Nieuws

 • Herinnering Solidariteitskas

  Geplaatst: 26 september

  Afgelopen juni heeft u een acceptgiro m.b.t. de Solidariteitskas 2022 ontvangen of is dit bedrag van uw rekening afgeschreven als u een machtiging hiervoor heeft afgegeven.

  Nog niet alle leden die een acceptgiro hebben ontvangen, hebben aan dit verzoek voldaan. Het Kerkelijk Bureau zal in okt. hiervoor een herinnering versturen. Wilt u bij de betaling het kenmerk per persoon vermelden?

  >> lees meer

  Collecte ‘Hart voor Israël’ 2 oktober

  Geplaatst: 26 september

  Graag vragen we uw aandacht voor de collecte van de diaconie op 2 okt. aanstaande. Deze is bestemd voor de stichting ‘Hart voor Israël’. Al 30 jaar organiseert deze plaatselijke 

  >> lees meer

 • Afscheid Gerjanne Loedeman als Jeugdwerkadviseur

  Geplaatst: 14 september

  Utnodiging  vrijdag 23 septembervan 19.00 tot 20.30 uur in De Aker.

  >> lees meer

  Vrijdagavond (samen)zang

  Geplaatst: 14 september

  Vrijdag 23 sept. organiseren wij een zanguur in de Oude Kerk van 19-20 uur. Zoals u van ons gewend bent, zingen

  >> lees meer

 • Uitnodiging voor 25 september om 16.15 uur

  Geplaatst: 14 september

  Interkerkelijke Commissie voor aangepaste kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking te Putten

  >> lees meer

  Afscheid Gerjanne Loedeman als Jeugdwerkadviseur

  Geplaatst: 12 september

  Vanaf aug. 2015 heeft Gerjanne vol enthousiasme en vreugde binnen onze gemeente mogen werken als jeugdwerkadviseur. Samen met de jeugdraad en de jeugdouderlingen is er een nieuwe catechesemethode geïmplementeerd, een gedragscode en omgangsregels ingesteld, de jeugdraad geherstructureerd en is het jeugdpastoraat gestart.

  >> lees meer

 • Viering Heilig Avondmaal

  Geplaatst: 06 september

  Op 11 sept. zal er weer viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als op 19 juni jl.

  Er komt één tafel voor de predikant te staan waarop het Avondmaalsservies en de dienbladen met brood en wijn komen te staan. Na het breken van het brood zullen de diakenen het brood op de schalen uitdelen. Wanneer de predikant een teken geeft, zal iedereen gelijktijdig het brood

  >> lees meer

  Alphacursus sept. 2022

  Geplaatst: 31 augustus

  De Alphacursus is bedoeld voor zoekers buiten én binnen de kerk. Ben je zelf zo’n zoeker die zich afvraagt wat geloven nu voor je betekent?

  >> lees meer

 • Opgave catecheseseizoen 2022-2023 is gesloten

  Geplaatst: 29 augustus

  Inmiddels hebben zich al ruim 400 jongeren aangemeld voor catechisatie tijdens het komende winterseizoen! 

  >> lees meer

  Openluchtdiensten

  Geplaatst: 26 augustus

  Afgelopen zondag was de laatste zondag met openluchtdiensten voor deze zomer. Heel wat gemeenteleden hadden iets lekkers gebakken voor bij de koffie na de avonddienst.

  >> lees meer

 • Ds. Brendeke in Putten

  Geplaatst: 21 augustus

  Deze week is onze nieuwe dominee, Herman Brendeke, met zijn vrouw Gesine, hun zoon Mathias en dochters Naomi en Anne-Lin in Putten komen wonen aan de Lage Engweg nr.13.

  >> lees meer

  HINENI

  Geplaatst: 18 augustus

  Onze interkerkelijke werkgroep wil op korte termijn haar activiteiten hervatten en zoals u weet is dat ten bate van de stichting HINENI in Jeruzalem. Daar worden kwetsbare mensen gevoed

  >> lees meer

 • Pluk-pluk-pluk

  Geplaatst: 18 augustus

  Beste vrijwillergers, Wie heeft tijd en zin om met een groep enthousiaste mensen mee te gaan appels en peren plukken? We plukken voor een goed doel. Periode: 29 aug. tot 21 sept. (max. 4 weken).

  >> lees meer

  Stagiaire wijk 3

  Geplaatst: 18 augustus

  Ook het komend seizoen hoop ik een stagiaire te begeleiden. Dit keer gaat het om Hans de Graaf. We wensen hem een goede en leerzame stageperiode toe in onze gemeente.

  >> lees meer

 • Collecteren vanaf september

  Geplaatst: 18 augustus

  Nagenoeg alle maatregelen en beperkingen vanwege corona zijn vervallen. Het is fijn dat veel weer als vanouds kan verlopen. Zoals eerder aangekondigd zal dit vanaf 1 sept. a.s.

  >> lees meer

  Geplaatst: 28 september

  >> lees meer

Nieuw

Gespreksvragen en samenvattingen van preken door Ds. W.C. Polinder ---------- Kind en eredienst van Ds. C. Mijderwijk

Nieuws van de dag

Snel even lezen

Formulieren voor aanvragen, meldingen en bestellingen

Meditatie uit de kerkbode

Waar staan wij deze week bij stil

Dagelijks Woord

Zoeken in de site

  • PCOB afdeling Putten

   Wanneer29 september WaarDe Aker Tijd14:30 - 16:30 >> lees meer
  • Theologische leeskring

   Wanneer29 september WaarDe Aker Tijd20:00 - 21:30 >> lees meer
  • Vrouwenvereniging Hoef

   Wanneer03 oktober WaarVereningingsgebouwl Hoef Tijd19:30 - 22:00 >> lees meer
  • Praatgroep ouders over homoseksualiteit

   Wanneer03 oktober WaarDe Aker Tijd20:00 - 22:00 >> lees meer
  • Studiedag Gereformeerde Bond

   Wanneer05 oktober WaarKerkelijk Centrum Eben- Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg Tijd13:30 - 20:30 >> lees meer
  • Believers: De bijbel op straat

   Wanneer06 oktober WaarDe Arendshof Tijd19:00 - 20:15 >> lees meer
  • Knutselclub 2022

   Wanneer07 oktober WaarDe Arendshof Tijd14:15 - 15:15 >> lees meer
  • Liedjestrein

   Wanneer07 oktober WaarDe Arendshof Tijd14:15 - 15:15 >> lees meer
  • Colasoos

   Wanneer07 oktober WaarDe Arendshof Tijd18:45 - 20:59 >> lees meer