De burgerlijke gemeente Putten bestaat uit een dorpskern met daaromheen een aantal buurtschappen, waaronder  o.a. Halvinkhuizen, Huinen en Gerven, elk met zijn eigen tradities. Genoemde buurtschappen behoren kerkelijk tot Wijkgemeente 1.

Het gebied waarbinnen de leden van wijkgemeente 1 woonachtig zijn bevindt zich binnen de onderstaande buitengrenzen.
Wanneer deze door de as van de straat of weg lopen is de zijde behorend bij wijkgemeente 1 aangegeven.
Te beginnen bij de ons allen bekend zijnde korenmolen ’t Hert, met de wijzers van de klok mee de begrenzing volgend:

Molenstraat OZ, Achterstraat ZZ, Garderenseweg ZZ, Voorthuizerstraat WZ tot gemeentegrens, Veldwijkweg, Beulekampersteeg, Huddingweg, Veldhoefweg, Achterridderweg, Pasdijk, Beulekampersteeg, Bussenweg, Goorsteeg, Hogesteeg, Groot- Hellerweg (wijk 3),
Oude Nijkerkerweg, Roosendaalseweg, Terpweg, Hooiweg, Halvinkhuizerweg, Van Geenstraat, Groene Scheg, Engweg ZZ tot de molen 't Hert.

Eveneens behoren tot Wijkgemeente 1 degenen die ingevolge Ordinantie 2-5-3 vanuit de Hervormde Gemeenten te Nijkerk en Voorthuizen (rechts van de Voorthuizerstraat) overgeschreven zijn naar onze Gemeente.

Bij wijkgemeente 1 is gevoegd het complex rond 'De Schauw' inclusief het Schauwplein en de Schauwhof. Dit deel omvat sectie 111.

Binnen de bovengenoemde begrenzing van wijkgemeente 1 ligt aan de Engweg/ Kerkwegje het complex rond verpleeghuis 'Elim' inclusief Pastorije en Kerkckepad. Dit is gevoegd bij wijkgemeente 4 en omvat sectie 410.

Het buitengebied van onze wijkgemeente is zoals vanouds agrarisch van karakter. Een deel daarvan behoort tot het landgoed van 'de Jonker', wijlen Jhr. J.M. van Haersma de With. De laatste decennia hebben veel boeren hun bedrijf beëindigd en verkocht. Op deze plaatsen zijn veel  mensen 'van buiten' neergestreken, met aanzienlijke gevolgen voor de sociale structuur van de bevolking.

Akerkring
Gedurende het winterseizoen komt de wijkbijbelkring ongeveer 6 keer samen in 'de Aker' onder leiding van de wijkpredikant.

Thuisbijbelkringen
In de wijkgemeente functioneren er enkele thuisbijbelkringen, die bij voorkeur onder leiding van een ambtsdrager tijdens het 'winterwerk' 6 á 8 keer samenkomen bij 'gastgezinnen'.

Belijdeniskringen
Er functioneren ook enkele belijdeniskringen in de wijk: dat zijn groepen belijdeniscatechisanten, die na de belijdeniszondag nog een aantal winters in kringverband voortzetten aan de hand van bijbelstudies. De wijkpredikant of ouderlingen zijn op afroep beschikbaar om op vragen in te gaan.

Jeugdvereniging 'Abia'
Elke vrijdag is er om 20.00 uur jeugdvereniging in het ‘Vereenigingsgebouw’ te Huinen. Meer informatie kunt je vinden op: https://www.facebook.com/jeugdverenigingAbia

Kerkkrans 'Hanna'
Eens per twee weken wordt er op maandagavond vergaderd in een zaal van de Zuiderkerk. Aanvang 19.30 uur.

Mannenvereniging 'Wees een zegen'
Eens per twee weken vergadert deze vereniging op maandagavond in een zaal van de Zuiderkerk. Aanvang 19.30 uur.