Helaas komt echtscheiding ook in onze gemeente voor, meer dan ons lief is. Achter dit woord gaat vaak een wereld van verdriet schuil. Pijn voor man en vrouw, kinderen, familie en vrienden en gemeenteleden. Aan een gebroken huwelijksrelatie gaan vaak moeilijke jaren vooraf. Je hebt elkaar trouw beloofd, maar het gaat écht niet meer… Je weet dat Gods gebod over het huwelijk nog steeds geldt, 

Ga bij onze gemeente aan de slag en maak écht verschil! 
Ben jij een enthousiaste en gepassioneerde jeugdwerker met een diepgeworteld geloof 

De Hervormde Gemeente te Putten maakt deel uit van de Protestantse Kerk  in Nederland. De gemeente bestaat   Film jeugdwerk

Komende zondag (24 september) zal de diaconale collecte bestemd zijn voor ZOA Vluchtelingenzorg. Twee verwoestende rampen troffen de afgelopen maand Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig. Er zijn tienduizenden mensen

Info van de HGJB

Ook dit seizoen organiseert de HGJB activiteiten voor tieners en jongeren!

De data en locaties van de tiener- en jongerenactiviteiten van de HGJB zijn bekend! Ook dit seizoen organiseert de HGJB een HGJB-kerstconferentie, twee HGJB-scholierenweekenden, verschillende HGJB-jongerenavonden, de Vader-Zoon-Survival en allerlei vakanties.

Ook kun je een spreker van de HGJB uitnodigen. Leuk voor een clubavond of jongerenbijeenkomst. De HGJB biedt avonden rondom actuele thema's voor tieners en jongeren.

Meer weten? Ga naar HGJB.nl/activiteiten.

Gebed voor het jeugdwerk

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.  

  • Dank voor alle VBW-activiteiten die in verschillende gemeenten zijn georganiseerd. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet om kinderen een bijzondere week aan te bieden vol activiteiten. Bid dat het voor de kinderen en voor heel de gemeente tot zegen zal zijn.
  • Dank voor alle HGJB-vakanties waaraan veel kinderen, tieners en jongeren hebben deelgenomen. Dank ook voor alle inzet van de vrijwilligers. Voor veel jongeren is het een onvergetelijke ervaring geweest. Bid dat de Bijbelstudies, het zingen, de goede gesprekken en de vriendschappen jongeren hebben geholpen om betrokken te blijven bij het geloof en de kerk.
  • Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Veel jeugdwerkactiviteiten zullen weer worden opgestart. Bid dat er veel kinderen, tieners en jongeren zullen aanhaken bij de verschillende jeugdwerkactiviteiten.
  • Dank voor de inzet van vele vrijwilligers in het jeugdwerk. Bid voor nieuwe inspiratie en motivatie om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor verbondenheid tussen jeugdwerkleiders, kerkenraad en gemeente, dat zij ervaren dat het jeugdwerk een gedeelde verantwoordelijkheid is.
  • Dank dat de HGJB in oktober weer het HGJB-scholierenweekend mag organiseren. Bid om zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God en dat zij geïnspireerd worden om zich in te zetten in de gemeente.

HGJB-kerstconferentie: ontmoet God, anderen en jezelf

Van 28-30 dec. is de jaarlijkse HGJB-kerstconferentie. Hier ontmoeten jongeren God, anderen en zichzelf. Hoe? Door boeiende Bijbelstudies, inspirerende workshops en veel gezelligheid met leeftijdsgenoten.

'De kerstconferentie is echt een hoogtepunt voor mij. Geweldig om met zoveel jongeren God te ontmoeten. En ook ontzettend veel lol te hebben!' - Daniël, 22 jaar.

Kom jij ook naar de HGJB-kerstconferentie?

Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/Kerstconferentie