Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de kerk?  
We hebben Corina Nagel-Herweijer uitgenodigd op twee classicale vergaderingen ons daar meer over te vertellen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op de eerste avond deelt zij 

De komende weken zullen er diverse werkzaamheden plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De bestaande geluidsboxen worden vervangen, ook worden er twee beamers

De Bijbelse Themaweek start volgende week. Dat betekent dat het thema ‘Petrus’ centraal staat op alle christelijke scholen in Putten. De kinderen zullen verschillende

Het College van Kerkrentmeesters deelt met dankbaarheid het volgende mee inzake de actie Kerkbalans: afgelopen vrijdagavond, tijdens de afsluiting van de actie, is een totaalbedrag toegezegd van € 900.879,51 bij een begroting van € 860.000,-.

Op donderdag 1 febr. is er een avond van geloofstoerusting in het Kerkelijk Centrum van Ermelo. Deze avond hoopt Dr. Gert van den Brink te spreken over het thema “Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij!”. Deze interkerkelijke avond gaat uit van de organisatie Geloofstoerusting en worden georganiseerd om toerusting aan te bieden over belangrijke thema’s van het christelijk geloof.