Eindelijk is het zover onze nieuwe boeldaghal gaat tijdens de Ossenmarkt voor de eerste keer open.
Niet alleen de hal is open, maar wij gaan ook buiten op ons eigen terrein marktkramen plaatsen.
Wij zoeken  vrijwilligers voor zowel binnen als buiten bij de kramen om de spullen te verkopen.
Van 9.00 tot 2.00 uur zijn we open.

Zorgerf Buitenland, Zorggroep Noordwest Veluwe, De Zonnebloem, Norschoten en Welzijn Putten organiseren een Workshop Carrousel voor alle  vrijwilligers uit Putten.
Wij bieden verschillende workshops aan waar vrijwilligers uit Putten veel kunnen leren over onderwerpen die hen kunnen helpen bij het uitvoeren van hun  vrijwilligerswerk of in het dagelijks leven.

 De kerkenraad van wijk 4 wil u en jou graag mededelen dat wij het voornemen hebben een beroep uit te brengen op ds. J.W. Verboom. Hij is predikant van de Hervormde Gemeente te Groot-Ammers. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen door de leden van de wijkgemeente schriftelijk en ondertekend worden ingediend tot en met vrijdag 8 okt. 2021 bij de scriba van de wijkkerkenraad (dhr. J.B. Bakker, Potgieterstraat 25, 3881 WK Putten). 

Afgelopen zondag mochten we weer bepaald worden bij onze ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk van Israël. In woord en daad kan aan die Bijbels gefundeerde betrokkenheid

In de AK van 30 sept. jl. is gesproken over de gang van zaken bij het begin van onze kerkdiensten. Ingestemd is met het voorstel de ‘voorzang’ ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden voorafgaand aan de dienst. Dat betekent dat de organist ongeveer 5 minuten voor de aanvangstijd van de kerkdienst, zonder verdere aankondiging, begint met het voorspel en de samenzang. De kerkenraad zorgt ervoor dat zij de