Deze wijk wordt begrensd door het Veluwe Randmeer en daarna vanaf de grens met de gemeente Ermelo tot aan de Oude Rijksweg daarna door de as van de Oude Rijksweg, door de as van de Nijkerkerstraat tot aan de Arkemheenseweg, daarna door de as van de Arkemheenseweg doorlopend naar de Arlersteeg en daarna door tot aan het Veluwe Randmeer.

Eveneens behoren tot Wijkgemeente 2 degenen die ingevolge Ordinantie 2-5-3 vanuit de Hervormde Gemeente te Ermelo overgeschreven zijn naar onze gemeente.

Van oorsprong ligt deze wijk in agrarisch gebied. Door de uitbreiding van de woonkern Putten is een deel van dit gebied gebruikt voor het realiseren van twee woonwijken. Enkele jaren geleden is de bouw van woonwijk Husselerveld gerealiseerd en recent is gestart met de ontwikkeling van de woonwijk Bijsteren.
Beide woonwijken vallen onder wijkgemeente 2.

Kringwerk

Onderstaand vindt u een overzicht van de kringen in wijkgemeente 2. Mocht u op zoek zijn naar een kring, weet u welkom en neem contact op met de contactpersoon.

  • oud. M. Timmer (358513); kring Arkemheenseweg / Kloosterweg; 1x per maand op woensdag; aanvang 19.45 uur; thuis om beurten; onderwerp van behandeling: ‘Mensenzoon tussen de kandelaren’.
  • Marco D (352208) en Diane Bos (06-2239 3738); 30+ kring; elke 2e donderdag in de maand; De Aker, 20.00; onderwerp van behandeling: Openbaring (Artiosreeks ‘Mensenzoon tussen de kandelaren’).
  • Kees Roest (491627); kring Waterweg; thuis om beurten.
  • Cees Visser (355885); kring Husselerveld (diverse straten); elke 2e dinsdag van de maand; De Arendshof; onderwerp van behandeling: Hoop in de crisis; Bijbelstudie over Jeremia door ds. Van Loon.
  • oud. A.H.A. Hendriksen (357360); thuis om beurten.
  • ds. J.K.M. Gerling (357500), Johanneskring; 1x per 3 weken op donderdagochtend; De Arendshof.
  • Over de studiekring op donderdagavond over de Hebreeënbrief volgt binnenkort verdere informatie.

Bijbelkring

Alvast voor in de agenda: de data van de Bijbelkring voor het nieuwe seizoen. De komende maanden hopen we verder te gaan met lezen van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We komen D.V. samen op de volgende donderdagochtenden: 28 sept., 12 okt., 9 nov., 30 nov., 18 jan., 8 febr., 7 mrt. en 4 apr.

Nu al van harte uitgenodigd!

Mannenvereniging Schrift en Belijdenis
Eens per twee weken vergadert deze mannenvereniging op maandagavond in een zaal van school Hoef, nieuwe leden hartelijk welkom. Aanvang 19.30 uur.

Kerkkrans Hoef
Eens per twee weken vergadert deze vrouwenvereniging op maandagavond in een zaal van school Hoef, nieuwe leden hartelijk welkom. Aanvang 19.30 uur.

Catechisatie
De catechese in onze wijkgemeente wordt verzorgd door de wijkpredikant. Elk jaar wordt in een persoonlijke uitnodiging plaats en tijd van de catechisaties bekend gemaakt. Jeugdwerk De vele activiteiten van het jeugdwerk in onze wijkgemeente, de -16 en de +16 clubs, staan vermeld in de Informatie gids van de Hervormde Gemeente Putten en in de Wegwijzer Hervormd Jeugdwerk Putten. Samen met andere jongeren nadenken over de bijbel en/of andere vragen waar je zo in het leven tegenaan kunt lopen. Daarnaast is er ook voldoende gelegenheid voor ontspanning en plezier.