Persoonlijke voorbede
Een bekend voorbeeld in het Oude Testament is Abraham. Hij bad voor de steden Sodom en Gomorra, (Genesis 18:16 e.v.)

Wat zowel bij Abraham als bij Mozes (Exodus 32, de geschiedenis met het gouden kalf) opvalt is enerzijds hun heel persoonlijke en eerlijke omgang met de HEERE en anderzijds de vrijmoedigheid om de HEERE te vragen resp. Sodom en het volk Israël te sparen.
Mozes pleitte op de beloften die God aan Abraham, Izaäk en Jacob gedaan had. (Exodus 32:11 e.v.).
In Exodus 32: 32 vroeg hij de zonden van het volk te vergeven, en zo niet: 'maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt’.

Voorbede voor anderen
Hierin zijn Abraham en Mozes ons ten voorbeeld. Het kan zijn dat we moeten strijden in het gebed voor een familielid of bekende om welke reden dan ook.
Of dat we gebedsstrijd kennen voor een ongelovige zoon of dochter.

Strijden in het gebed voor zendelingen, dat zij openingen krijgen op het zendingsveld, zodat mensen voor eeuwig gered zullen worden.

voorbede
Afbeelding: gravure van Albrecht Dürer (1471 – 1528)

De voorbede door de gemeente
De gemeente wordt in Gods Woord opgeroepen te bidden voor anderen, zoals voor de gevangenen (Hebreeën 13: 3), en.. ‘voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen’.  (1 Timotheüs 2:1)

De Voorbidder bij uitnemendheid
De Heere Jezus is onze Hogepriester. De belangrijkste taak van Hem is het doen van voorbede. In de hemel, waar Hij dagelijks voor ons bidt en pleit. (Romeinen 8: 34).
De Middelaar tussen God en mens trad daadwerkelijk tussenbeide en gaf Zijn leven om zondaren te redden. Hij is daar onze Voorspraak, onze Advocaat, Die het voor ons opneemt als wij hebben gezondigd. 'En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige'. (1 Johannes. 2:1; Heidelbergse Catechismus vr. 49)

Voorbede van groot belang
Voorbede, persoonlijk, voor en door de gemeente is van groot belang. Het kan ook geweldige resultaten tot gevolg hebben. Petrus werd verlost uit de gevangenis als gevolg van het gebed van de gemeente. (Handelingen 12).
Velen zijn genezen op grond van gebed. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, laten we dat beseffen als we voorbede doen voor anderen. (Jakobus 5: 16).
Niet alle gebeden worden zo verhoord als wij hoopten. Jezus vertelt in een gelijkenis hierover dat de hemelse Vader zeker de Heilige Geest zal geven aan hen die tot Hem bidden (Lukas 11: 5-13).

Voorbede in kerkdienst en gebedskring
Als u de voorbede of dankzegging van de gemeente in de kerkdienst wenst, laat dit tijdig aan uw wijkpredikant of ouderling van uw kerkenraad weten.
In onze Hervormde gemeente is een gebedskring. Deze komt elke donderdagavond bij elkaar in De Aker van 19:00 t/m 19:45 uur. Gebedspunten kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in een bus in de hal van De Aker gedeponeerd worden.