Pinksteren, feest van volheid

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest….

                                                 Hand. 2:4

Lukas doet verslag van Pinksteren. Wat gebruikt hij toch veel  het woord vol. De tijd werd vol. De tijd van vijftig dagen na Pasen. Het huis waar de discipelen  waren, werd vol van het geluid van een harde wind. En vooral: de discipelen werden vol, vol met de Heilige Geest.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. God de Heilige Geest  komt in volheid wonen in mensenharten.

Onmogelijk toch! Kijk maar eens naar die discipelen. Wat waren dat voor mensen? Mensen, die het schandelijk af lieten weten, toen Jezus gevangen genomen werd. Mensen, die eerst maar niet geloven wilden, dat Hij werkelijk was opgestaan.

Kijk ook maar eens naar jezelf!

Een t.v.-programma heeft het over je droomhuis. God in de Heilige Geest zoekt geen droomhuis. Hij zoekt zondaarsharten. Dat is het blijde wonder van Pinksteren. Hij maakt die harten vol met Zichzelf.

En we kunnen ook weten wat het hoog geheim daarvan is. De verzoening. Voor al die onheiligheid, voor alles waarom de woning van onze hart onbewoonbaar verklaard moet worden door God de Heilige Geest. Voor dat alles heeft de Heere Jezus Christus Zijn offer gebracht.

En nu toch dat hart van ons: onbewoonbaar verklaard door God en toch onverklaarbaar bewoond door de Heilige Geest. Om Christus en het hoge geheim van Gods genadige liefde in Hem.

Als je ermee zit: Zou het voor mij ook Pinksteren kunnen worden? Zou die volheid ook mijn levensleegte kunnen vervullen?

Je hebt jezelf een beetje leren kennen. Die donke­re begeerten, die troebele gedachten, die gebondenheden aan bepaalde neigingen, die nare karaktertrek. Wat moet je er toch mee? Nee, het niet ontkennen en het nog minder goed praten, maar het nederig belijden. Ondanks alles wil Hij om Christus’ wil u en jou Zijn Geest geven niet met mate.

Zij werden vervuld met de Heilige Geest. Dat is dus echt vol. Dat is dat de Heilige Geest alle hoeken en gaten van je leven vult. Zoals olie een doek door­drenkt. 

Het was nu anders en meer dan eerst. De discipelen en de anderen waren voor Pinksteren zeker niet zonder de Heilige Geest. Wie anders had hen getrokken tot Jezus? En bij Hem doen blijven toen de massa het af liet weten. Maar nu is het dieper, rijker, voller.

Pink­steren, dat is de Geest, die mensenharten en levens volmaakt. Dan is er geen slaafse geest meer van angst en vrees, dan is er de kindergeest waar­door wij God vrijmoedig onze Vader noemen. Dan zit je niet meer te tob­ben in jezelf of het allemaal wel waar is. Dan zeg je niet meer als Thomas: “ik moet het eerst nog eens zien.” Dan schaam je je niet meer voor het getuigenis van onze Heere Jezus Christus. Dan maak je de HEERE groot en Zijn heerlij­ke en machtige daden.

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Al die mensen, die daar samen waren. Niet alleen Petrus en Johannes, niet alleen de apos­telen. Allen. En daarom, wat u ook deed in uw leven en wie ook bent. U mag komen tot Christus en vertrouwen op Christus. Hij geeft de Geest. Niet met mondjesmaat, maar in volheid.

En we verwonderen ons over volle genade bij volle schuld.

We vieren feest: Pinksterfeest

                                                                     ds. Westland