Beroepingswerk

Zoals zondag in de kerken al is afgekondigd, heeft de kerkenraad van wijkgemeente 3 het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. J.A.C. Olie uit Delft. Als er geen bezwaar wordt ingediend, zal het beroep ingaan op 14 juni. In de volgende kerkbode volgt meer informatie, zoals wanneer hij zal voorgaan in onze gemeente en wanneer hij kennis komt maken. Wij zijn als kerkenraad verheugd dat wij u deze beslissing kunnen meedelen en wij vragen uw voorbede voor het beroepingswerk en voor ds. Olie met zijn gezin in het bijzonder.

 

Wijk 3 wordt begrensd vanaf de hoek Dorpsstraat/Nijkerkerstraat, Husselerweg, Havikstraat, Mennestraat, Rietgansstraat, Kraakweg, door de Stenenkamerseweg (behoort geheel tot wijk­gemeente II) door de as van de Nijkerkerstraat tot aan de grens met de kerkelijke gemeente Nijkerk, daarna door deze grens tot aan de Donkeresteeg, door de Donkeresteeg (behoort voor een deel tot wijkgemeente III en is voor een ander deel kerkelijk Nijkerk), Groot Hellerweg (behoort geheel tot wijkgemeente III), Hellerweg (behoort geheel tot wijkgemeente III), Hooiweg (behoort met uitzondering van nr. 4 (= wijk I) geheel tot wijkgemeente III), door de as van de Roosendaalseweg, Van Geenstraat, de 'Groene Scheg', Engweg, Dorpsstraat tot aan de hoek met de Nijkerkerstraat.