Inhoud

♦ Bijbel- en gebedskringen
♦ Catechisatie
♦ Beschrijving wijk 4

Bijbel- en gebedskringen

♦ Huisbijbelkring dorp wijk 4, maandagavond om de 3 of 4 weken bij elkaar thuis, contactpersoon
   Erik van der Vlist (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Op dit  moment bezig met Openbaring m.b.v. het boekje “Mensenzoon tussen de kandelaren”.

♦ Huisbijbelkring 20+ wijk 4, komt om de ca. 4 weken bij elkaar, doelgroep jongeren 20+. Behandelen het
   boekje “De wapenuitrusting” van ds. J.J. ten Brinke, contactpersoon
  Jeroen van Dompseler (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

♦ Akerkring, vindt in overleg plaats in de Aker, 3x voor en 3x na de Kerst, contactpersoon is
  Jan Doppenberg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ·
♦ Gebedskring, contactpersoon Jan van Drie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  o December t/m augustus elke 3e donderdag van de maand in de Zuiderkerk om 20.00 uur

  o September t/m november elke 3e donderdag van de maand in de Aker, of de woensdag ervoor in
    de  Zuiderkerk om 20.00

Catechisatie

Vanuit wijk 4 wordt op de maandagavond catechisatie gegeven in de Aker. Er zijn twee groepen: 12-14 jaar en 15-17 jaar. De catechisatie wordt gegeven door ds. Brendeke in samenwerking met een aantal mentoren.

Ds. Brendeke geeft ook belijdeniscatechisatie. Als de groep klein is, wordt er in overleg met andere wijken samengevoegd.

Beschrijving wijk 4

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum en de grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 - 70 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen, Veenhuizerveld en Koudhoorn. Daarnaast vallen de gemeenteleden die in Garderen wonen ook onder wijk 4. Het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn ook onderdeel van deze wijk.

Wijkgemeente 4 is gesitueerd in het zuidoostelijk deel van de gemeente. Het deel van de wijkgemeente dat deel uitmaakt van de bebouwde kom wordt begrensd door de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot deel is in de jaren 60 gebouwd. In het midden van de bebouwde kom van de wijk staat basisschool “De Akker”.

Verzorgingshuis Elim hoort officieel bij wijk 1, maar om een goede (leeftijds)-verdeling te hebben valt dit verzorgingstehuis onder de pastorale verantwoordelijkheid van wijk 4.

Het zuidoostelijke deel van de wijk wordt gevormd door een groot bosgebied en stukken heide dat deel uitmaakt van het natuurgebied Veluwe. Richting Voorthuizen is het gebied Krachtighuizen met veel campings. Richting Garderen het gebied Koudhoorn. Ook zijn er een aantal inwoners van Garderen die gekozen hebben voor de Hervormde gemeente van Putten en die onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente 4 vallen.

De wijkgemeente telt in totaal ca. 1200 leden.

Ds. H.P. Brendeke is onze wijkpredikant. Deze bijstand wordt in onze wijkgemeente verricht door onze oud-wijkpredikant ds. A. Jonker. Met name wat betreft het bezoeken van oudere gemeenteleden heeft een verdeling plaatsgevonden tussen de predikant en de bijstand in het pastoraat en een sectieouderling met affiniteit voor ouderen die speciaal aan Elim is verbonden. De bijstand in het pastoraat vervangt de predikant zo nodig bij zijn afwezigheid.

De kerkenraad van de wijkgemeente bestaat op dit moment uit 18 ambtsdragers, waarvan 1 predikant, 10 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 4 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert maandelijks onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

.