Op woensdag 17 apr. a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten op de middag voor ouderen en alleenstaanden. Nadat we de vorige keer de kruiswoorden van de Heere Jezus hebben overdacht en bezongen, gaan we deze middag weer terug naar het leven in onze aardse werkelijkheid. De presentatie wordt gegeven door dhr. G. de Vries uit Scherpenzeel, over “Warken, harken, karken”, het boerenleven in de vorige eeuw.

Afgelopen maanden konden er bij de Dekamarkt-zegeltjes gespaard worden voor gratis toegangskaartjes voor dierentuin ARTIS in Amsterdam. Ria van Winkoop

Eind april worden de facturen voor het abonnement op de kerktelefoon of kerktv verzonden. Wilt u deze voor 26 mei a.s. voldoen? De abonnees die jaarlijks van ons een factuur ontvangen, krijgen bij de factuur ook de mogelijkheid om vanaf 2024 toestemming af te geven voor een automatische incasso. U zou ons enorm helpen 

Afgelopen periode zag u meerdere acties voorbij komen voor het Costa Rica-project vanuit het jeugdwerk. De kinderen en jongeren van de gemeente hebben hard gewerkt,

Na de stille week vieren we Zijn opstanding en 2e Paasdag zingen we liederen rond het thema 'Onderweg', bij het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24).