De evangelisatiecommissie werkt ook mee aan de activiteiten van  de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) in de gemeente Putten. Het doel van de IEC is vooral het brengen van de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus aan die mensen die vervreemd zijn van dit Evangelie of voor wie dit Evangelie nog onbekend is. Met name heeft de IEC de opdracht om het Evangelie uit te dragen aan de toeristen die in de zomer Putten bezoeken en aan de inwoners van Putten die geen of weinig contact hebben met een kerk. 

De commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de Hervormde Gemeente, de Hervormde Gemeente Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelische Gemeente. Mevr. M. Kroon-Vogel en dhr. F.J. Renes zijn namens de Evangelisatie Commissie van onze Hervormde Gemeente afgevaardigd naar de IEC. 

Paasjubel
Op 1e paasdagmorgen worden er Paas-Jubel georganiseerd op een drietal punten in ons dorp.

Heidediensten
In de zomermaanden organiseert de IEC een 5-tal campingdiensten in de openlucht op de hei aan de Krachtighuizerweg. Deze diensten worden zondags om 11:00 uur gehouden. In deze diensten gaan predikanten voor van de deelnemende kerken. Het aantal mensen dat de diensten bezoekt neemt elk jaar toe.
Breng een (tuin) stoeltje mee.

Volkskerstzang 2023

Ook dit jaar wordt er door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie weer een  volkskerstzang georganiseerd, vanuit de sporthal ‘De Putter Eng’ op zaterdagavond 23 dec. om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd om deze avond te bezoeken. Neem gerust weer iemand mee om dit samen, rondom het kerstevangelie, te gedenken en weer door te geven.

Medewerking aan deze avond verlenen de Verenigde Veluwse koren o.l.v. Leander van der Steen en Fanfarecorps ‘Excelsior’ o.l.v. Jasper Esselink. De meditatie wordt verzorgd door dhr. E. Posthouwer.

Wij hopen op een dankbare opkomst. 

‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ (Joh. 8:12)

De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Putten (IECP) wenst u en jou een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2024.