Op kerstavond organiseert de IEC de Volkskerstzang in de sporthal “Putter Eng”. Iedereen is daar van harte welkom. Er worden veel bekende kerstliederen gezongen. De meditatie wordt bij toerbeurt verzorgd door één van de predikanten van de deelnemende kerken. Diverse koren verlenen hun medewerking aan deze Volkskerstzang. De bijeenkomst wordt elk jaar door zo’n 1.500 mensen bezocht.