Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat wij met pijn in het hart hebben moeten besluiten om over te gaan op volledige online-diensten. Met de woorden van psalm 84 hebben wij die pijn onder woorden gebracht. Binnen de richtlijnen zien wij helaas geen mogelijkheden om permanent maximaal 50 mensen uit te nodigen in de kerkdiensten. Deze mogelijkheid in de richtlijnen van de PKN is slechts in uitzonderlijke

Ook dit jaar willen we weer een quiz organiseren. We doen dat online op woensdag 29 dec. vanuit de Nieuwe Kerk. We starten eerst met een kinderronde om 19.30 uur en 

Als u collectebonnen via de website wilt bestellen, doet u dit dan vóór dinsdag 14 dec. Deze worden dan voor zondag 19 dec. bij u thuisbezorgd.

Wij hebben de richtlijnen van PKN/CIO beoordeeld en komen tot de conclusie dat onze kerkdiensten tijdens de lockdownperiode volledig online zullen moeten gaan plaatsvinden. De online-diensten worden op de ons bekende tijdstippen gehouden zoals reeds genoemd zijn in de kerkbode. Het zal duidelijk zijn dat door de online-diensten de kinderoppas komt te vervallen.

Op D.V. maandagavond 13 december wordt vanuit de Oude Kerk een Kerstliturgie verzorgd voor en door vrouwen