In de zomermaanden organiseert de IEC een 5-tal campingdiensten in de openlucht op de hei aan de Krachtighuizerweg. Deze diensten worden zondags om 11.00 uur gehouden. In deze diensten gaan predikanten voor van de deelnemende kerken. De Puttense Koperblazers begeleiden de samenzang in deze diensten. Het aantal mensen dat de diensten bezoekt neemt elk jaar toe.