... en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere, en loof Hem in uw hart.... (Efeze 5: 19)

Ongeveer vier keer in het winterwerkseizoen (maar soms ook nog daarna) wordt er, in één van de zalen van de Aker, een SING IN gehouden. De avond begint met het drinken van een kop koffie of thee, daarna zingen we liederen. Deze liederen wisselen zich in soort af; psalmen, gezangen, aanbiddingsliederen (uit de HGJB-bundel 'Op Toonhoogte!') enz. De avond duurt één uur en bestaat uit het zingen van ongeveer 15 liederen, verdeeld in een aantal blokjes. We hebben geen doelgroep, want iedereen is welkom. Jong, oud, midden, vrouwen, mannen, kinderen, jongeren… we horen en zien graag zoveel mogelijk mensen samen zingen! We hebben dus geen doelgroep, maar… wel een doel! 

Dat is: samen zingen tot eer van God en tot opbouw van de naaste(n)! We worden hierin aangespoord door bovenstaand vers uit het bijbelboek Efeziërs. Bent u of ben jij nieuwsgierig geworden naar de avonden waarop we samen zingen voor onze God? Kom dan eens een kijkje nemen op een Sing In avond!

We willen u (jong en oud!) van harte uitnodigen om eens een SING IN bij te wonen!
We beginnen na de dienst van de Oude Kerk, om ongeveer 20.15u, na even een kopje koffie of thee te hebben gedronken.

Er zijn nog geen data's bekend