Nieuws

 • 14 vacatures jeugdwerk

  Geplaatst: 01 augustus

  Afgelopen seizoen hebben meer dan 260 kinderen en tieners de 16 kinder- en tienerclubs van onze gemeente bezocht, waar vrijwilligers

  >> lees meer

  Startweekend: “Goed om te horen”

  Geplaatst: 01 augustus

  Goed nieuws, het startweekend gaat door! Zaterdag 19 en zondag 20 sept. trappen we het seizoen- op gepaste afstand- met elkaar af. Doet u en doe jij mee? 

  >> lees meer

 • Kerkdiensten

  Geplaatst: 01 augustus

  Het was fijn dat we in juli weer een begin konden maken met de kerkgang. Mondjesmaat, dat wel. We zien dat met name ouderen wat terughoudend zijn

  >> lees meer

  Alphacursus start weer in september. Opgeven kan nog.

  Geplaatst: 01 augustus

  Zit je ook wel eens met vragen over de zin van je leven? Of heb je vragen over hoe het nou zit met het christelijk geloof?

  >> lees meer

 • Kerkdiensten

  Geplaatst: 31 juli

  Aanstaande zondagen zijn er ook weer kerkdiensten in de Oude Kerk.
  In meerdere kerkdiensten zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  >> lees meer

  Orgelconcert van Evert van de Veen in de Oude Kerk op 29 juli

  Geplaatst: 27 juli

  Als gevolg van de corona-crisis zal de zomerserie helaas niet zo doorgang vinden zoals van te voren gepland. Er zullen drie concerten live worden uitgestuurd

  >> lees meer

 • Nou ben ik het weer vergeten!

  Geplaatst: 25 juli

  Om een plaatje aan te vragen voor iemand uit onze gemeente bij de Zaterdagavondzang 

  >> lees meer

  Ha jongeren van de Zuiderkerk,

  Geplaatst: 22 juli

  Zoals jullie misschien al wel ergens hebben opgepikt, hoop ik jullie komend seizoen catechese te geven.Bij deze wil ik mij kort introduceren, zodat jullie vast een idee

  >> lees meer

 • Mededelingen Algemene Kerkenraad

  Geplaatst: 16 juli

  Voor alle kerkdiensten waarbij u in de komende periode aanwezig kunt zijn, is aanmelding verplicht. Daaronder vallen ook de openluchtdiensten bij de Zuiderkerk. Informatie over het aanmelden kunt u vinden op de website van de Hervormde Gemeente en op het inlegvel in de kerkbode van 2 juli jl.

  Tijdens de diensten in de kerkgebouwen mogen de kerkgangers niet meezingen. Tijdens de openluchtdiensten

  >> lees meer

  Nieuws van het Kerkelijk Bureau

  Geplaatst: 16 juli

  Vanaf woensdag 22 juli is het Kerkelijk Bureau weer geopend. De komende periode kunt u iedere woensdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht.

  >> lees meer

 • Uit de Waarheidsvriend "Het mooie van het huwelijk"

  Geplaatst: 14 juli

  Onderzoek wijst uit dat een crisis het beste én het slechtste bij een mens naar boven haalt.Ja, dan begrijp je 

  >> lees meer

  Hervormd Putten Zingt!

  Geplaatst: 13 juli

  Helaas wordt gemeentezang momenteel nog sterk afgeraden, in afwachting van de versoepeling van deze maatregel is er een virtueel koor ontstaan. Op deze manier

  >> lees meer

 • Openluchtdiensten Zuiderkerk

  Geplaatst: 08 juli

  Per dienst zijn er ongeveer 15 vrijwilligers nodig om alles in goede orde te laten verlopen. Wil je je opgeven voor gastheer/gastvrouw en schoonmaak, of voor parkeerwacht?

  >> lees meer

  Verzoeknummers voor de openlucht zangdienst opgeven

  Geplaatst: 07 juli

  Zondagavond 19 juli om 18.30 u is de eerste openlucht zangdienst bij de Zuiderkerk. Het thema

  >> lees meer

 • Kerkdiensten in coronatijd

  Geplaatst: 01 juli

  Versoepeling van maatregelen

  Op dinsdagavond 23 juni jl. heeft premier Rutte verdere versoepelingen aangekondigd die van grote invloed zijn op onze kerkdiensten; onder voorwaarden is het maximaal aantal personen is niet meer van kracht; wel geldt de 1,5 meter-norm nog steeds. Om deel te nemen aan de kerkdiensten kunt u zich aanmelden via een reserveringssysteem (klik hier om te reserveren) en er zijn ook gebruiksplannen voor de kerken gemaakt. Wij vragen uw begrip voor de maatregelen die wij nu moeten nemen, alleen zo kunnen wij als kerk weer elkaar ontmoeten in onze erediensten.

  Gebruiksplan kerkgebouwen
  Samen met kerkbeheer zijn gebruiksplannen opgesteld voor onze kerken. Aan de binnenzijde van dit inlegvel wordt dit visueel gemaakt wat dit voor u betekent als kerkganger. Bij de kerk (worden vastgestelde in- en uitgangen gebruikt) wordt slechts 1 ingang en uitgang gebruikt en wordt u ontvangen door een gastheer/vrouw die u naar uw plaats brengt. Belangrijk is op zijn aanwijzingen goed op te volgen. Om te voorkomen dat er heen en weer gelopen gaat worden vragen wij u uw Bijbel en zo nodig de bundel Weerklank niet te vergeten. Ook is het belangrijk om toiletbezoek zoveel als mogelijk is te beperken.
  De gebruiksplannen voor de drie kerkgebouwen voor diensten met beperkt aantal kerkgangers uitgaande van de 1,5 meter norm laten zien dat er meer kerkgangers ontvangen kunnen worden dan wij eerst dachten. Voorwaarde is wel steeds dat u zich vooraf aanmeldt om bij de dienst aanwezig te zijn (zie reserveren voor de kerkdiensten). Vooralsnog zal er geen kinderoppas of Opstap plaats vinden. Wij onderzoeken om dit zo snel mogelijk weer open te stellen.

  Gebruiksplan Oude Kerk

  Gebruiksplan Nieuwe Kerk

  Gebruiksplan Zuiderkerk

   Looproute OK    Looproute NK   Looproute ZK

  Zingen in de kerkdiensten
  Over het zingen heeft onze premier zich duidelijk uitgesproken, dat dit nog niet kan. Vanuit de politiek wordt er nu sterk aangedrongen om het zingen in de kerken mogelijk te maken, omdat zingen geen bijzaak is maar een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Een rapport van het RIVM over het zingen verschijnt op korte termijn, waarna wij biddend onze weg hierin zullen zoeken. Vooralsnog blijven wij gebruik maken van voorzangers en kunt u zelf meeneuriën.

  In de openlucht diensten kan wel gezongen worden.

  Belijdenis diensten
  De nog te houden belijdenisdiensten zullen voor september ingepland worden.

  Doopdiensten
  Vanaf 5 juli DV worden er weer doopdiensten gehouden. In de maand juli een 3-tal diensten vanuit de Nieuwe Kerk en op 30 augustus een doopdienst in de Oude Kerk. Bij deze diensten kunnen
  familieleden aanwezig zijn en een aantal kerkgangers tot aan het maximaal toegestane aantal. 

  Avondmaal
  Op advies van onze diakenen wordt de viering van het Heilig Avondmaal nog even uitgesteld. Wij willen eerst ervaring op doen met de nieuwe manier van kerkdiensten houden. Na september zal hierin een besluit worden genomen.

  Digitale diensten
  In de maand juli worden de digitale diensten vanuit de Nieuwe Kerk teruggebracht naar enkel de dienst om 8.30 uur.

  Gewone kerkdiensten
  Vanaf 5 juli DV kunnen met inachtneming van de 1,5 meter-norm weer gewone kerkdiensten worden gehouden. Wij starten in de Nieuwe Kerk om 10.30 uur en om 19.00 uur; vanaf augustus wordt laatstgenoemd tijdstip teruggebracht naar de normale tijd 16.15 uur. Vanaf 2 augustus DV geldt dat ook voor de Oude Kerk; de diensten zijn dan om 9.30 uur en om 18.45 uur.
  Vanaf 30 augustus worden ook in de Zuiderkerk weer de reguliere kerkdiensten opgestart op de normale tijden van 9.30 uur en 19.00 uur. Wij hopen dat de diensten daarna nog verder uitgebreid kunnen worden.

  Openluchtdiensten bij de Zuiderkerk
  Vanaf 19 juli t/m 23 augustus (zes zondagen tijdens de schoolvakanties) worden er openlucht diensten gehouden op het parkeerterrein van de Zuiderkerk. Het maximaal aantal bezoekers bij deze openluchtdiensten zal vermoedelijk ruim boven de 400 per dienst zijn.
  ’s Morgens om 10.00 uur en ’s middags om 14.30 uur zullen dat gewone kerkdiensten zijn. Om 18.30 uur zal er op dezelfde locatie een zangdienst worden verzorgd door de EC (ter vervanging van het Lichtpunt).

  Overzicht kerkdiensten
  In onderstaand overzicht worden de verschillende kerkdiensten weergegeven vanaf DV 5 juli 2020.
  Bezoek kan alleen via inschrijving plaatsvinden.

   

  kerkdiensten

  >> lees meer

  Geplaatst: 03 augustus

  >> lees meer

Geloof en gevoel

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. De Bijbel open voor jouw. In de Bijbel spreekt God tot je.

Online activiteiten in Corona tijd

Bezinning, bemoediging en verbonden zijn met elkaar

Formulieren voor aanvragen, meldingen en bestellingen

Van Zondag tot Zondag

Waar staan wij deze week bij stil

Dagelijks Woord

Zoeken in de site

  • Ouderenmiddag

   Wanneer12 augustus WaarDe Aker Tijd14:30 - 17:00 >> lees meer
  • Tempo

   Wanneer05 september WaarDe Arendshof Tijd19:30 - 21:30 >> lees meer
  • Tempo

   Wanneer12 september WaarDe Arendshof Tijd19:30 - 21:30 >> lees meer
  • Tempo Eruit - Minikamp Startweekend

   Wanneer18 september Waar't Lichtpunt Tijd19:30 - 23:59 >> lees meer
  • Tempo Eruit - Minikamp Startweekend

   Wanneer19 september Waar't Lichtpunt Tijd00:00 - 09:00 >> lees meer
  • Tempo

   Wanneer26 september WaarDe Arendshof Tijd19:30 - 21:30 >> lees meer
  • Tempo

   Wanneer03 oktober WaarDe Arendshof Tijd19:30 - 21:30 >> lees meer
  • Tempo

   Wanneer10 oktober WaarDe Arendshof Tijd19:30 - 21:30 >> lees meer