Nieuws

 • Gewoon de ‘Actie Kerkelijke Bijdrage 2021, maar wel anders!

  Geplaatst: 18 januari

  Allereerst willen we ook vanuit kerkbeheer u en jou voor het komende jaar,  
  Digitaal invullen van uw kerkelijke bijdrage 

  >> lees meer

  Bijbellezing woensdag 20 januari Ds. C. Mijderwijk

  Geplaatst: 18 januari

  Tijdens de Bijbellezing van 20 jan. hopen we stil te staan bij Jer. 28. Daar lezen we dat de profeet Jeremia wordt uitgedaagd door Chananja. 

  >> lees meer

 • Zendingsavond 21 januari, 19.30 uur

  Geplaatst: 16 januari

  Donderdag 21 jan. zal er een digitale zendingsavond zijn met Adré en Marja Lichtendonk. De avond zal worden uitgezonden vanuit de Oude Kerk.

  >> lees meer

  Kind en eredienst

  Geplaatst: 16 januari

  Zondag 17 januari 2021- Nieuwe Kerk 9.30 uur Ds. C. Mijderwijk

  Kind en de eredienst

  >> lees meer

 • Bemoedigingsconcert in coronatijd

  Geplaatst: 15 januari

  Aanvang 19:30 uur

  Programma


  Kijk Mee

  >> lees meer

  Aanscherping maatregelen ivm corona

  Geplaatst: 15 januari

  Vanuit de PKN krijgen wij het dringende advies om niet meer te zingen in de diensten. Met pijn in ons hart hebben wij daarom onderstaande beslissingen moeten nemen, waarbij van harte instemmen met de wijze waarop ds. Batenburg, praeses van de Generale Synode, dat verwoordde:  “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt.Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies.

  >> lees meer

 • Bijbellezing woensdag 13 januari door Ds. J. Veldhuijzen

  Geplaatst: 11 januari

  We vervolgen de lezing van de profeet Jeremia. Dit keer hfst. 24. Daar ziet u twee manden met vijgen staan voor het huis van de HEERE.

  >> lees meer

  Kind in de eredienst

  Geplaatst: 09 januari

  Zondag 10 januari 2021 om 9.30 uur in de Zuiderkerk door Ds C. Mijderwijk

  Bevestiging ouderlingen: J. van Drie en O. Van Dijk   

  Schriftlezing: 1 Petrus 5:1-11   
  Kind in de eredienst

   

  >> lees meer

 • Kerkelijk Bureau gesloten

  Geplaatst: 08 januari

  Conform de richtlijnen van het RIVM zal het Kerkelijk Bureau in ieder geval t/m 19 jan. gesloten zijn.

  >> lees meer

  Dankjewel, dank jullie wel, dank U wel

  Geplaatst: 08 januari

  Heel hartelijk dank aan álle vrijwilligers - op de voorgrond of juist op de achtergrond.

  >> lees meer

 • Boodschappenpakketten

  Geplaatst: 06 januari

  Spaar(t) u/jij  ook weer mee voor de boodschappen pakketten van de plus ? Losse zegels, halve of hele kaarten, alles is welkom in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau.

  >> lees meer

  De catechese begint weer maar nu online

  Geplaatst: 03 januari

  Maandag beginnen de catechisaties weer! Deze zullen online worden gegeven, dit op de gebruikelijke dagen en  tijden.

  >> lees meer

 • Dank aan allen die meededen en meedoen!

  Geplaatst: 28 december

  Afgelopen vergadering spraken we in het College van Kerkrentmeesters over het onderwerp vrijwilligerswerk binnen onze  gemeente. Want wat is er weer geweldig veel vrijwilligerswerk door ons vaste vrijwilligerskorps verricht. Maar wat is er het afgelopen jaar bijzonder veel extra en nieuw vrijwilligerswerk opgepakt. En ook al was de aanleiding daartoe, het voortwoekerende coronavirus

  >> lees meer

  Inzamelingsactie plaatselijke kerken levert goed bedrag op voor De Voedselbank

  Geplaatst: 28 december

   Er is zaterdag 19 december een grote inzamelingsdrive-in georganiseerd bij de Nieuwe Kerk in Putten. Plaatselijke kerken 

 • Update corona-virus

  Geplaatst: 25 december

  Door de toename van de besmettingen en de ernst van de situatie in ons land en in ons dorp heeft het moderamen, mede op verzoek van de lokale overheid, helaas moeten besluiten om tijdens de lockdown-periode uitsluitend online-diensten te verzorgen zonder kerkgangers. 

  Let op de aanvangstijden van de kerkdiensten zijn aangepast en ook de kerken waar diensten worden gehouden.

  >> lees meer

  Geplaatst: 20 januari

  >> lees meer

Nieuw

Gespreksvragen en samenvattingen preken door Ds. W.C. Polinder - Kind en eredienst van Ds. C. Mijderwijk

Online activiteiten in Corona tijd

Bezinning, bemoediging en verbonden zijn met elkaar

Formulieren voor aanvragen, meldingen en bestellingen

Van Zondag tot Zondag

Waar staan wij deze week bij stil

Dagelijks Woord

Zoeken in de site