Zoals eerder genoemd in de kerkbode heeft het College van Diakenen besloten om buiten de reguliere gelden een deel van het vermogen vrij te maken om op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau diaconale projecten te ondersteunen. Eén van de projecten is Stichting Grensverleggende Talenten in Putten (SGVT).
We hebben SGVT gevraagd om hierover iets te schrijven.

We hebben allemaal te maken met stijgende energieprijzen, zo ook onze kerkelijke gemeente. Om de stijgende kosten iets af te remmen is er in overleg en advies met de kosters besloten om de temperatuur in onze kerken een graadje te verlagen. Daarnaast houden de kosters in deze periode het gasverbruik bij. Op basis van het werkelijke gasverbruik wordt er een voorstel gedaan om zoveel mogelijk te besparen zonder afbreuk te doen aan de erediensten.

In plaats van zondag 18 dec. zal er OpStap zijn op zondag 11 dec. Zondag 11 dec. zal het Heilig Avondmaal in de kerk gehouden worden. Na de tweede dienst in de Oude Kerk zal ds. Mijderwijk de kinderen van de OpStap in de kerk op een

Zoals u in de voorgaande twee kerkbodes heeft kunnen lezen kan kopij voor de kerstkerkbode (nr. 40), die uitkomt op donderdag 15 dec./vrijdag 16 dec. tot uiterlijk vrijdag 2 dec. 8.30 uur worden aangeleverd. De kerstkerkbode zal voor drie weken zijn.

Bestellen collectebonnen

Op 11 dec. zal er weer viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als op 11 sept. jl.

Er komt één tafel voor de predikant te staan waarop het Avondmaalsservies en de dienbladen met brood en wijn komen te staan. Na het breken van de brood zullen de diakenen het brood op de schalen uitdelen.