VORMING EN TOERUSTING

Theologische leeskring

Ook in het komende seizoen 2024/2025 willen we weer samen een theologisch boek lezen. We hebben afgesproken om onze aandacht te geven aan het boek van dr. Arnold Huijgen ‘Lezen en laten lezen’. Er is de laatste tijd veel te doen over het lezen en uitleggen van de Bijbel. Dr. Huijgen helpt ons om daar een goede weg in te vinden. De ondertitel luidt dan ook: Gelovig omgaan met de Bijbel. Het boek is uitgegeven bij KokBoekencentrum, Utrecht ISBN 978 90 239 5869 7.

Mogelijk een goed boek voor de vakantiekoffer.

En als die te zwaar wordt: het is ook als e-book verkrijgbaar.

Ik heb voor het komende seizoen de volgende data afgesproken met De Aker, waar we op de volgende data elkaar willen ontmoeten van 20.00 uur - ± 21.30 uur.

2024: 12 sept., 26 sept. (i.v.m. herfstvakantie), 24 okt. en 28 nov.

2025: 16 jan., 20 febr. en 20 maart.

Jullie kunnen dan de data vast blokkeren in je agenda.

Ieder is dan weer hartelijk welkom en zeker ook nieuwe meelezers.

Tot dan; een goede tijd toegewenst.

ds. Jacob Westland