Vervoer kerkbezoek
De zorg voor kerkvervoer per auto van gemeenteleden naar de zondagse en door-de-weekse erediensten staat onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Het vervoer is bestemd voor gemeenteleden die niet zelfstandig de kerkgebouwen kunnen bereiken. Informatie kunt u inwinnen bij onderstaande diakenen. Zij kunnen dan vervoer voor u regelen.

Voor de Oude Kerk kunt u contact opnemen met br. H. van Roselaar, tel. 79 51 21

Voor de Nieuwe Kerk kunt u contact opnemen met br. C. Meewis, tel. 35 65 03