Data 2019-2020 zijn:

  • 13 nov.: 2 Petrus 1:3-21 (Christelijke roeping en verkiezing): ds. De Wit
  • 20 nov.: 2 Petrus 2:1-22 (Omgaan met dwaalleraars in de gemeente): ds. Jonker
  • 27 nov.: 2 Petrus 3:1-9 (Leven met het oog op de wederkomst van Jezus): ds. Van Zwet
  • 04 dec.: geen Bijbellezing in verband met bezinningsuur Heilig Avondmaal
  • 11 dec.: 2 Petrus 3:10-18 (Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde): ds. Polinder
  • 08 jan.: Hosea 1 (Zichtbare prediking): ds. Van Zwet
  • 15 jan.: Hosea 2 (Breken en vernieuwen van het verbond): ds. Jonker
  • 22 jan.: Hosea 6 (Berouw): ds. Polinder
  • 29 jan.: Hosea 11 (Gods ontferming): ds. Westland
  • 05 febr.: Hosea 14 (Nieuwe zegeningen): ds. Dekker

De voorbereiding ervan, zo leert de ervaring, kost de nodige tijdsinvestering. Maar, ook dat leert de ervaring, het is de moeite waard. De predikanten verheugen zich er op, u en jullie in de kerk te ontmoeten of op afstand via de kerkomroep betrokken te weten! Belijdend en biddend met Psalm 119: Uw woord is mij een lamp voor mijn voet... Maak in Uw woord mijn gang en treden vast...

Eén van onze predikanten schreef indertijd: ‘Er zijn veel ‘kamers’ en ‘vertrekken’ in de Bijbel waar we zelden komen’. En dat is waar. Tot lering, tot vermaan, tot troost zijn ze ons gegeven. Jaar uit en jaar in.

Voor iedereen
Niet alleen de ouderen, maar ook jongeren zijn aanwezig. Dat is bemoedigend. Gods werk gaat door. Hij is getrouw! Hij laat niet varen wat Zijn hand begon.
En zei Christus Zelf niet: ‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’. (Johannes 5: 39)

‘Laat u door de inhoud van de Bijbel niet alleen informeren, maar blijf in Gods Woord lezen totdat u voelt dat het uw hart in vuur en vlam zet’. (Thomas Watson 1620-1686)

Van harte aanbevolen!