De leden van de wijkgemeente worden herinnerd aan de voor 27 okt. a.s. geplande wijkavond. Deze avond die om 19.30 uur in De Aker begint,

Vanwege vakantie is het Kerkelijk Bureau op donderdag 21 okt. gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De andere dagen

Op zondagmiddag 24 okt. hopen we om 16.45 uur een dienst in de Oude Kerk te hebben, gericht op de tieners van de gemeente. Het thema is ‘Prins (h)eerlijk!’ Het gaat over het leven van Mozes. Hij kiest niet voor het rijke leven in Egypte, maar kiest voor (het volk van) God! Na de dienst ontmoeten we elkaar in De Aker; we eten gezellig een broodje kroket met elkaar, bespreken stellingen en gaan daarna creatief aan de slag. Ben jij er ook bij? Neem gerust je vrienden mee uit klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs. Van harte welkom!

Wij zijn dankbaar dat wij weer zonder aanmelding vooraf naar de Oude Kerk en de Zuiderkerk kunnen. Het is een vreugde om met zovelen weer bij elkaar te zijn en te luisteren naar het Woord van God en te zingen tot Zijn eer. Wij zijn ons ervan bewust dat wij ruimhartig omgaan met het advies om elkaar de ruimte te geven. In gemeentes om ons heen worden soms andere keuzes gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte wordt gehouden in 

Hé, jij daar!! Zit jij in groep 1, 2, 3 of 4 van de basisschool? Dan zijn we op zoek naar jou! Vanaf 31 okt. hopen we weer te starten met Opstap. Misschien ben je al wel vaker geweest, misschien nog nooit. Gezellig als ook jij erbij bent! 
Wat doen we bij Opstap? Opstap is eigenlijk net als een kerkdienst, alleen dan speciaal voor kinderen. We zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en denken na over wat er in de kerk gebeurt.