Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 - 70 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen, Veenhuizerveld en Koudhoorn. En een aantal gemeenteleden die in Garderen wonen. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.

                                        

                                                  GEWOON GEMEENTE ZIjN

 

In verband met het nog heersende coronavirus en de bestrijding hiervan zijn alle activiteiten tot

een nader te bepalen datum geannuleerd.

Laten wij In deze benauwde tijd elkaar, waar mogelijk, ondersteunen en behulpzaam zijn en op elkaar letten, zowel op onze ouderen als onze jongeren. En laten wij voor elkaar bidden.

Tevens een aansporing om zoveel mogelijk de online diensten te volgen en nu weer de diensten te bezoeken conform de opgestelde regels. Zie Kerkbode nr. 21

    "ELKAAR  HANDEN  GEVEN  MAAG  NIET  MEER  MAAR  HANDEN VOUWEN  DES  TE  MEER"

                                                   

                   'K STEL  MIJN  VERTROUWEN  OP  DE  HEER  MIJN  GOD

                    WANT  IN  ZIJN  HAND  LIGT  HEEL  MIJN  LEVENSLOT

                    HEM  HEB  IK  LIEF,  ZIJN  VREDE  WOONT  IN  MIJ

                    ‘K  ZIE  NAAR  HEM  OP  EN  ‘K  WEET  HIJ  IS  MIJ  STEEDS  NABIJ

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

.