Data 2020-2021 zijn: Deo volente

Thema: Jeremia

11-11-2020  Roeping en boodschap van Jeremia (Jer. 1) Ds. A.L. van Zwet
18-11-2020  Oproep tot bekering (Jer. 3) Ds. C. Mijderwijk
25-11-2020  De HEERE als enige grond van hoop (Jer. 10) Ds. G.C. Klok
02-12-2020  (i.c.m. bezinningsuur HA) Juda aan de HEERE gehecht (Jer. 13) Ds. A.L. van Zwet
09-12-2020  Klachten en aanvechtingen van Jeremia (Jer. 15:10-21 en Jer. 20:1-18) Ds. W.C. Polinder
13-01-2021  Het visioen van goede en slechte vijgen (Jer. 24) Ds. J. Veldhuijzen
20-01-2021  Jeremia tegenover de profeet Chananja (Jer. 28) Ds. C. Mijderwijk
27-01-2021  De belofte van en (ver)nieuw(d) verbond (Jer. 31-27-34) Ds. A. Jonker
03-02-2021  Christus als Hogepriester van dat (ver)nieuw(d)e verbond (Hebr. 8) Ds. W.C. Polinder

De voorbereiding ervan, zo leert de ervaring, kost de nodige tijdsinvestering. Maar, ook dat leert de ervaring, het is de moeite waard. De predikanten verheugen zich er op, u en jullie in de kerk te ontmoeten of op afstand via de kerkomroep betrokken te weten! Belijdend en biddend met Psalm 119: Uw woord is mij een lamp voor mijn voet... Maak in Uw woord mijn gang en treden vast...

Eén van onze predikanten schreef indertijd: ‘Er zijn veel ‘kamers’ en ‘vertrekken’ in de Bijbel waar we zelden komen’. En dat is waar. Tot lering, tot vermaan, tot troost zijn ze ons gegeven. Jaar uit en jaar in.

Voor iedereen
Niet alleen de ouderen, maar ook jongeren zijn aanwezig. Dat is bemoedigend. Gods werk gaat door. Hij is getrouw! Hij laat niet varen wat Zijn hand begon.
En zei Christus Zelf niet: ‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’. (Johannes 5: 39)

‘Laat u door de inhoud van de Bijbel niet alleen informeren, maar blijf in Gods Woord lezen totdat u voelt dat het uw hart in vuur en vlam zet’. (Thomas Watson 1620-1686)

Van harte aanbevolen!