In deze weken vragen de ambtsdragersverkiezingen de aandacht van de verschillende kerkenraden. Tijdens de kerkdiensten horen we ervan bij de afkondigingen. Wanneer hierbij bekendgemaakt wordt dat broeders hun (her)verkiezing hebben aangenomen, geldt overeenkomstig Ordinantie 3-6-7 van de kerkorde de volgende bezwaarregeling:

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de (her)bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de betreffende (wijk)gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na de bekendmaking in de kerkdiensten schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de scriba van de betreffende (wijk)kerkenraad te worden ingediend.

Dit geldt voor een verkiezing in:

- de algemene kerkenraad bij br. G. Maaskant, Bijsterense Slagen 12;

- de kerkenraad van wijk 1 bij br. S. Uitbeijerse, Halvinkhuizerweg 79;

- de kerkenraad van wijk 2 bij br. G. Wolbers Rietgansstraat 23;

- de kerkenraad van wijk 3 bij br. W. Bos Kelnarijstraat 8;

- de kerkenraad van wijk 4 bij br. J.B. Bakker, Potgieterstraat 25;

- de kerkenraad van wijk 5 bij br. B. Kieft, Drieseweg 27.