De website van Boeldag Putten is opgeheven en de nieuwe website is:
https://www.kringloopdesnuffelhal.nl