De jongelui die komend seizoen gaan studeren willen wij wijzen op onderstaand bericht van de studentenvereniging CSFR (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato)Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet,

Graag willen we de bijeenkomsten van de gebedskring in De Aker onder de aandacht brengen. Iedere donderdagavond om 7 uur komt er een groep gemeenteleden bijeen om drie kwartier met elkaar in gebed voor Gods aangezicht te zijn. De groep bestaat per avond uit ongeveer 3-7 personen. Maar meer bidders zijn altijd welkom. In het begin kan de drempel hoog lijken, maar uit ervaring weten we dat dat snel wegvalt.

Met het oog op het seizoen 2024-2025 worden vanaf maandag 17 juni de catechesekaarten door de sectieouderlingen rondgebracht. Vanaf maandag 24 juni worden ze weer opgehaald.  

Dit jaar is het ook weer mogelijk dat jongeren zich digitaal Opgeven. Kijk op de homepage bij nieuwsberichten. Als een jongere zich digitaal opgeeft, dan krijgt de sectieouderling automatisch

De fietstochten van Woord en Daad Putten komen er weer aan.....alleen dit jaar net een tikkeltje anders.

Dit jaar hebben we één gezinsfietstocht in de avond en één