Maria bij Elizabet

In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda

Luk. 1:39-40

Het gewone leven wordt plotseling doorbroken door bezoek uit de hemel. De boodschap van de engel brengt Maria in verwarring. Ze vraagt zich af hoe dit alles zal gebeuren. De engel vertelt dat God hiervoor zal zorgen. Voordat de engel weggaat, vertelt hij ook nog dat Maria's nicht, Elizabet, al een half jaar zwanger is. Bij God is immers alles mogelijk. Dan verdwijnt de engel en gaat het gewone leven verder. Hoe ziet dat gewone leven van Maria eruit? Zij woont in Nazareth, een heel klein dorp in het noorden van Israël. Ze is verloofd met Jozef. De engel heeft haar verteld dat ze een Kind zal krijgen en stel dat dat waar is? Wat zullen de mensen daarvan zeggen? Hoe kan zij zwanger zijn? Wie zal haar geloven dat zij niet ontrouw aan Jozef is geweest?

Maria gaat haastig naar Elizabet. Waar woont Elizabet eigenlijk? Er staat dat Maria reist naar het bergland, naar een stad van Juda. Dit wijst op de bergen rond Jeruzalem. Daar liggen een paar steden die toegewezen waren aan de Levieten. Zacharias was een priester, dus een Leviet. We kunnen hieruit opmaken dat de afstand van Nazareth naar de woonplaats van Elizabet een lange reis betekent voor Maria. Tijdens de reis zal ze hebben nagedacht over alles wat haar door de engel was gezegd. Een tijd ook om na te denken over haar situatie; er is immers genoeg om zorgen over te maken: Wie zal haar verhaal geloven? Hoe moet het verder tussen Jozef en haar? Zal hij haar geloven? Maria reist met een geheim dat zij met niemand kan delen. Pas aan het einde van de lange reis komt de bevrijding. Het kind in de buik van Elizabet reageert wanneer hij de groet van Maria hoort en Elizabet geeft Maria een bevestiging van de situatie. Elizabet zingt en Maria zingt, beiden een lofzang. Maar daar ging bij beiden wel iets aan vooraf.

Wat kunnen wij leren van Maria? Vers 39 maakt duidelijk dat Maria heeft moeten doorzetten, geduld heeft moeten hebben en een periode gehad heeft waarin zij haar gedachten en zorgen met niemand heeft kunnen delen. Wij herkennen het mogelijk in ons eigen leven. Soms maken we periodes door van eenzaamheid en maken we ons zorgen over dingen die we niet kunnen overzien. Misschien zit u momenteel in zo’n een periode? Raak niet in paniek. De tijd van advent is in de kerk ook zo’n periode. Het wordt steeds donkerder en we wachten op de komst van Jezus. Houd vol en deel uw zorgen met anderen, uw 'geestelijke' familie. We mogen elkaar, net als Elizabet bij Maria, moed inspreken. We mogen weten Jezus komt, Hij is Immanuel.

ds. C. Mijderwijk