Vanaf 20 juni kunnen we ook gebruik maken van de kinderoppas tijdens de openluchtdiensten. Jullie kunnen je kind(eren) vooraf bij de ingang van de Zuiderkerk brengen.

Met ingang van 5 september 2021 wordt de oppas weer opgestart voor alle kerken. Dat betekent dat er naast de morgendienst in de Zuiderkerk, dan ook oppas zal

Dag allemaal, kleine update! We hebben ook nog vrijwilligers nodig, je kunt van alles doen. Bij welke activiteit help jij? Kijk op de site! www.wittetentputten.nl

Wij zijn dankbaar voor de openluchtdiensten die in de voorbije maanden bij de Zuiderkerk mochten plaatsvinden. Fijn om als gemeenteleden elkaar weer te ontmoeten en samen Gods Lof te mogen zingen. In aansluiting op deze diensten willen wij gaandeweg ook in de kerkdiensten binnen meer gaan zingen, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. 

Met dankbaarheid kijk ik terug op de tijd dat ik werkzaam mocht zijn op het kerkelijk bureau. Bij de kerkrentmeesters had ik aangegeven dat ik het liefst met stille trom zou vertrekken.