Nodigt u uit voor een thema avond over Peuter -en Kinderbijbels en geloofsopvoeding.

Paas-jubel 2023
Op zondag 9 apr., eerste paasdag, organiseert de Interkerkelijke Evangelisatie- Commissie Putten, IECP, opnieuw een `Paas-jubel` op een drietal locaties:
1e locatie: Rietgansstraat / Bouwmeestersgoed
2e locatie: Bouwmeestersgoed, bij school De Schuilplaats
3e locatie: Norschoten, in de achtertuin worden wij verwacht.

Nog nooit zijn er zoveel mensen in de wereld op de vlucht geweest en zien wij in Nederland vluchtelingen op stoeltjes buiten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. Gemeenten in Nederland krijgen de opdracht om meer vluchtelingen op te nemen waarmee wij met elkaar voor een maatschappelijke uitdaging staan. Ook Putten heeft een zogenaamde aangepaste taakstelling/opgave;

Wouter Kleijer en Evert Kous zijn in het voorjaar van 2012 begonnen met het op orde brengen van het kerkelijk archief van onze Hervormde Gemeente. Na elf jaar, 

Allereerst willen we u bedanken voor uw begrip en medewerking gedurende de afgelopen periode. Door gezamenlijk een extra inspanning te leveren hebben we als gemeente kunnen besparen op ons gasverbruik. Na analyse van het effect van de maatregelen (temperatuur een graadje lager en de deuren dicht) hebben we kunnen vaststellen dat ons gasverbruik t.o.v. het voorgaande jaar significant is afgenomen.