Artikelindex

5. De kerkepaden

Zoals er, volgens het gezegde, vele wegen naar Rome leiden, leiden er in Putten verschillende zogenaamde kerkepaden vanuit de buurtschappen naar de kerk. Eén van deze kerkepaden is het Huinerkerkpad. Dit pad leidde vanuit de buurtschap Gerven naar de Oude Kerk. Gedeelten van dit pad verkeren nog in de oorspronkelijke staat. Andere gedeelten zijn verbreed, verhard en soms verlegd of verdwenen.

Een ander kerkepad is het Volenbekervoetpad. Dat kerkepaden in het verleden met eerbied werden behandeld, blijkt wel uit het volgende. In het jaar 1860 werd ten behoeve van de nieuwe spoorweg een aardenbaan aangelegd. Bij deze aanleg werd vergeten rekening te houden met het Volenbekervoetpad. ‘Het leek maar een onbeduidend paadje, dat zonder bezwaar door de spoorbaan zou kunnen worden afgesloten’. Niets was minder waar. De Puttenaren zagen het nut van de spoorbaan wel in, maar het Volenbekervoetpad was toch echt belangrijker! Dit pad leidde namelijk in de richting van de kerk. Nauwelijks was de baan aangelegd of de gemeenteraad ondernam actie om het voortbestaan van het pad te bewerkstelligen. Deze actie was succesvol. Het overwegje met de draaihekken herinnert ons nu aan de geslaagde actie om het kerkepad te redden.

14 Kerkepad

Ter illustratie het volgende citaat:

Het kerkgebouw stond centraal. Daar lieten de Puttenaren hun kinderen dopen, sloten zij hun huwelijk en begroeven zij hun doden. Daar ontmoetten zij elkaar elke zondag tijdens de preek. Van heinde en ver kwamen ze vanuit de boerenhoeven, de erfjes, de hutten en de huisjes lopend naar de kerk over de oude kerkpaden. We kunnen ons dat niet goed meer voorstellen. Oude Puttenaren herinneren zich nog hoe zij vanuit het buitengebied lopend naar de kerk gingen en hoe zich onderweg steeds meer mensen bij hen voegden. Hoe dichter bij het dorp hoe meer groepjes zich vormden, groepjes die zich langzaam over de kerkpaden door de akkers en de engen bewogen in de richting van het Godshuis. Dicht bij het dorp veranderden de groepjes in drommen, drommen mensen in Veluwse klederdracht door nauwe straten, een beeld, dat we niet meer kennen.

16 Huinerkerkpadw

Het Huinerkerkpad.