Wouter Kleijer en Evert Kous zijn in het voorjaar van 2012 begonnen met het op orde brengen van het kerkelijk archief van onze Hervormde Gemeente. Na elf jaar, 

Nog nooit zijn er zoveel mensen in de wereld op de vlucht geweest en zien wij in Nederland vluchtelingen op stoeltjes buiten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. Gemeenten in Nederland krijgen de opdracht om meer vluchtelingen op te nemen waarmee wij met elkaar voor een maatschappelijke uitdaging staan. Ook Putten heeft een zogenaamde aangepaste taakstelling/opgave;

Een aantal weken geleden was al te lezen dat ik binnenkort in uw gemeente (wijk 5) stage hoop te lopen. Ik wil me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Erwin Mazier. Ik kom uit Harderwijk en ben zelf lid van de Hervormde Gemeente Hierden (Wijk Het Visnet). Ik studeer theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en volg daar nu de predikantsopleiding.

Ook dit jaar zijn er weer momenten om samen als gemeenteleden in de kerk toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Gelegenheden om in rust stil te worden bij wat Jezus, de Vorst van Pasen,

Zoals u kunt lezen bij de wijkberichten van wijk 3 nemen wij op eerste paasdag 9 apr. afscheid van ds. Polinder. Op zondag 21 jan. 2018 werd ds. Polinder bevestigd door ds. H. Markus