Dag allemaal, kleine update! We hebben ook nog vrijwilligers nodig, je kunt van alles doen. Bij welke activiteit help jij? Kijk op de site! www.wittetentputten.nl

Met dankbaarheid kijk ik terug op de tijd dat ik werkzaam mocht zijn op het kerkelijk bureau. Bij de kerkrentmeesters had ik aangegeven dat ik het liefst met stille trom zou vertrekken.

Wat eens in 2010 begon als een actie voor Henri en Lilian Jansen heeft al een lange traditie. Dit jaar gaan we bij leven en welzijn voor de 12e keer assisteren bij de