Enkele maanden geleden heb ik diverse leden van de toerclub van SV Putten, die ook lid zijn van onze Hervormde Gemeente, gepolst over het idee om in aug. 2023 met

Beste gemeente, In mei 2024 hopen wij Artjan Mol, Miriam Aalten, Robert Wallet & Annemarie Hakkenberg (leden van JV HDDWEDVL) mee te doen aan de Muskathlon in Uganda. Hier gaan wij een halve/hele marathon lopen in samenwerking met Compassion. Ons doel is om hiervoor per persoon €10.000,- op te halen, maar ook voornamelijk om het verhaal van de kinderen, die daar leven in extreme armoede, te verspreiden. Daarnaast hopen 

Wie heeft tijd en zin om met een groep enthousiaste mensen mee te gaan appels en peren plukken. We plukken voor een goed doel. In overleg met de deelnemers kiezen

Dit najaar starten we met een Alphacursus speciaal gericht op senioren. De cursus is een oriëntatie-cursus voor ieder die zich wil verdiepen of oriënteren in het christelijke geloof. De cursus start met een oriëntatiemiddag op 6 sept. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven wat de cursus inhoudt en welke onderwerpen er behandeld gaan worden. Elke bijeenkomst

In april was de opbrengst van de zendingsbusjes voor Stichting Gave. Namens de Stichting Gave heel hartelijk dank voor de opbrengst van € 7.875,62. Ze laten ons het volgende weten:

We kunnen uw gift heel goed gebruiken voor onze Moeder-en-Kindweekenden. Jaarlijks organiseert Stichting Gave het Moeder-en-Kindweekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun jonge kinderen.