De evangelisatiecommissie werkt ook mee aan de activiteiten van  de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) in de gemeente Putten. Het doel van de IEC is vooral het brengen van de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus aan die mensen die vervreemd zijn van dit Evangelie of voor wie dit Evangelie nog onbekend is. Met name heeft de IEC de opdracht om het Evangelie uit te dragen aan de toeristen die in de zomer Putten bezoeken en aan de inwoners van Putten die geen of weinig contact hebben met een kerk. 

De commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de Hervormde Gemeente, de Hervormde Gemeente Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelische Gemeente. Mevr. M. Kroon-Vogel en dhr. F.J. Renes zijn namens de Evangelisatie Commissie van onze Hervormde Gemeente afgevaardigd naar de IEC. 

Paasjubel
VolkskerstzangOp 1e paasdagmorgen worden er Paas-Jubel georganiseerd op een drietal punten in ons dorp.

Heidediensten
In de zomermaanden organiseert de IEC een 5-tal campingdiensten in de openlucht op de hei aan de Krachtighuizerweg. Deze diensten worden zondags om 11:00 uur gehouden. In deze diensten gaan predikanten voor van de deelnemende kerken. Het aantal mensen dat de diensten bezoekt neemt elk jaar toe.
Breng een (tuin) stoeltje mee.

Volkskerstzangdienst
Op kerstavond organiseert de IEC de Volkskerstzang in de sporthal “Putter Eng”. Iedereen is daar van harte welkom. Er worden veel bekende kerstliederen gezongen. De meditatie wordt bij toerbeurt verzorgd door één van de predikanten van de deelnemende kerken. Diverse koren verlenen hun medewerking aan deze Volkskerstzang. De bijeenkomst wordt elk jaar door zo’n 1.500 mensen bezocht.

Op Kerknet (www.kerknetputten.nl/iec) kunt u de data van deze activiteiten terugvinden.