In onze wijkgemeenten worden verschillende buurtbijbelkringen gehouden. Deze kringen staan bij voorkeur onder leiding van een ambtsdrager. Elk jaar wordt aan het begin van het winterseizoen de boekjes uitgereikt. Informatie over de buurtbijbelkring bij u in de buurt kunt u krijgen bij de predikant en ouderlingen die de kringen leiden.