Vier keer per jaar wordt in de ochtenddiensten in alle kerkgebouwen het Heilig Avondmaal bediend.
Rond het Avondmaal horen drie kerkdiensten bij elkaar:

 • de dienst van voorbereiding op zondagmorgen;
 • met een week later ’s morgens de dienst van bediening en viering;
 • en ’s middags/’s avonds de dienst van dankzegging en nabetrachting.

Voor 2024 is de data voor HA:

3 maart
9 juni
8 september
8 december

 Censura morum maandag voor HA van 19.00-19.30  in de Aker
Wijkpredikant + ouderling

De Bijbelgedeelten die in deze drie diensten centraal staan, worden op elkaar afgestemd.
Tijdens deze diensten worden gedeelten gelezen uit het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden. Ga via de volgende link naar dit formulier: ……

Verder nog dit

 • Verwacht wordt dat wie deelneemt aan het Avondmaal, belijdenis heeft gedaan.
 • In de week van voorbereiding is er op woensdagavond een bezinnend moment.
 • Tijdens het zgn. censura morum kan met enkele kerkenraadsleden gesproken worden, wanneer er onderling zulke bezwaren leven dat ze een vruchtbare Avondmaalsviering in de weg staan en men er samen niet uitkomt.
 • Wie ’s morgens niet in de gelegenheid is, kan gebruik maken van de voortgezette viering tijdens de avonddienst in de Oude Kerk.
 • Viering Avondmaal in consistorie NK en in De Schauw
  Er zijn gemeenteleden voor wie het vieren van het Heilig Avondmaal tijdens een dienst in één van de kerkgebouwen vanwege lichamelijke of psychische gezondheidsklachten helaas niet mogelijk is. Juist met het oog op hen en hun familie is het goed om erop te attenderen dat er enkele alternatieven voor hen zijn. Zo kunt u naar de consistorie van de Nieuwe Kerk komen waar de dienst via het beeldscherm gevolgd wordt (aanvang: 09.00 uur). Als in de kerk bij de eerste tafel brood en wijn de ronde doen, zorgt een diaken dat er ook in de consistorie ‘gegeten en gedronken’ kan worden. Daarna sluit een ouderling hier af, en kunt u gesterkt weer huiswaarts.
  In een afgeschermd gedeelte van de brasserie in De Schauw (waar ook de weeksluitingen zijn) wordt met bewoners van De Schauw via een beelduitzending de dienst in de Zuiderkerk gevolgd (aanvang: 09.30 uur). Als de preek gehouden is, neemt één van de wijkpredikanten of van de onder ons wonende emeriti-predikanten de leiding over, en wordt ook hier het Heilig Avondmaal bediend.

 • Neem voor pastorale vragen contact op met uw wijkpredikant of wijkouderling.
 • Voor meer uitleg over de betekenis van het Avondmaal: zie Geloven > Heilig Avondmaal.