Veel mensen kennen de Christelijke feestdagen alleen maar van lekker eten en gezelligheid. Maar deze dagen zijn veel meer dan dat.

De feestdagen zijn ingesteld om de heilsfeiten te vieren en te gedenken aan de periode dat de Heere Jezus  op aarde was.

En ook mogen we denken aan de periode die nog komen gaat.