Zo’n verdriet…
Ze zei: Noem mij voortaan maar Mara. Zo’n verdriet had ze. Ze was in korte tijd haar man en haar twee zoons kwijtgeraakt. Het leven van Naomi was geknakt (we lezen erover in het bijbelboek Ruth). Ze had zo’n mooie naam: Naomi betekent ‘lieflijkheid’! Maar ze is zo verslagen dat ze uitroept: Noem mij voortaan maar Mara. En Mara betekent ‘bitterheid’…
’t Zijn trouwens niet alleen vrouwen die dit herkennen, maar ook mrouwverwerkingannen.

Voor elk weer anders
De verwerking van het verlies van een geliefde beleeft ieder weer verschillend. Het is afhankelijk van zoveel verschillende omstandigheden en wisselende factoren. Zo is het verliezen van je man of je vrouw anders dan het verliezen van je kind. Maar het is niet aan ons om voor een ander te bepalen wat erger is!
Wie het sterven van een naaste meemaakt, zal erkennen dat ‘rouwen’ een lange weg is met nogal eens diepe dalen en scherpe bochten. Geen snelweg maar meer een voetreis.

Hoe kom je erdoorheen?
Dat is de vraag die vaak opkomt: Hoe kom ik er doorheen? Een rake vraag. Duidelijk is dat je er niet omheen kunt maar er doorheen moet. Met alle pijn vandien. Maar verdriet verdringen of ervoor wegvluchten, breekt vroeg of laat op.
Het sterke van die pijnlijke vraag is ook, dat er op de één of andere manier in doorklinkt dat er een weg is om door verdriet heen te komen.

Met God en met elkaar
Dat er zo’n weg is, valt op als je het boekje Ruth doorleest. Hoe God troost, ook door medemensen op je pad. Vandaar dat predikanten, ouderlingen en diakenen u ook hierin willen begeleiden.

Verder na verlies - kring voor nabestaanden
De kring Verder na verlies… is bedoeld om mensen die een dierbare hebben verloren, te (onder-)steunen in het rouwproces. Dit gebeurt door in een kleine kring, van zes tot acht personen, vijf keer bij elkaar te komen. Deze ontmoetingen zullen zo’n twee uur duren en eens in de veertien dagen plaatsvinden. Na verloop van tijd is er een ‘terugkomsessie’, als de groep hier behoefte aan heeft. De centrale activiteit is het uitwisselen van ervaringen en gevoelens omtrent het geleden verlies.
Zowel het delen van de eigen ervaringen als het luisteren naar de ervaringen van anderen, kunnen mensen helpen bij het verwerken van en leren omgaan met verlies. Dit vindt plaats in een huiselijke en vertrouwelijke sfeer.
Op deze manier willen we graag gestalte geven aan het beeld van de gemeente die meelijdt als andere leden lijden. Zo hopen we elkaar tot een hand en een voet te zijn.

Gesprek over het verlies van een kind?

Graag willen we weer starten met de kring 'verder na verlies'. Dit najaar willen we een nieuwe groep starten voor mensen die een kind verloren hebben. Samen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij hopen we met elkaar te kijken hoe je met dit verdriet om kan gaan. Van elkaar hoor je vaak zoveel meer en kun je vaak veel van elkaar leren en meenemen in het omgaan met je eigen gevoelens. Juist de herkenning van elkaars verhaal kan bijdragen aan het vinden van een weg om verder te gaan.

Voordat we met een groep starten, wachten we eerst tot we voldoende aanmeldingen hebben om een goede groep te kunnen vormen. In de praktijk zien we dat dit het beste resultaat geeft. Je krijgt dan op het moment dat dit het geval is weer bericht van ons wanneer een groep zal gaan starten. Doorgaans is dit een serie van gemiddeld vijf avonden die we met elkaar afstemmen bij de eerste avond.