geloofsopvoeding

Werkgroep homoseksualiteit 

Heb je vragen over je geaardheid of lijkt het je fijn om eens met iemand te praten die weet hoe het is om jong en homoseksueel te zijn in onze gemeente? Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je bij ons terecht kunt voor vragen, gesprek en bemoediging. Uiteraard: je blijft anoniem; we snappen dat. 

Je kunt een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om in contact te komen met Jan en Carlianne.

Heeft u als ouder(s) vragen of behoefte aan gesprek met ouders die uw situatie (her)kennen? Ook voor u de uitnodiging een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om in contact te komen met andere ouders. Praat er maar over, dat lucht op.

Werkgroep homoseksualiteit

Bijbelteksten voor geloofsopvoeding

Wat wil jij de kinderen meegeven in het geloof? Thuis of op de club of bij de kinderoppas. Laten we beginnen bij de basis: Wat zegt de Bijbel over opvoeden bij het geloof? En hoe kunnen Bijbelteksten ons helpen? De volgende vijf Bijbelteksten wijzen je de weg of laten zien wat de Bijbel zegt over kinderen en opvoeden.

1.‘Laat de kinderen tot mij komen’ (Mark. 10:13-16)

De meest bekende Bijbeltekst van Jezus als het over kinderen gaat. ‘Het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ Niet alleen leer jij de kinderen over het geloof, de kinderen leren jou ook iets over geloven. Hun puurheid, onschuld en vertrouwen zijn voorbeelden voor jou. Zo is het ook in Gods wereld.

2.‘Spreek erover’ (Deut. 6:6-7)

Geloofsopvoeding betekent dat je de inhoud van het geloof en de waarden overdraagt op de kinderen. Deze Bijbeltekst spreekt uit dat geloof iets is wat je met heel je hart en ziel doet. Het is daarom ook iets waar je veel met de kinderen over mag praten.

3.‘Leer een kind van jongs af aan’ (Spr. 22:6)

Geloven is een weg die je gaat met God en je naaste. Om de kinderen die weg zo goed mogelijk te kunnen laten afleggen, begin je er van jongs af aan mee. Lees bijvoorbeeld uit de kinderbijbel, gebruik afbeeldingen en zing liedjes met de kinderen.

4.‘Maak je kind niet verbitterd’ (Ef. 6:4)

Houd de relatie met de kinderen goed. In het opvoeden leer je goed gedrag aan en verhinder je gedrag dat de kinderen gaat hinderen in de wereld. ‘Vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil’ zegt de brief aan de Efeziërs uit het Nieuwe Testament.

5.‘Bedenk hoe groot de Liefde is’(1 Joh. 3:1)

Je bent ook een kind. Niet alleen van je ouders, maar ook van God. Zo gaat het ook met de kinderen. God houdt van jullie allebei. De liefde die God voor jou heeft, werkt door in de liefde die jullie aan elkaar geven.

 opvoeding 12 01 2024

 Rubriek Geloofsopvoeding

Gender en identiteit

Op woensdagavond 22 nov. is er in ‘De Aker’ een informatieavond gehouden over het thema ‘Gender en identiteit’. Het was een bijzonder interessante avond. Door middel van dit schrijven willen we de inhoud van de presentatie met u delen. De avond werd verzorgd door Niek Bakker van het Interkerkelijk Kenniscentrum. Het doel van de avond was de belangstellenden te informeren over de steeds actueler wordende ontwikkelingen van de genderdiversiteit. Welke termen komen we tegen? Kort een definitieve van een aantal begrippen.

  • LHBTI: Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
  • Gender: De psychologische en lichamelijke verschillen tussen man en vrouw; dat wat je ziet.
  • Genderdysforie: Het geslacht waarmee je was geboren komt niet overeen met hoe je je geslacht ervaart.
  • Transgender: Je voelt je niet (helemaal) thuis in het geslacht waarmee je geboren bent.
  • Transseksueel: Je ondergaat een medische behandeling om naar het andere geslacht over te gaan.
  • Agender: Je voelt je geen man en geen vrouw.
  • Disgender: De identiteit klopt met je geslacht. Je voelt je zoals je geboren bent.
  • Genderfluid: Je voelt je soms een vrouw en dan weer man.

De vraag of er in de kerk openheid is om als transgender je verhaal te doen riep verschillende reacties op. Hoe ga ik hierover met zo iemand in gesprek? Hoe vorm ik hierover een Bijbelse mening? Word je geboren als transgender of ontwikkelt zich dat in de loop van de tijd? Is genderdysforie een psychische aandoening? Het allerbelangrijkst is om eerst iemand volledig uit te laten spreken. Stel het geven van je persoonlijke mening zo lang mogelijk uit. Houd vast aan het door God in de schepping vastgelegde onderscheid tussen man en vrouw. Genderdysforie heeft lang op de ICD-11-lijst van de WHO als mentale ziekte gestaan, maar is daar vanaf gehaald. Er is wel aandacht voor mensen die in psychische nood zijn geraakt doordat ze met genderdysforie in aanraking zijn gekomen.

De Bijbel is duidelijk over hoe om te gaan met genderdysforie. In de schepping heeft God man en vrouw naar Zijn beeld geschapen. Zo wilde Hij het. Ons lichaam heeft eeuwigheidswaarde. Dat onze maatschappij het Bijbelse denken over man en vrouw loslaat, heeft alles te maken met het loslaten van het christelijk geloof. In de volgende Bijbelgedeelten kun je lezen over het lichaam in de Bijbel:

1 Korinthe 6:19 en 20;

Job 19:25-27; 

1 Korinthe 15:51-54.

Onze jongeren komen o.a. via social media in aanraking met allerlei ideeën over genderdiversiteit. Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar zijn in die leeftijd op zoek naar hun eigen identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik, wat wil ik zijn?

Wat bepaalt wie je bent?

1. Identiteit: In hoeverre voel je je man of vrouw?

2. Expressie: In hoeverre gedraag je je als man en vrouw?

3. Sekse: In welke mate ben je man of vrouw?

In de puberperiode zijn ze enorm beïnvloedbaar. Bijvoorbeeld vloggers kunnen veel losmaken. Niek Bakker gaf aan dat ca 80% van de jongeren in die leeftijd experimenteren met hun identiteit, met hun sekse. Ook zei hij dat 0,02 % van de bevolking overgaat tot een medische behandeling tot transgender.

Aan het eind van de avond werd de mening gedeeld dat we als kerk moeten blijven vasthouden aan de schepping van de man en de vrouw. Daar moeten we verder vanaf blijven. Dat er jongeren zijn die enorm worstelen met hun geaardheid en twijfelen aan hun identiteit mogen we niet onderschatten.

Kunnen we er als gemeente in voldoende mate zijn voor deze jongeren?

Over die vraag zullen we als gemeente goed moeten nadenken.

         

M. Broekhuizen