Heidelberg 16e eeuw

Heidelberg 16e eeuw

Middag- en avonddiensten – 23 februari - Heidelbergse Catechismus – Zondag 20 

Vraag 53: Wat gelooft u van de Heilige Geest?

Antwoord: Ten eerste, dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig, en eeuwig God is.

Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door een waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.

De Heilige Geest

Als de Heilige Geest ons in waarheid is geschonken, hoe weet Hij ons dan te vertroosten tegenover allerlei smart en leed, ook tegen zonden en verkeerdheid in?

Waar de Geest van de heiligmaking aanwezig is, daar is Hij dag en nacht aan het afwassen en reinigen. Waar Hij dit werk begint en doorzet, daar komt hoe langer hoe meer onreinheid en verkeerdheid aan het licht.

De Geest van de heiligmaking oefent echter strenge tucht uit, maar op zo’n manier, dat Hij tegelijkertijd mijn arme, voortgedreven ziel lieflijk brengt tot Christus' voldoening en gerechtigheid.

Hij schenkt het oprecht geloof, waarmee ik alleen deze weldaden kan toe-eigenen, evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, maar alle gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft.

Zo verstaat de Heilige Geest het u en mij te vertroosten door ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig te maken, en dat wel door het geloof, dat Hij schenkt en in ons werkt.

Maar ik moet herhalen: dit geloof wordt zó gewerkt en beoefend, dat wij door het onderwijs, dat de Heere ons door de verkondiging laat geven, meer en meer in Gods waarheid wordt bevestigd, en van harte leert zeggen: ja, dat is waar! Gods Woord is de waarheid! Dan zullen wij ook zó in het geloof worden versterkt, dat wij de Heere Jezus Christus leren omhelzen, als de enige grond van onze zaligheid voor tijd en eeuwigheid, ook tegen het uur, als wij voor Gods rechterstoel zullen moeten verschijnen.

Uit: De eenvoudige Heidelberger, van dr. H.F. Kohlbrugge.

Kohlbrugge2 Foto: Museum Catharijneconvent Utrecht. 

Geboren: 3 augustus 1803, Amsterdam

Overleden: 5 maart 1875, Elberfeld, Wuppertal, Duitsland

Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge was een Nederlandse gereformeerd theoloog uit de 19e eeuw, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde benadrukken. Hij werd geboren in een gezin dat lid was van de Hersteld Evangelisch-Lutherse kerk.