De Interkerkelijke Commissie voor aangepaste kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking nodigt u van harte uit om zondag 1 okt. om 16.15 uur 

Via Wim en Hendrika van den Noort heeft de Diaconie een bedankbrief ontvangen van ADI. Dit is een organisatie die zorgdraagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als lichamelijk. ADI draagt de zorg ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. Er zijn twee locaties.

Zaterdag 30 sept. 2023- starten tussen vier uur en half vijf.
We wandelen vanaf Sprielderweg 31 te Putten ongeveer 5-6 km door het bos en door Putten. Onderweg krijg je op verschillende adressen iets lekkers te eten. Je betaalt € 7,50 p.p. en als je met het hele gezin komt, ben je voor € 25,- klaar. Deze opbrengst

De Aker is het kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente te Putten en fungeert daarnaast ook als een zalen- & congrescentrum. Al bijna 50 jaar staan wij bekend

Op woensdag 20 sept. organiseert de Commissie Vorming & Toerusting een ontmoetingsavond voor ieder die betrokken is bij de organisatie/ het leiden van een Bijbelkring. In een interactief programma willen we samen nadenken en in gesprek gaan over enkele aspecten van een Bijbelkring.