Het college van diakenen

Samenstelling.

Elke wijkgemeente heeft vier diakenen. Zij maken deel uit van de wijkkerkenraden Tevens zijn de diakenen lid van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Putten. Putten kent 5 wijkgemeenten, hetgeen inhoudt dat het college uit 20 diakenen bestaat.

Bestuur

Het bestuur van de diaconie wordt gevormd door vier diakenen, zo mogelijk afgevaardigd uit de verschillende wijkgemeenten, en is daartoe verkozen uit en door het college van diakenen. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct.

          

  iban  

    IBAN:  NL50 RABO 0930 4088 96  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Putten