INHOUD

- Wijk 5 op de kaart
- Bij de diensten
- Ontmoetingsavond
-Wijkmiddag
- Bijbelkringen
- Catechisatie

WIJK 5 OP DE KAART

Wijk 5 ligt aan de oostkant van Putten.
Preciezer gezegd omvat de wijk het gebied ten oosten van de Oude Rijksweg (incl. oneven nummers) vanaf de grens met de gemeente Ermelo naar het zuiden tot aan de Papiermakerstraat. Gerekend vanaf de Papiermakerstraat (incl. even nummers vanaf 32 t/m 42) loopt de grens van de wijk dan via de Brinkstraat (excl. even en oneven nummers) tot aan de Harderwijkerstraat. Vervolgens loopt de grens via de Harderwijkerstraat (incl. even en oneven nummers) en de Voorthuizerstraat (excl. oneven en even nummers) over de Garderenseweg (incl. oneven nummers vanaf 27 t/m 99) tot aan de grens met de gemeente Garderen.

BIJ DE DIENSTEN

Elke zondag hartelijk welkom in de diensten in de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk of de Zuiderkerk

Wijkavond Woensdag 20 maart

Het is weer tijd voor onze gezellige wijkavond in het voorjaar. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten. Van harte welkom vanaf 17.45 uur in De Aker. Om 18.00 uur beginnen we met het programma. Na de maaltijd is er de mogelijkheid om met de jongste kinderen naar huis te gaan. Voor de jeugd is er van 19.00 tot 20.00 uur de mogelijk­heid om elkaar te ontmoeten in de kelder.

Om 20.00 uur vervolgen we ons programma en gaan we verder in op het thema. Ons geloof uitdragen kan natuurlijk op heel veel manieren. Een klein gebaar van vriende­lijkheid en meeleven in ons dagelijks leven, maar ook door georganiseerde initiatieven om anderen te bereiken met het goede nieuws van het Evangelie. Wie alleen wil aansluiten voor het avondprogramma: Van harte welkom vanaf 19.45 uur (inloop met koffie).
We sluiten de avond af rond 21.30 uur.  Na afloop is er gelegenheid voor een drankje.
Graag horen we met hoeveel personen u en jullie hopen te komen en of u bereid bent om iets lekkers te koken voor ons buffet. Wilt u ook vermelden voor hoeveel personen u kookt? We hopen samen weer te kunnen genieten van een gevarieerde maaltijd.

Aanmeldingen graag per mail naar Diane Bos: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor vragen kan er telefonisch contact opgenomen worden met Roelof Grevengoed: 0613163212. Namens de kerkenraad van harte welkom op 20 mrt.

Evert & Diane Bos

Roelof & Jannie Grevengoed


ONTMOETINGSAVOND WIJK  5 op 25 oktober 2023

Thema: “Gemeente zijn, buiten de kerkdienst om”

In Putten vormen we samen best een grote gemeente, maar wat is nu de ‘kerkelijke gemeente’?

Als we naar onze wijk kijken weet iedereen dat wijk 5 een kerkenraad en een predikant heeft, maar er wordt veel meer georganiseerd in onze (wijk)gemeente!

Op de wijkavond van 25 oktober a.s. (zet deze datum vast in de agenda!) willen we hierover graag wat laten horen. De dingen die er, buiten de kerkdiensten om, voor zorgen dat we ons één gemeente van Christus voelen.

We heten u graag welkom vanaf 17.30 uur in de Aker en we beginnen om 17.45 uur. Net als in de eerste Christelijke gemeenten beginnen we met samen de maaltijd te gebruiken. Daarna hebben we een invulling, waarbij we diverse mensen wat laten vertellen over hún stukje in de puzzel die onze gemeente vormt.

Vermeldt u s.v.p. met hoeveel volwassenen en eventueel kinderen u hoopt te komen en of u ook wilt koken (we horen graag voor hoeveel personen u dat wilt doen). Omdat het dan al bijna november is, lijkt het ons leuk om winterkost op het buffet te hebben.

Aanmeldingen of vragen graag per mail naar Diane Bos:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Namens de kerkenraad hartelijk welkom op 25 oktober!

Aalt & Grietje Posthouwer

Evert & Diane Bos

WIJKMIDDAG oP 17 JUNI 2023

In verband met het geringe aantal aanmeldingen, is besloten om de voor 17 juni geplande wijkmiddag niet te laten doorgaan. De middag was bedoeld om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en met het geringe aantal deelnemers zal deze middag niet aan zijn doel beantwoorden.

 

BIJBELKRINGEN

In onze wijkgemeente worden verschillende buurtbijbelkringen gehouden. Deze kringen staan in de regel onder leiding van een ambtsdrager. Hieronder staat een overzicht van de kringen. Voor informatie en vragen: neem contact op met de sectieouderling of met de kringleider.

Alle kringen worden ’s avonds bij iemand thuis gehouden. De kring die door ds. Westland geleid wordt, is op donderdagmorgen in De Aker.

Overzicht kringleiders:

w5bijbelmetbrilerop

 DONDERDAGOCHTEND BIJBELKRING 

De donderdagochtend Bijbelkring o.l.v. ds. J. Westland wordt in het seizoen 2023-2024 gehouden op 14 september, 12  oktober, 16 november en 14 december 2023 en 18 januari, 15 februari, 14 maart en 18 april 2024. De kring is van 9.30 tot 11.30 uur en wordt gehouden in De AKer. Dit seizoen wordt gebruik gemaakt van het boekje "De brief aan de Hebreeën" van ds. G. Termaat,

 

cATECHISATIE: lEER EN lEEF 

Samen met leeftijdsgenoten leren wie God is en wat Hij doet. Samen de bijbel pakken en daarin lezen, zodat je Hem beter leert kennen. Ook op een doordeweekse dag krijg je de kans om meer van Hem te ontdekken. Om met en voor Hem te leven!

Waar, wat, wie, wanneer? Zie op de website het menu “toerusten”.

Voor dit seizoen zijn er naast de aangepaste catechese de volgende mogelijkheden:

  • De mentorcatechisatie voor wijk 5 (12 t/m 14 jr. en 15 t/m 17 jr.) is op dinsdag in De Aker (resp. van 18.30 tot 19.30 uur en van 19.15 tot 20.15 uur), maar als de dinsdag niet schikt, kun je bv. naar hetzelfde programma op maandag bij wijk 4 (en omgekeerd). Voor de catechisatie maken we gebruik van de nieuwe HGJB-methode LEER & LEEF.
  • Op dinsdagavond (van 20.00 tot 21.00 uur in De Aker, is er de catechese voor de groep voor 18 jaar en ouder. Je wilt om je leeftijd of sowieso wat meer dan ‘gewone’ catechisatie en/of je vindt de stap naar belijdeniscatechisatie nog te groot. Je kunt het verdiepingscatechisatie noemen, of voorbereidende belijdeniscatechisatie. Rond een open Bijbel wordt het gesprek aangegaan. Over vragen rond geloof, hoop en liefde die jullie zelf hebben of in je omgeving tegenkomen. 
  • De belijdeniscatechisatie:
    Mogelijk overweeg je om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Neem dan contact ds. Mijderwijk. Je hoeft niet een volleerde of volmaakte gelovigen te zijn. Die bestaan niet eens! Het gaat erom dat je de roep van de Heere niet langer kunt en wilt negeren. Geef Hem de eer door daaraan gehoor te geven, al gaat dat met vallen en opstaan.

Heb je vragen of wil je hiervoor nader afstemmen, laat het mij weten.

Daniël van den Dool (jeugdouderling