Deze wordt begrensd vanaf de hoek Dorpsstraat/Nijkerkerstraat, Husselerweg, Havikstraat, Mennestraat, Rietgansstraat, Kraakweg, door de Stenenkamerseweg (behoort geheel tot wijk­gemeente II) door de as van de Nijkerkerstraat tot aan de grens met de kerkelijke gemeente Nijkerk, daarna door deze grens tot aan de Donkeresteeg, door de Donkeresteeg (behoort voor een deel tot wijkgemeente III en is voor een ander deel kerkelijk Nijkerk), Groot Hellerweg (behoort geheel tot wijkgemeente III), Hellerweg (behoort geheel tot wijkgemeente III), Hooiweg (behoort met uitzondering van nr. 4 (= wijk I) geheel tot wijkgemeente III), door de as van de Roosendaalseweg, Van Geenstraat, de 'Groene Scheg', Engweg, Dorpsstraat tot aan de hoek met de Nijkerkerstraat.