Hemelvaart web 

   

              • Dit glas in loodraam is te zien in de Van der Vormkapel in de  Sint  Janskerk te Gouda. Eén van de zeven.

De afbeeldingen geven zeven taferelen weer van het lijden en de opstanding en hemelvaart van Christus. De glazen zijn afkomstig van het Regulierenklooster in Gouda, dat na 1576 afgebroken werd. De glazen werd rond 1553/1554 gemaakt in de werkplaats van de Goudse glazenier Dirk Crabeth voor de nieuwe kapel van het klooster, dat nieuwe huisvesting bood aan de regulieren van het klooster Emmaüs te Stein bij Haastrecht, waar Desiderius Erasmus aan het eind van de vijftiende eeuw woonde en werkte, nadat hun klooster in 1549 door brand was verwoest. Omstreeks 1580, na de afbraak van de kloosterkapel, werden de glazen overgebracht naar de Sint-Janskerk. De Van der Vormkapel werd in 1934 speciaal gebouwd voor het plaatsen van deze glazen. De kapel werd gefinancierd door de Rotterdamse reder Willem van der Vorm.

 

 

 

 


Christelijke feesten: Hemelvaart

Tijdens de 40 dagen na Pasen is de opgestane Jezus verschillende keren aan Zijn leerlingen verschenen.  Op de veertigste dag na Pasen neemt Hij hen mee naar de Olijfberg. Daar gebeurt iets wonderlijks: Zijn lichaam komt los van de aarde en Hij rijst omhoog, naar de hemel. De leerlingen van Jezus staan er bij en kijken Hem na, tot een wolk Hem aan hun ogen onttrekt.
Jezus, die met Kerst als kind op de aarde kwam, gaat met Hemelvaart terug naar de hemel. Terug naar het huis van Zijn Vader. Daar is Hij nu en vandaar regeert Hij over de schepping.

Er zijn twee dingen die je in ieder geval moet weten als het gaat om wat Jezus in de hemel doet. Het eerste is dat Hij daar voor ons bidt. Hij bidt om standvastigheid in ons geloof. Als je tot Hem bidt, legt Hij die woorden aan Zijn Vader voor. Het tweede is dat Hij nu in de hemel bezig is met het maken van een plaats voor alle mensen die in Hem geloven. Alle gelovigen krijgen in de hemel, het huis van Zijn Vader, een plaats.
Geweldig toch?