Sinds ongeveer dertig jaar groeit het christendom in Algerije. En de honger naar Gods Woord is groot, vertelt Saïd*, een Algerijns christen. Maar christen-zijn in Algerije is niet makkelijk. (*Om veiligheidsredenen gebruiken we een andere naam.) Saïd kwam tot geloof toen hij toevallig een bijbel kreeg. ‘Een vriend moest ‘m kwijt, want zijn familie wilde dat boek absoluut niet in huis hebben. Toen ik erdoorheen bladerde, werd mijn aandacht getrokken door de boodschap van vrede die Jezus preekte. Ik kon niet meer ophouden met lezen.’

Altijd al meer willen weten over God, geloof, Bijbel en kerk? Dan is de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) iets voor u/jou! Deze cursus is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, opleiding of kerkgenootschap. Samen met theologisch geschoolde docenten en medecursisten ga je de diepte in en behandel je fundamentele thema’s van het christelijk geloof.

Door de sterk oplopende aantallen besmettingen is besloten om met ingang van zondag 18 juli de versoepeling ten aanzien van de samenzang weer wat terug te draaien; dat betekent dat de psalmen weer door de voorzangers zullen worden gezongen, aan het einde van de dienst kunnen maximaal 2 coupletten door de gemeente worden meegezongen

Beste ouders/opvoeders van onze gemeente,

Al een aantal jaar komen we eens per maand in De Aker samen om met elkaar na te denken over de (Bijbelse) opvoeding van onze kinderen. We starten om 9.45u met koffie/thee en streven ernaar rond 11.30u weer af te ronden. Maar, zoals zoveel activiteiten, heeft ook deze kring zo goed als stilgelegen de afgelopen tijd. 

Als je je nog wil opgeven neem dan contact op met de jeugdouderling van je wijk.

De mailadresen staan hier onder: