Komende zondag zal er in de ochtenddiensten van alle drie de kerken aandacht zijn voor het thema zending. De boekjes voor de kinderen zijn aangepast op de preek en

Afgelopen zaterdag, 30 okt.,  was er een inzameling voor de voedselbank. Fijn dat u en jij weer aan de inzameling hebben meegedaan! De ‘drive-in’-inzameling werd dit keer door de

Op woensdag 3 nov. houden we de jaarlijkse Dankdag. ’s Middags zijn de diensten in de Oude Kerk en de Zuiderkerk gericht op de kinderen met het  Themalied

VOOR ELKAAR Vakantieweken organiseert weer een mooie kerstweek voor alle alleen-gaande ouderen. Deze keer hopen mijn vrouw en ik leiding aan de week te