Spaart u mee? Alles is welkom: zegels, volle of halve kaarten. De Plusactie loopt tot 19 febr. Inleveren mag bij het Kerkelijk Bureau (in de brievenbus of binnen)

Net zoals bij de kerkdiensten van zondag jl. worden er weer mensen toegelaten bij de bijbellezingen vanaf woensdag 2 februari 2022. Ook kan er weer worden gezongen. Voor de bijbellezingen is geen verplichte inschrijving vooraf noodzakelijk. De uitzending vanuit de Oude Kerk begint om 19.30 uur.

Op zaterdagavond 29 januari heeft de concertcommissie van Hervormd Putten een concert georganiseerd vanuit de Oude Kerk Putten.

Het College van Kerkrentmeesters deelt met dankbaarheid het volgende mee inzake de actie Kerkelijke Bijdrage 2022: afgelopen vrijdagavond, tijdens de afsluiting van de actie, is een totaalbedrag toegezegd van € 800.364,- bij een begroting van € 800 .000,-. 

Het College is zeer verheugd en bijzonder dankbaar voor dit toegezegde bedrag en wil, vanaf deze plaats, iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage, zodat al het werk in Gods koninkrijk en in onze gemeente kan blijven doorgaan.  

D.V. vrijdag 28 jan. zullen wij weer een zangdienst uitzenden met als thema “De wederkomst”. Om 19.00 uur online te volgen vanuit de Oude Kerk.