Fijn dat er vanaochtend heel veel mensen mee hebben kunnen kijken of luisteren.
Ook zijn er vele personen geweest die een storing hebben ervaren. Inmiddels zijn de diensten van vanochtend weer terug te kijken of te luisteren. Met elkaar gaan we de technische kant evaluaeren. bedankt voor jullie geduld.

Kerkomroep Hervormde Gemeente Putten
Website commissie Hervormde Gemeente Putten

1. Alle georganiseerde jeugdwerk activiteiten, catechese en veel andere activiteiten.

2. Afkondigingen voor activiteiten die niet doorgaan.

3.  Het thuis luisteren van de kerkdiensten.

Op zaterdag 21 maart wordt in Lelystad ‘lente in de kerk’ gevierd, een inspiratiedag naar aanleiding van de gelijknamige nieuwe publicatie

Gezien de maatregelen van de overheid om de besmetting met corona te beperken en zoveel mogelijk in te dammen wordt dringend verzocht om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten.

Elk jaar moet de gemeente Putten een aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus huisvesten. Na een vaak moeilijke vlucht en een periode