Hulpkaart gemeente Putten

In  onze gemeente zijn er diverse instanties waar u terecht kunt met uw hulpvraag. Hieronder vindt u een opsomming daarvan inclusief contactgegevens. Deze nooit volledige hulpkaart biedt mogelijk handvatten voor diakenen, hulpverleners en hulpzoekers. De nummers bij de onderwerpen verwijzen naar de websites en telefoonnummers van hulpbieders.

Kleine klusjes en andere bezigheden, nr. 1, 2, 13
In vullen van formulieren etc., nr. 1, 5, 30
Goedkope kleding, nr. 3
Voedselpakketten,  nr. 4, 13
“Computeruurtje”, kluscafé, Mama’s Walk In, nr. 6, 13
Bijzondere bijstand, nr. 7
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, nr. 7
Vragen Jeugd en Gezin, nr. 8, 11
Schuldhulpsanering, nr. 7, 10
Maatjesproject, nr. 1, 2, 7, 13
Spreekuur notaris, nr. 2
Ouderenadviseur, nr. 2
NAH-inloopspreekuur, nr. 2
Shared wheels, auto huren, nr. 15
Ontmoetingsruimtes, nr. 6


2) SWP

Harderwijkerstraat 19

www.swputten.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0341-357078

Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van senioren. (ouderenadviseur; klussendienst; maaltijdvoorziening; vervoer; spreekuur notaris; hulp bij belastingen e.a.)

NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel www.nah.nl Tel. 0573-442646. Inloopspreekuur op vrijdagmorgen, op de oneven weken, tussen 10.30-12.00 uur bij SWP.


3) SOS

Stroud, Brinkstraat 91

www.soswerkgroepputten.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0341-557856

Voor goedkope kleding en tot een bepaald bedrag gratis voor de cliënten van de voedselbank.


4) Voedselbank

www.voedselbankharderwijk.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 06-26990299, aanmelden 06-43930924.

De voedselbank is er voor gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. (Criteria: Leefgeld per maand € 180,- en voor elke extra volwassene €60,- en kinderen tot 18 jaar €50,-). Mensen die tijdelijk geen inkomen hebben komen in aanmerking, na screening, voor een gratis voedselpakket (wekelijks).


5) Humanitas

www.humanitas.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 085-044800

Iemand helpen en leren zijn eigen administratie weer op orde te krijgen. Een luisterend oor voor wie zich alleen voelt.


6a) Inloophuis 't Hart van Putten

Molenweg 2

www.hartvanputten.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0341-701728

Een ontmoetingsplek voor iedereen. Openingstijden dinsdag 15:00 - 17:00, woensdag 10.00 - 12.00, donderdag 09:30 - 11:30, vrijdag 10:00 - 12:00, zaterdag 14:00 - 16:00 en zondag 14:00 - 16:00. MIM Moeders Informeren Moeders. Mama’s Walk In voor moeders met kinderen van 0-4 jaar. Elke eerste en derde maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur. Repair Café (kluscafé) elke laatste zaterdag van de maand. www.repaircafe.nl Computeruurtje op vrijdagmiddag na 14.00 uur. (tel. 0341-356098).

 


7) Gemeente Putten

Fontanusplein 1

www.putten.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0341-359611

De verantwoordelijkheid voor ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden ligt vanaf 2015 bij de gemeente Putten. De gemeente kan hulp bieden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding, jeugdzorg en andere zaken. Veel informatie zie: Digitale balie van Gemeente Putten.


8) Stimenz

Engweg 8c

http://stimenz.nl/wat-doen-we/putten/

 

Tel. 088-7846464

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(MD-Veluwe en Wisselwerk zijn nu Stimenz).  Sinds 1 mei 2014 is welzijn en maatschappelijke dienstverlening gefuseerd en heet nu “Stimenz”. Voor vragen over relaties, verlies, rouw, opvoeding, ouderschap, gezin, huiselijk geweld, echtscheiding, ziekte e.a. kunt u terecht bij Stimenz. Inloopspreekuur op maandag 09:00 - 10:00, dinsdag 17:30 - 18:30, donderdag 09:00 - 10:00. Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op 0887846464


 9) Goedkope maaltijden in Elim en De Schauw

https://www.znwv.nl/gezellige-activiteiten-in-elim-en-de-schauw/activiteiten-welzijn-en-maaltijd-voor-ouderen-in-putten/

Elim, Engweg 46. Tel. 0341-353744

De Schauw, Engweg 4.Tel. 0341-353744

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.znwv.nl

Warme maaltijden in Elim tussen 12.00 – 13.30 uur. Bent u nog niet bekend met de brasserie Elim? Dan nodigen wij u van harte uit. Aanmelden is gewenst via 088-0564120 of bij de brasserie zelf.

Warme maaltijden in De Schouw tussen 12.00 – 13.30 uur. Bent u nog niet bekend met De Schouw? Dan nodigen wij u van harte uit. Aanmelden is gewenst via 088-0564221 of bij De Schouw zelf.


10) EU-Schuldhulp

Edisonbaan 14A, 3439 MN  NIEUWEGEIN:

www.eu-schuldhulp.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 085-0514029

Een bedrijf dat zich bezig houdt met schuldhulpverlening, budgetbeheer voor particulieren en ondernemers in het MKB. Kijk ook eens op de website van SchuldHulpMaatje: www.eerstehulpbijschulden.nl


11) PraatPaal Putten

Achterstraat 39

www.praatpaalputten.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0625110517

Wil een luisterend oor zijn voor kinderen die te maken hebben met rouw, echtscheiding of andere moeilijke situaties.

 


13) DPP (diaconaal platform Putten)

www.diaconaalplatformputten.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0341356098

Informatie en doorverwijzing naar ander instanties over: financiën; voedselbank; computervragenuurtje; klusjes en kleine bezigheden en andere hulpvragen.


 

14a) CJG Putten (centrum voor jeugd en gezin)

Brinkstraat 91

www.cjgputten.nl

Tel. 06-51235736

Inloopspreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.14b) Buurtzorg Jong

Buurtzorg 91

www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg

Tel. 06-51235736

Bescherming van kinderen en jongeren, tot 23 jaar, die opgroeien in een onveilige thuissituatie en daardoor in hun ontwikkeling worden belemmerd.


 

15) Shared Wheels

06-20305539

033-2454224.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor € 3,50 per uur en € 0,18 per km. Kunt u tijdelijk een auto huren. Meer informatie zie: Kindcentrum, Rimpelerweg 2, Putten Tel. 0341-375780.


 

16) Nederlandse Patiënten Vereniging

Wallenbertstraat 31

3882 HA  PUTTEN

0341-361831

www.npvzorg.nl

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vrijwilligers van de Nederlandse Patiënten Vereniging hebben tot doel mantelzorgers tijdelijk te ondersteunen en hun taak te verlichten. Wij zijn geen vervanging van de professionele zorg. Ook mensen die geen mantelzorgers hebben willen wij een helpende hand bieden.

Spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uu. NPV –Thuishulp (ook terminale hulp) 0341-358307


17)    Woningstichting Putten

www.wsputten.nl                   

Spoorstraat 2

Tel. 0341-356098

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Woningstichting Putten beheert circa 1800 woningen en van 1970 zorgen zij voor betaalbare huisvesting in de gemeente Putten. Bij het beheer van de woningen staat het huisvesten van lagere inkomens centraal. Onze openingstijden zijn van maandag t/m donderdag 08:00 - 16:30. Op vrijdag van 08:00 - 12:00.


 

19)    Stichting H.E.S.T (Hulp voor ernstig zieken en stervenden)

www.stichtinghest.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0620305539

Vrijwilligersorganisatie, Stichting Hest, biedt gratis ondersteuning aan mantelzorgers bij ernstig zieken en stervende mensen. Steeds meer mensen willen, als het eenmaal zover is, het liefst thuis sterven.


 

20) MEE Veluwe – Apeldoorn 

www.meeveluwe.nl

Tel. 0555269200

Helpt mee om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Kunnen op verzoek aanwezig zijn bij de “keukentafelgesprekken” over de PGB’s. Zij geven passende cliënondersteuning.


21) Duo-fietsproject  

Tel: 0341-568000

De zorggroep Noordwest Veluwe - waar de Schauw en Elim onder vallen – heeft in Putten 2 duo-fietsen met elektrische ondersteuning. De fietsen zijn niet alleen bestemd voor bewoners van de genoemde zorginstellingen maar ook voor andere bewoners van Putten die niet in staat zijn zelf te fietsen. Er zijn zo’n 25 vrijwilligers die in de ochtend of in de middag samen met ouderen van een fietstocht genieten. Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan een fietstocht en u kunt zelf aangeven hoe lang in de ochtend of in de middag  (en waarheen) u wilt fietsen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de Zorggroep.


 

22) Thuiszorg Curadomi  Lelie zorggroep

www.leliezorggroep.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0900-2244777

Bezoekadres: Hoofdweg 222, 3067 GJ  ROTTERDAM

Curadoni is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken ze, vanuit Chr. Uitgangspunten, met veel gemotiveerde medewerkers aan Zorg Thuis.


 

23) Hulp bij eigen administratie 

Tel:  zie nr.8

“Formulierenspreekuur”. Omdat sommige zaken ingewikkelder worden en omdat meer zaken digitaal worden verricht, heeft Stimenz in samenwerking met Humanitas (per 1 mei 2015) het Formulierenteam opgezet. Alle inwoners kunnen op afspraak komen voor hulp bij het invullen en digitaal aanvragen van formulieren en regelingen. Het spreekuur vindt tweewekelijks plaats van 09.30 tot 11.00 uur op het kantoor van Stimenz, Engweg 8c.


 

Wij hebben geprobeerd om de lijst zo volledig mogelijk te maken. Mocht u na het lezen toch een organisatie missen, laat het ons weten via de secretaris van de Diaconie. Alvast bedankt voor de moeite.

Deze hulpkaart is samengesteld door het Diaconaal Platform Putten.