oude Kerk en dan naar de Aker

  Geplaatst: 16 november

   

  >> lees meer

 • ZONDAGSSCHOOL

  Geplaatst: 16 november

  Allereerst een oproep aan iedereen: Op afdeling ‘Bij de Bron’ zijn we nog steeds op zoek naar mensen die zondagsschool willen geven. We zoeken iemand die zelfstandig voor de groep staat en we zoeken iemand die in de grote middenbouwgroep (kinderen van groep 4 t/m 6) kan ondersteunen.

  >> lees meer

  Postzegelactie GZB en Kerk in Actie

  Geplaatst: 16 november

  De postzegelactie van de GZB en Kerk in Actie levert jaarlijks zo'n € 18.000,- op. De moeite waard dus! 

  Meedoen kan heel eenvoudig:

  >> lees meer

 • Welkom in de Snuffelhal

  Geplaatst: 10 november

  Komt u eens kijken in onze hal, daar vindt u allerlei goederen zoals boeken, gereedschappen, elektrische apparaten, curiosa, servies, verzamelingen, kleding, kleine meubels en 

  >> lees meer

  Geplaatst: 01 december

  >> lees meer

Doe jij ook mee

Gespreksvragen en samenvattingen van preken door Ds. W.C. Polinder ---------- Kind en eredienst van Ds. C. Mijderwijk

Nieuws van de dag

Snel even lezen

Formulieren voor aanvragen, meldingen en bestellingen

Meditatie uit de kerkbode

Waar staan wij deze week bij stil

Dagelijks Woord

Zoeken in de site

  • Believers: Het Meesterwerk

   Wanneer01 december WaarDe Arendshof Tijd19:00 - 20:15 >> lees meer
  • vrijdagavondzang

   Wanneer02 december WaarOude Kerk Tijd18:00 - 20:15 >> lees meer
  • Colasoos

   Wanneer02 december WaarDe Arendshof Tijd18:45 - 20:59 >> lees meer
  • Mannenbijbelstudievereniging “Wees een zegen”

   Wanneer05 december WaarZuiderkerk Tijd19:30 - 22:00 >> lees meer
  • Bijbelkring voor vrouwen

   Wanneer06 december WaarDe Aker Tijd09:15 - 11:30 >> lees meer
  • Knutselclub 2022

   Wanneer09 december WaarDe Arendshof Tijd14:15 - 15:15 >> lees meer
  • Liedjestrein

   Wanneer09 december WaarDe Arendshof Tijd14:15 - 15:15 >> lees meer
  • Vrouwenvereniging “Hanna”

   Wanneer12 december WaarZuiderkerk Tijd19:00 - 22:00 >> lees meer
  • Vrouwenbijbelstudievereniging “Bij de Bron I” kerstfeestviering

   Wanneer12 december WaarDe Aker Tijd19:45 - 22:00 >> lees meer