10.00 u. - 12.30 u., bij de Andreaskerk. Zoals in de kerkbode van vorige week is vermeld, verloopt de inzameling voor de voedselbank dit keer

Ook dit jaar brengen wij de Time-Out uit met een verspreiding onder zoveel mogelijk inwoners in Putten. Hier volgt een mededeling over de verspreiding.

Let op:

De Time-Out is als ‘folder’ toegevoegd bij ‘De Puttenaer’ van 1 juli a.s..

Nee-nee sticker

“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. ” Prediker 3:1” Vanuit het boek Prediker worden

Na weken van pastorale zorg op afstand, gingen de deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op 15 juni weer open 

U en jullie hebben ze vast al langs zien komen.. de vele filmpjes van virtuele koren. Om met elkaar de verbondenheid in deze tijd extra te ervaren,