Wij zijn blij te kunnen melden dat volgende week zondag 23 januari DV er weer meer mensen kunnen worden uitgenodigd in de kerk. Wij hebben besloten om uit te gaan van 50% van de maximale capaciteit van de kerkgebouwen op 1,5 meter. Dat betekent dat in de Oude Kerk 175, in de Nieuwe Kerk 75 en in de Zuiderkerk 60 mensen kunnen worden toegelaten. Het zingen zal op ingetogen wijze zonder voorzangers plaatsvinden.

Allereerst willen we ook vanuit kerkbeheer u en jou voor het komende jaar, van harte gezondheid en Gods zegen toewensen. 
Kerkelijke bijdrage invullen 

Op zaterdagavond 29 jan. heeft de concertcommissie een concert georganiseerd vanuit de Oude Kerk van Putten. Voor dit concert is gekozen voor het thema:

 “Maar de HEER zal uitkomst geven”.

Ondanks alles wat in de wereld om ons heen gebeurt en in de moeilijke situatie waar we als land en wellicht ook persoonlijk in verkeren, 

Net zoals bij de kerkdiensten van zondag jl. worden er weer mensen toegelaten bij de bijbellezingen vanaf woensdag 19 jan.2022. Ook kan er weer worden gezongen. Voor de bijbellezingen is geen verplichte inschrijving vooraf noodzakelijk.