Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. 

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 - 70 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen, Veenhuizerveld en Koudhoorn. En een aantal gemeenteleden die in Garderen wonen. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.                

                                      Gewoon gemeente ziin

 

Gebed en bezinning in de Korenschoof op DV. donderdag 19 maart

Elke derde donderdag van de maand is er weer gebed en bezinning in de Korenschoof aan de Jacob Catsstraat. Ieder, jong en oud is van harte welkom. De koffie/thee staat klaar. Aanvang: 20.15 uur   

Deze keer willen we een gedeelte lezen uit Lucas 11; vers 9 - 13. Het gaat hier over gebed, gehoorzamen en vertouwen. Jezus zegt in dit gedeelte; Luister daarom naar mijn woorden; Als je iets vraagt, zal je het krijgen. Als je iets zoekt, zal je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan. Want iedereen die om iets vraagt zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt, wordt de deur opengedaan. Niemand geeft zijn kind een slang als het om een vis vraagt. Of een giftige spin als het om een ei vraagt. Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemlse Vader goed voor jullie zorgen. Hij geeft de Heilige Geest aan mensen die daarom vragen. Bidt u met ons mee?                                                                                                                                                         

                                      Weeksluiting in Elim  ( elke vrjdagmiddag )                                                                                

Iedere vrijdagmiddag wordt in Elim een weeksluiting gehouden. Deze wordt gegeven door de predikanten en/of ouderllngen uit onze gemeente. Aanvang: 16.00 uur.  Iedereen is van harte welkom. Mensen die slecht ter been zijn ( rollators of rolstoelen ) worden door onze vrijwilligers gehaald en gebracht.  Van harte bent u welkom om zo het weekend met als belangrijjkste dag de zondag in te gaan.

                                      Catechisaties

Het catecheseseizoen is in volle gang. Ongetwijfeld hebt u dit als ouders onder de aandacht van uw kind(eren) gebracht. Hun aanwezigheid om de kennis van het Woord van God ( de Bijbel ) te leren en te verstaan is van levensbelang.

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

.