De Werkgroep Geloofsopvoeding organiseert in overleg met de wijkkerkenraden voor een drietal leeftijdscategorieën thema-avonden.

Op zaterdag 21 maart wordt in Lelystad ‘lente in de kerk’ gevierd, een inspiratiedag naar aanleiding van de gelijknamige nieuwe publicatie

We hebben weer een paar belangrijke dingen om met u te delen:

Op zaterdag 14 maart 2020 a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg,

‘Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heere. Hij zal hem zijn weldaad vergelden’ (Spreuken 19:17). Dit is een van de lijfspreuken