Geef de pen door

Willem, bedankt voor de pen.

Mijn naam is Henri Heimensen en ik ben 36 jaar oud.

Ik ben geboren in een fijn gezin aan de Halvinkhuizerweg 41.

Ik heb een zus (Marielle), een broertje (Gijsbert) en twee zusjes (Jolinda en Sanne) en met mijn vader en moeder zijn wij met z’n zevenen.

Mijn ouders hebben mij opgevoed met de Bijbel en het geloof en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik heb deze tijd ook als enorm fijn ervaren en kijk hier heel fijn op terug!  

Veertien jaar geleden ben ik getrouwd met mijn vrouw Annet. Wij hebben inmiddels drie kinderen mogen krijgen (twee dochters en een zoon).

Onze oudste dochter is Tessa, 8 jaar oud. Daarna kregen wij nog een dochter Sara; zij is inmiddels 7 jaar oud. Vervolgens kregen wij een zoon, Willem; hij is 2 jaar oud.

Sara is het eerste halfjaar erg ziek geweest; vooral toen besefte ik weer dat gezondheid niet vanzelfsprekend is en dat wij als mensen erg klein en afhankelijk zijn!

Gelukkig is dat allemaal goed gekomen en is ze er weer helemaal bovenop gekomen.

Wij wonen met veel plezier aan de Hellerweg 14 in Putten. 

Van de basisschool ‘Ichthus’ ben ik naar de LTS in Nijkerk gegaan om daar een technische opleiding te volgen.

Vervolgens heb ik een MBO-bouwkunde opleiding gevolgd in Harderwijk en heb ik ‘s avonds mijn aannemersdiploma’s gehaald.

Tien jaar geleden ben ik een aannemersbedrijf gestart (Aannemersbedrijf H. Heimensen BV.) en dit doe ik nog steeds met veel plezier.

In 2017 heb ik na een jaar belijdeniscatechisatie volgen, belijdenis gedaan.  

Wij gaan wekelijks met ons gezin naar de Oude Kerk. Dit heb ik van huis uit meegekregen en daar ben ik ook erg dankbaar voor!

Ik vind dat ook erg belangrijk om dit aan onze kinderen mee te geven, zodat ook zij het fijn vinden om zondags naar de kerk te gaan en dit als een rustdag te ervaren.

Ik geef de pen door aan Stefan van Dalen.

Info van de HGJB

Gespreksmateriaal voor ouders – Ontdek de boekenserie Voorleven 

‘Wat is het waardevol en nodig om als ouders in gesprek te gaan over opvoeden,' vertelt Geraldine van Maanen. Zij doet mee aan een opvoedkring in Barneveld. 'Wij zijn er achter gekomen dat de serie ‘Voorleven’ een positieve impuls aan dat gesprek geeft. Thema’s die zowel pedagogisch als theologisch worden uitgewerkt, zijn we in andere opvoedboekjes niet vaak tegengekomen.' 

Met de serie ‘Voorleven’ biedt de HGJB handvatten voor ouders om samen in gesprek te gaan. Door concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd, waarin ouders kunnen leren van elkaar.

Meer weten over ‘Voorleven’?

Ga naar HGJB.nl/Voorleven 

Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om met de volgende onderwerpen mee te bidden.

  • We danken voor alle inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers in het jeugdwerk in het afgelopen jaar. We bidden dat de komende vakantieperiode een tijd van rust voor hen mag zijn.
  • We danken dat zoveel jongeren meegaan met een HGJB-vakantie. Laten we bidden voor een goede sfeer, opbouwende gesprekken en waardevolle ontmoetingen. We zijn dankbaar voor al die reisleiders die zich inzetten om kinderen, tieners en jongeren een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
  • We bidden voor het Vakantie-Bijbel-Werk dat deze zomer gaat draaien. Bid voor de voorbereidingen en dat veel kinderen geraakt mogen worden door het Evangelie.

HGJB zoekt Manager financiën en bedrijfsvoering

Wil jij met jouw expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering bijdragen aan de groei van jongeren in hun geloofsontwikkeling? Dat komt goed uit want de HGJB is op zoek naar een Manager financiën en bedrijfsvoering.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de financiële aansturing van de organisatie. Je adviseert, ondersteunt en coacht collega’s met jouw expertise. Daarnaast signaleer je kansen en risico’s. Bekijk de hele vacature op HGJB.nl/vacatures

52 Bijbelteksten in een jaar

In de zomervakantie blijven we oefenen met elke week een tekst. Neem het gerust mee op vakantie. Neem ook eens de tijd om in alle rust over een tekst na te denken en te kijken wat God hiermee wil zeggen.

Week 29: Fil. 4:4:

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.’

Week 30: Psalm 91:4:

‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’

Wees niet bevreesd, u kunt rustig komen
als Jezus vraagt Hem tegemoet te gaan.
Hij zal de wilde golven wel betomen,
zelfs op de zee maakt Hij ruim baan.

Wees niet bevreesd; kon Petrus ook niet lopen
op golven, toen de Heere hem tot Zich riep?
Alleen de twijfel in zijn hart geslopen
deed hem het water zien, zo zwart, zo diep.

Wees niet bevreesd, God laat u niet altijd wachten,
Hij grijpt u vast, al slaat de angst u neer.
Geen storm, geen golven breken ooit Zijn krachten,
wees niet bevreesd, IK BEN HET, zegt de Heer’.

Ds A.L. van Zwet

Diensten met klassieke liturgie

In de kerkbode van vorige week heeft u kunnen lezen dat vanaf zondag 7 juli t/m zondag 25 aug. er weer openluchtdiensten zijn bij de Zuiderkerk. De avonddienst in de Zuiderkerk is normaliter een dienst met klassieke liturgie. Daarom is besloten om in bovengenoemde periode de dienst met klassieke liturgie te verplaatsen naar de middagdienst in de Nieuwe Kerk die dan geen bredere liturgie zal hebben in die periode.

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor aankomende week is Hebr. 4:12a :

‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard’.

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst van week 27 is Rom. 8:31:

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’

Nieuw interviewtalent gezocht!

Rubriek interview, wat houdt het in?

Zoals u wellicht weet, staat er één keer per maand een interview in de kerkbode.

In deze rubriek interviewen wij gemeenteleden die vrijwilligerswerk doen binnen onze gemeente.

Soms zijn dit bekende werkzaamheden, soms zijn dit werkzaamheden die minder bekend zijn. 

Er wordt veel werk verricht binnen onze gemeente. Door middel van deze rubriek proberen wij ook het minder bekende vrijwilligerswerk onder uw aandacht te brengen.

Lijkt het u/jou leuk om ook gemeenteleden te interviewen en aan deze rubriek mee te werken?

Stuur dan een berichtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature Voedselbank

De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is met spoed op zoek naar een

OPERATIONEEL MANAGER

De Operationeel Manager  is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten en voor het aansturen van een team van coördinatoren en vrijwilligers. De Operationeel Manager is daarnaast adviseur van het bestuur, doet beleidsvoorstellen en doet verslag van diverse overleggen. Tevens onderhoudt de Operationeel Manager contacten met interne- en externe organisaties. De tijdbesteding is circa 12 uur per week.

Meer informatie: Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie zoals het functieprofiel? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur, Hans van de Wassenberg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We zien uw reactie graag tegemoet.

Deze week wil ik graag dit prachtige lied van Sela meegeven.

Heer wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer leer mij Uw weg
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,

Spreek door Uw Woord en Geest

mijn hart en leven aan.

Wim Bos, scriba

Geloofsopvoeding, Gods beloften

2 Kor. 1:20: ‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.’

De Bijbel is een wonderlijk Boek van God. Dat is waar vanuit veel opzichten, maar hoe bijzonder is het dat God in Zijn Woord beloften heeft opgeschreven! Geen beloften van een mens, maar beloften van God. God is getrouw en Hij zal Zijn Woord houden. Of anders gezegd met de door God ingelegde woorden van Bileam uit Num. 23:19: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?’

Als wij meer zouden beseffen hoe wonderlijk het is dat God het is Die spreekt en belooft in de Bijbel, zouden we waarschijnlijk ook meer bezig zijn met Zijn Woord. Deze keer hopen we dat besef te vergroten door te focussen op Gods beloften.

Een ander woord voor belofte zou ‘toezegging’ kunnen zijn. Als je een belofte hebt gedaan, heb je iets toegezegd wel of niet te doen. Een belofte onthult iets van diegene die de belofte doet. Zo onthullen Gods beloften Zijn welwillendheid, doel en intentie met ons, met zondaren. Hoe kom je erachter wat God belooft? Op geen andere manier dan door in Zijn Woord te zoeken naar wat Hij beloofd heeft. Lees de Bijbel als een

beloften-boek van God.

Gods beloften vinden is een belangrijke stap, maar is nutteloos als Gods beloften niet gebruikt worden. Gods beloften staan niet voor niets in de Bijbel, maar Gods beloften hebben wij in alles nodig. Gods beloften zijn middelen om te volharden. Net zoals een kind dat lang in de auto moet zitten op weg naar vakantie. De ouders hadden beloofd dat hij of zij elk uur iets lekkers zou krijgen. Dat kind heeft geen hulp nodig om te onthouden dat er bijna een uur voorbij is. Sterker nog, als het te lang duurt, zullen de ouders dat zeker merken. ‘Jullie hebben het toch beloofd!’ zal voor veel ouders niet onbekend in de oren klinken. Hoewel het pleiten op Gods beloften iets anders is dan zeuren om een snoepje, kunnen we wel leren dat Gods beloften gebruikt en beleefd horen te worden. Pleiten op Gods beloften vindt plaats in het gebed. Zonder Gods beloften zouden we geen enkele pleitgrond hebben om onze gebeden voor God uit te storten. Kortom, gebruik Gods beloften in je gebed.

Misschien vraagt iemand zich af of je al Gods beloften wel mag gebruiken. Als je gelooft in de Heere Jezus Christus ontvang je al Gods beloften in Hem. Er zijn veel verschillende soorten beloften, maar allemaal zijn ze ‘ja en amen’ in Jezus Christus. Lees Gods beloften altijd met Christus’ volbrachte werk op je netvlies.

Verwerking

Vraag je kind(eren) wat het betekent als je iets belooft. Verzin met elkaar een voorbeeld waarin je elkaar iets had beloofd. Ben jij je belofte nagekomen?

Bedenk nu met elkaar een belofte die God in de Bijbel heeft gedaan (denk bijv. aan Noach na de zondvloed, Abrahams nageslacht etc.). Is God die belofte nagekomen? En is er een verschil als God iets belooft en als wij iets beloven? Hoe weten we eigenlijk dat God beloften doet?

Lees met elkaar Matth. 11:25-30.

Wat belooft God in dit gedeelte aan ons?

Waarvoor kunnen we God vragen en danken?

Geloof je dat God Zijn beloften houdt?

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor deze week is Jes. 40:31:

‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden’.

Ziekte en zorg

Laten we bidden voor allen die het moeilijk hebben, die met zorgen, ziekte en/of verdriet te kampen hebben, van zichzelf of van geliefden. Dat de woorden uit Ps. 139 tot bemoediging mogen zijn. Daar lezen we: HEERE, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan. Al is er nog geen woord op mijn tong is, zie HEERE, U weet alles. U legt Uw hand op mij.

In de bundel Weerklank wordt deze psalm zo weergegeven:

HEER, Die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Ds. C. Mijderwijk

Kerkbezoek tijdens uw vakantie

Een vakantie in het buitenland is een mooie gelegenheid om kennis te maken met het kerkelijk leven daar. Sinds deze maand biedt kerktijden.nl een gebruiksvriendelijk overzicht van Bijbelgetrouwe gemeenten over de grens.

Gaat u binnenkort op vakantie of voor langere tijd voor stage of werk naar het buitenland en zou u daar een kerkdienst willen bezoeken? Op kerktijden.nl vindt u onder de button Buitenland een overzicht van ruim 1100 Bijbelgetrouwe gemeenten over de grens. (www.kerktijden.nl/buitenland/). Ook is er informatie over Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland te vinden. Op een kaart kunt u zien waar in uw omgeving deze gemeenten zich precies bevinden. Als een gemeente over een eigen website beschikt, kunt u daar actuele informatie over kerktijden en contactpersonen vinden

Rubriek This is my song/my book 

Ik ben Reina Doppenberg, geboren en getogen in Putten. Ik ben getrouwd met Steven. Aan mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor deze rubriek. Zelf haal ik mijn vreugde en kracht uit de psalmen en daarom zing ik ze graag. Daarnaast luister ik graag naar de prachtige liederen van Sela. Koormuziek vind ik ook prachtig, al met al keuze genoeg.

Als je mij vraagt welk lied eruit springt voor mij dan is dat op het moment het lied ‘Zo lief had God de Vader ons’ (OTH13). Als je de tekst op je laat inwerken, besef je pas wat een liefdevolle Vader we hebben, dat Hij Zijn Zoon zond voor mij /ons naar deze wereld. Hij droeg onze zonden naar het kruis en Zijn lijden en sterven bracht ons het leven. Dan kunnen we toch alleen maar roemen in deze Heer, onze opgestane Heiland, zodat we iedere zondag in Zijn huis Hem mogen grootmaken en samen de psalmen/liederen mogen zingen tot eer van Hem. Mijn lied wil ik graag met jullie delen. 

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij Zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij Zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in Zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
Zijn laatste adem bracht mij hoop,
Zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
Zijn dood en Zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in Zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Graag geef ik de rubriek door aan mijn schoondochter Willemien Doppenberg. 

Ze vindt de liederen van Sela ook prachtig, misschien dat ze er een lied uitlicht. 

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor aankomende week is 2 Kor. 5:7 :

‘Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.’

Info van de HGJB

GZB, HGJB en IZB bieden gratis Zomergezinsboekje voor gezinnen

Om gezinnen in deze vakantieperiode te helpen om ook elke dag samen tijd voor God te nemen, hebben de GZB, HGJB en IZB een Zomergezinsboekje gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het thema van dit jaar is ‘handig’.

Van maandag t/m zaterdag staat er elke dag een Bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om als gezin te doen en een puzzel. Daarnaast delen kinderen dichtbij en ver weg in het Zomergezinsboekje hun verhaal. Voor de zondag is er een bijzondere opdracht.

Het Zomergezinsboekje is gratis te bestellen via zomergezinsboekje.nl

Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om met de volgende onderwerpen mee te bidden.

  • We danken voor alle kinderen, tieners en jongeren die deel uitmaken van de gemeente. We bidden voor manieren om goed in contact te blijven met hen, dat zij zich daadwerkelijk gezien weten.
  • We danken voor de reisleiders die zich deze zomer inzetten om kinderen, tieners en jongeren een impactvolle vakantie te geven. We bidden voor een goed verloop van de voorbereidingen op de HGJB-vakanties.
  • We danken voor alle mensen die zich inzetten voor het Vakantie Bijbel Werk. We bidden ook voor hen, dat hun werkzaamheden worden gezegend. Ook bidden we voor de kinderen die een VBW bezoeken, dat zij ervaren dat de kerk oog en hart voor hen heeft.
  • We bidden voor alle voorbereidingen voor het nieuwe jeugdwerkseizoen. We bidden voor enthousiasme en een goede voorbereiding voor alle jeugdwerkleiders.

De HGJB zoekt reisleiders voor komende zomer

De HGJB zoekt nog reisleiders voor de HGJB-vakanties! Ken of ben jij een jongere die dit goed zou kunnen? Het leiden van een reis is een onvergetelijke ervaring. Waarom? Omdat je samen met de kinderen, tieners of jongeren leuke activiteiten doet en goede gesprekken hebt over het geloof. De HGJB begeleidt jou en je team voor en tijdens de vakantie. Zo sta je er niet alleen voor. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding

Bij de diensten

We mogen terugkijken op een rijke gezegende zondag, waar het Woord en het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend mochten worden. Voor de drie diensten rondom het Heilig Avondmaal maak ik altijd een drieluik om aan te geven dat deze diensten bij elkaar horen. We lieten ons deze keer leiden door de brief van Paulus aan de Romeinen, met als thema’s: Leven door de Geest, Leven bij de Bron en Leven van genade. Zo mochten we bemoedigd en versterkt worden in ons geloof. Een gemeentelid sprak mij na afloop van de diensten aan en zei wat een mooie liederen hebben we gezongen. Bij mij kwam het lied “Gena van God, hoe loof ik u” zomaar in mij naar boven. En inderdaad dit lied had ook mooi gepast als slotlied. Een prachtig lied, we hebben het thuis nog even opgezocht en beluisterd. Hierbij de tekst van het lied, Weerklank lied 484:

1 Gena van God, hoe loof ik U,
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu,
een blinde die mag zien.

2 Genade toonde mij mijn schuld

en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht.

3 Door veel gevaren ging mijn reis,
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid,
genade brengt mij thuis.

4 Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt
na deze levenstijd,
zal ik beërven in Gods rijk
de eeuwige zaligheid.

Ds. C Mijderwijk

Uitslag examens

Afgelopen woensdag 12 juni was het dan zover. De uitslagen van de landelijke examens. Voor heel wat jongeren kon de vlag uit. Van harte gefeliciteerd! Er is reden voor dankbaarheid wanneer alle inspanning werd bekroond. Wanneer je niet of nog niet slaagde, dan betekent dat ongetwijfeld een forse teleurstelling en die tijd nodig heeft om te verwerken. Gelukkig dat God ook wil weten van onze vragen en teleurstellingen. Voor eventueel herexamen wensen we jullie alles toe wat nodig is, voor een hernieuwde inspanning op korte termijn. En wanneer het dit jaar niet lukte, dan wensen we jullie na een hopelijk toch goede vakantie, de moed om volgend jaar uitgerust een nieuwe poging te wagen, om te ontdekken dat ook de omwegen met God altijd ergens toe leiden. Heel veel sterkte! Voor jullie allen geldt hoe nu verder? Voor de een zal dit duidelijk zijn, voor de ander nog onduidelijk. Probeer in alle keuzes die je moet maken (de keuze van een vervolgopleiding, het zoeken van werk enz.) de Heere te betrekken. Hij weet het beste wat goed voor jou is. Hij heeft het beste met je voor! In Spr. 3:6 staat: ‘Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.’ Ook de paden die voor jouw gevoel soms zo krom zijn.

Geef de pen door

Hey hey,

En toen kreeg ik de pen. Dank je wel, Tim. We kennen elkaar van vroeger en nu komen we elkaar weer tegen op het schoolplein. 


Ik ben Willem van Esveld en gelukkig getrouwd met Gerjanne. Geboren, opgegroeid en getrouwd in Nijkerk.

Toen het huis naast mijn schoonouders te koop kwam, zijn we in Putten (bijna Huinen) beland, ruim drie jaar geleden. Dit is zeer praktisch, omdat Gerjanne in maatschap zit met haar ouders in het melkveebedrijf. Hier ben ik dan ook vaak te vinden, want er is altijd wat te doen.

Met onze dochters Lydia en Iris én hond Laika wil de planning nog wel eens flexibel zijn. 

Zelf werk in de bouw bij een architectenbureau als tekenaar. In m’n vrije tijd ga ik graag het veld in met de hond als jager/natuurbeheerder. Mooi om te zien dat je de aantallen vossen en kraaien beheert en de broedsuccessen van de kievit en grutto beter worden. De zon zien opkomen als het nog veel te koud en veel te vroeg is, verveelt nooit.

Met betrekking tot het geloof hoop ik de ogen van m’n dochter te erven: geloven als een kind, prachtig!

Ik geef de pen door aan Henri Heimensen. Hem spreek ik wekelijks bij de jachthondentraining.


Bij de dienst

Afgelopen zondagmorgen stond de dienst in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Gods Woord mocht opengaan en de evangelieboodschap mocht uitgaan. Het thema boven de dienst was: ‘Leven door de Geest’. Zorg dat je onder de aantrekkingskracht van de Geest van God komt. Denk aan het voorbeeld van de magneet. Niet wegblijven, maar komen! Als levende gemeente heb je elkaar nodig, ook in de eredienst! We komen samen om onze God te eren, om elkaar te bemoedigen en te versterken en om persoonlijk gevoed en gesterkt te worden in het geloof. Komende zondag worden wij opnieuw geroepen om op te komen, om samen te vieren, te gedenken bij brood en wijn. Enkel en alleen uit genade. Genade ons geschonken in en door Christus. Als thema boven de morgendienst schrijven we: ‘Leven bij de Bron’ en boven de middagdienst, de dienst van dankzegging: ‘Leven van genade’. Opnieuw lezen we uit de Romeinenbrief. Laten we in deze week van voorbereiding voor elkaar bidden, dat we ons geloof mogen versterken en elkaar daarin bemoedigen en aanmoedigen. Nogmaals zorg dat u/jij komt in het krachtenveld van de Heilige Geest. En laten we elkaar zo ook meenemen naar de samenkomsten van de gemeente. Ik hoop u en jou zondag in beide diensten te mogen begroeten!

Ds. C. Mijderwijk

           

Rubriek Geef de pen door

Hallo lezers,

Allereerst wil ik Theo Nijeboer bedanken voor deze pen.

Mijn naam is Tim van der Burg, 39 jaar oud en deze zomer ben ik 9 jaar getrouwd met Jori. Samen mochten wij twee kinderen krijgen: Jack van 7 en Morris van 4. Ik ben zelf opgegroeid op de boerderij van mijn ouders in het Zuid-Hollandse dorp Berkel en later in Zeewolde. Na een tijdje met Jori in Nijkerk te hebben gewoond, wonen we sinds 2019 met veel plezier aan de Knapzaksteeg.

Na de middelbare landbouwschool ben ik meteen op de vrachtauto begonnen in het agrarisch transport. Na 11 jaar bij een mesthandel te hebben gewerkt, rijd ik nu al 9 jaar bij Jan Bakker. Tot de geboorte van onze oudste deed ik dit internationaal, nu wat dichterbij huis.

Jori werkt al sinds wij samen zijn bij de dierenartspraktijk in Barneveld. De kinderen gaan met veel plezier naar Basisschool met de Bijbel Huinen. Het vrachtauto rijden is naast m’n werk ook een van mijn grote hobby’s. Ik mag ook graag lezen, wandelen en thuis om het huis bezig zijn.

Ik kom nog niet heel lang in de Zuiderkerk. Met het veel van huis zijn, ben ik een beetje van het geloof weggeraakt. Ik vond het fijn om te merken hoe dit weer teruggekomen is nu we hier wonen en hoe de kinderen het oppakken op school.

Na een openluchtdienst vorige zomer heb ik Theo op school aangesproken. Na een mooi gesprek en later nog bij ons aan de keukentafel heb ik ons ingeschreven.

Ik geef de pen door aan Willem van Esveld. Ik ken hem vanuit onze tijd in Nijkerk en vond het mooi hem hier in de kerk tegen te komen.

God is getrouw

Er is geen nacht zo zwart, er is geen leed zo zwaar
of God wil die verlichten en verzachten.
Hij heelt de wonden, geeft vermoeiden krachten.
Hij is getrouw, Hij maakt Zijn woorden waar.

Er is geen angst zo diep, er is geen smart zo groot
of Jezus wil ze troostend mee beleven.
Er is geen schuld zo groot of God wil die vergeven.
Hij leidt ons en Hij draagt ons door de dood.

Er is geen mens zo ziek of Christus kent zijn pijn,
er is geen stem zo zwak of Christus zal hem horen.
Er is geen vraag zo zacht – God weet die reeds te voren.
Geen mens die naar Hem vraagt zal ooit nog eenzaam zijn.

 (Uit ‘Dit is mijn troost’ geschreven door mw. IJskes-Kooger)

Rubriek Geloofsopvoeding

De Trooster

Joh. 14:26: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’

Het is bijna Pinksteren en daarom kijken we uit naar het beloofde werk van de Heilige Geest. In Joh. 14:26 worden twee dingen beloofd als het gaat om het beloofde werk van de Heilige Geest: de Heilige Geest als Onderwijzer en als In-herinnering-brenger. 

Een onderwijzer leert iemand iets wat diegene nog niet kent of begrijpt en geeft daarin instructie. Blijkbaar doet de Heilige Geest als Onderwijzer zoiets ook bij de discipelen. De discipelen tegen wie Jezus dit zegt, zouden niet veel later van de Heere Jezus de opdracht krijgen om de wereld in te gaan. Matth. 28:19: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ Die discipelen die zo vaak niets begrepen van Jezus’ onderwijs, moeten de volken leren en onderwijzen over Jezus? Ja, want de Heilige Geest ‘zal u in alles onderwijzen’. Niet alleen de discipelen worden onderwezen door de Heilige Geest, maar ook wij. Wat een wonder dat God ons te hulp komt door de onderwijzing van Zijn Heilige Geest! Wij mogen dus vragen en pleiten om Zijn onderwijs als wij vaak God, het evangelie of de Bijbel niet (goed) begrijpen.

De Heilige Geest als In-herinnering-brenger sluit hierop aan. Wat brengt de Heilige Geest in herinnering? Alles wat de Heere Jezus gezegd heeft. Johannes schrijft al eerder in zijn evangelie het bewijs dat de Heilige Geest dit werk doet als hij schrijft in Joh. 2:22: ‘Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had (…)’.

Blijkbaar hebben de discipelen, en wij ook, het nodig dat wij weten wat de Heere Jezus gezegd heeft. De Heilige Geest richt Zich op Jezus, op Jezus’ woorden, want het gaat om Hem en wat Hij volbracht heeft! Het onderwijs en in gedachten brengen van de Heilige Geest hebben wij niet alleen nodig voor onze persoonlijke omgang met Hem, maar vooral ook om anderen daarover te vertellen. Dat blijkt uit het boek Handelingen als het evangelie de wereld ingaat.

Verwerking

Benodigdheden: zaklamp en een verduisterde ruimte/kamer.

Vind samen met je kind(eren) een plek waar het (een beetje) donker is als het licht uit gaat. Houd het licht nog aan en vraag ze eerst wat er gebeurd is op Hemelvaartsdag en wat er gaat gebeuren tijdens Pinksteren. Waarom is er eigenlijk Pinksteren? Wat zouden we missen als er geen Pinksteren zou zijn geweest?

Leg vervolgens het werk van de Heilige Geest uit door het licht uit te doen (of te dimmen) en de zaklamp aan te doen. Leg uit dat het werk van de Heilige Geest lijkt op een schijnende zaklamp, want een zaklamp geeft licht of werpt ergens licht op waardoor je dingen kunt zien. De Heilige Geest geeft licht of werpt licht op Jezus. Het gaat niet zozeer om de zaklamp, maar waar de zaklamp op schijnt. De Heilige Geest laat Jezus en Jezus’ woorden zien.

Lees met elkaar (d.m.v. de zaklamp) Joh. 14:15-31 en als het te lang is alleen

Joh. 14:25-27.

Leg uit dat de Heilige Geest ons helpt te begrijpen wie God is en wat er in de Bijbel staat. Zonder de verlichting van de Heilige Geest zouden we er niets van begrijpen en niets van onthouden. Bid met elkaar dat de Heilige Geest helpt om te geloven in God en Zijn werken.

52 Bijbelteksten in een jaar

  • De tekst voor week 21 (19 mei - 26 mei):

‘Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij’.

  • En voor week 22 (26 mei - 2 juni):

‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen’.


Zondag voor de Vervolgde Kerk 2024

Wat als je op zondag niet veilig naar de kerk kan? Vandaag de dag worden er overal ter wereld kerken gesloten door de overheid, christenen tijdens de dienst gearresteerd en kerkleiders bedreigd door extremisten. Afgelopen jaar zijn er meer dan 14.000 kerken aangevallen. Als deel van het Lichaam van Christus lijden wij mee.

Daarom staat zondag 26 mei in het teken van de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Deze eerste zondag na Pinksteren is een symbolische dag, want de vervolging van christenen begon al kort na de uitstorting van de Heilige Geest. Op deze zondag voor de Vervolgde Kerk leven we mee met onze broers en zussen, overal ter wereld, die lijden vanwege hun geloof. Om die reden zal de diaconale collecte in de diensten op zondag 26 mei bestemd zijn voor het werk van ’Open Doors’.

‘Open Doors’ steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer dan vijftig landen. Dit doen zij door Bijbels en christelijke boeken te verspreiden, trainingen aan te bieden en praktische hulp te geven. Ook wordt dan bij het uitgaan van de kerk het ‘Geheime Vriendenpakket’ van ‘Open Doors’ uitgereikt aan de kinderen in de basisschoolleeftijd. Heeft u kinderen in uw omgeving die u ook graag zo’n pakket wilt geven dan kan dat natuurlijk ook.


Met het oog op Pinksteren een gedicht van Aagje Lingen:

 De opdracht kwam met zachte stem:

Ga heen, éérst naar Jeruzalem

en dán tot alle volken!


Een windvlaag komt met sterk geruis,

vervult een ieder in het huis;

de Geest is in hun midden!

 

Getroffen kijkt men om zich heen,

spreekt dan, vrijmoedig, één voor één

Gods Woord in álle talen!

 

Die opdracht, toen, die zachte stem

vraagt ook vandaag met gróte klem:

Wil jij Mij óók gaan volgen?

 

Zo waait nog steeds diezelfde wind,

Gods Geest komt wonen in Zijn kind:

Je zúlt van Mij ontvangen!

 

Pinksteren begint dichtbij,

de Blijde Boodschap, diep in mij,

daar móet je van getuigen!

 

Begin vandaag gewoon maar thuis,

dan stroomt de Geest ook door jóuw huis.

Je ziet dan grote dingen!

Weerklank nummer 192.

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Ds. Mijderwijk

Hemelvaart

De hemeldeuren zwaaiden open, hoog en wijd,
de sterke Koning had Zijn zware strijd volstreden
de zege was behaald, nu mocht Hij binnentreden

en zitten op Zijn troon als hoogste Majesteit.

 

Hij nam gevangen alle boze machten hier op aard,

zij kunnen nu Zijn volk niet meer deren.

Hem is gegeven alle macht, Hij is de Heer’ der heren

Die triomferend Zich een volk uit al wat leeft vergaart.

 

En uit de volheid van Zijn macht geeft Hij de mensen gaven,

gaven van Zijn Geest: verlossing, vrede, kracht.
Zijn vrijgekochte volk dat op Zijn bijstand wacht,

zal Hij een leven lang met milde goedheid laven.

 

Totdat de nieuwe hemel opengaat

en met bazuingeschal omringd door eng’lenscharen
Gods Zoon voor aller oog verschijnt, Zijn macht komt openbaren

en elk die Hem verwacht Hem juichend tegengaat.

(Uit: Ik wil een pen zijn in Uw hand)

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor aankomende week is: Luk. 12:7

Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Ziekte en zorg

We leven mee met de zieken en mensen met zorgen in ons midden. Er is gemis, er is ziekte, er is stress, er is pijn, er is verslaving, er is scheiding, er is somberheid, er is verslagenheid, er is lijden. Het betreft onszelf, de mensen om ons heen, de wereld ver(der) weg. En toch houden we midden in het door de zonde getekende leven, het oog op God gericht. Omdat Hij zorgt, omdat Hij redt. Dat geloven wij. Dat geeft hoop.
Met de woorden van gezang 500 uit ‘Weerklank’ wensen we u Gods nabijheid en sterkte toe.
Bescherming is er bij de Heer,
beschutting voor de nacht.
Hij is een toevlucht en een burcht
houdt over ons de wacht.

De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt,
brengt ons in veiligheid.
Zijn vleugels spreidt Hij om ons heen,
Hij geeft geborgenheid.

 Al is er moeite en verdriet,
al doet het leven pijn,
de Allerhoogste is een schild,
Hij zal er voor ons zijn.

 Zijn eng’len waken over ons,
God laat ons niet alleen.
Waar wij ook zijn, Hij is nabij,
beschermend om ons heen.

 En roept een mens, hij vindt gehoor
God is er in zijn nood.
Ons leven wordt door Hem verhoogd,
is sterker dan de dood.

Ontmoeting over kerkmuren heen (2)

1.  Ik zou wel tien oceanen willen oversteken met het oog op de eenheid van de kerk.” (Johannes Calvijn)

2. „Waarom verscheuren wij de ledematen van Christus en rukken ze uit elkaar?

Waarom zijn wij in opstand gekomen tegen ons eigen lichaam?

Waarom komen wij tot zo’n graad van waanzin dat wij vergeten dat wij elkaars ledematen zijn? Breng u de woorden van onze Heere Jezus te binnen!”

(woorden uit een brief van bisschop Clemens te Rome geschreven rond het jaar 96 aan de verdeelde gemeente te Korinthe)

3. „Laten wij zo snel mogelijk dit alles (verdeeldheid, verdachtmakingen en scheuringen) de kop indrukken; laten we ons neerwerpen voor de Heere, en wenen en smeken dat Hij in Zijn genade ons met elkaar verzoent en de eerbiedwaardige, heilige uitoefening van de broederliefde onder ons herstelt.” (eveneens uit bovengenoemde brief van bisschop Clemens)

Deze indringende citaten zijn bij mij blijven haken rond het congres van het COGG (ContactOrgaanGereformeerdeGezindte). Daar ging het over dromen over kerkelijke eenheid.

Mijn visie is dat het niet bij dromen alleen mag blijven en ook niet bij allerlei vriendelijke woorden over een weer. Er is en wordt geleden onder de verscheurdheid van het lichaam van Christus. Tegelijk is er een groeiend verlangen naar ‘de heilige uitoefening van de broederliefde’. Dat verlangen deel ik van ganser harte en zoek naar wegen. Dat blijkt niet eenvoudig en makkelijk. Blijkbaar moeten kerken en haar leden door veel pijn en verootmoediging heen. Elke stap daartoe is welkom en geboden. Daarom heb ik ingestemd met een interview over de kerkscheuring in 2004. Niet om nieuwe pijn en verwijdering op te roepen maar om stem te geven aan een verlangen naar eenheid. Daartoe is meer nodig dan een onderlinge ontmoeting. Wat zou het bijzonder en een wonder zijn als in de kerkelijke weg wederzijdse schuld werd beleden en er verzoening wordt gevonden in de gemeenschap met Christus. Er is veel gebeurd wanneer we concreet aan 2004 denken, maar de dringende en uitdagende vraag is: wie zet de eerste stap in eerlijke verootmoediging?  Dan wordt het droevige refrein over allerlei mislukkingen doorbroken en zal het komen tot een loflied op God, Die goddelozen rechtvaardigt in Christus. Dan gaan we elkaar met andere ogen bekijken omdat we Christus in de ogen hebben gezien (prof. dr. M.J. Kater). 

Grijs en groen - over generaties in de kerk

In de classicale vergadering van 13 febr. hadden we veel gasten. Zij kwamen af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna gaan we aan de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over:

-Leren geloven als je weinig andere christenen kent.

-Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?

-Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren.

-Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren?

-Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst.

Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in febr. waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: Van harte welkom!

Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/l5Si2_kdMmk. Daarmee kun je je geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen. Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door!

Als je komt, stuur dan uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba van de classis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Ontmoetingen over de ‘kerkmuur’ heen 1

Vrijdagmorgen 12 apr. zat ik met collega Hoek (predikant bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten) in de consistorie van de Oude Kerk. Dat was op uitnodiging van het Reformatorisch Dagblad en met het oog op de kerkscheuring in 2004. Na twintig jaar had genoemde krant een interview tussen ons georganiseerd. We zijn er beiden op ingegaan en hadden een bijzondere goede ontmoeting. Het werd een gesprek over verleden, heden en toekomst met wederzijdse herkenning en erkenning. Een verslag daarvan zal te lezen zijn in genoemde krant rond de datum van 1 mei.

Op zondagmorgen 14 apr. preekte ik weer eens in Nieuwer Ter Aa (de gemeente die ik mocht dienen met het Woord van 1986 tot 1991).

Vorige keer was de weg opgebroken in dit kleine dorp maar nu zag het er fraai en netjes uit. Er zijn ‘maar’ twee kerken in dit dorp: de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente. Over de nieuwe weg kwamen we de oude mw. Willemijntje den Hertog tegen. Leunend op haar stok ging ze naar de Gereformeerde Gemeente. Toen we elkaar zagen was er een moment van hartelijke begroeting. Ze wees met de stok omhoog en zei:” Het gaat bij u en mij om de Heere!” We wensten elkaar het beste toe en ze zei: “Veel van de Heilige Geest toegewenst, dominee”. Zo gingen we verder over de nieuw aangelegde weg in dit dorp. Over één ding waren we het eens: Er is maar één Weg!

Dan wacht deze week het congres van het COGG (ContactOrgaanGereformeerdeGezindte) op woensdagmiddag 17 apr. Het thema zal zijn: ‘Dromen over kerkelijke eenheid’.

Er zullen lezingen worden gehouden en er zal van gedachten worden gewisseld hoe kerken van gereformeerd belijden elkaar kunnen vinden in de zoektocht naar eenheid. Wat de uitkomst ook zij, er is in ieder geval verbondenheid over kerkmuren heen.

Rubriek Interview

Wat gebeurt er zoal in onze gemeente? Een gemeentelid vertelt.

Deze week: Dhr. Horlings over het controleer- en correctiewerk van de kerkbode.

 Kunt u uzelf voorstellen?

Mijn naam is Jan Horlings en ben getrouwd met Anneke. We hebben twee kinderen (zoon en dochter) gekregen en later zijn daar een schoondochter en schoonzoon én een kleinzoon (die inmiddels 14 jaar is) bijgekomen.

In 1942 ben ik in Onstwedde geboren. ‘k Heb altijd in het christelijk onderwijs gewerkt.

’k Ben begonnen als onderwijzer in Rijssen. Daarna werd ik hoofd der school in Valburg en vervolgens in Hasselt. We zijn in 1975 in Putten komen wonen, toen ik hoofd werd op de Van Damschool. Later ben ik directeur geworden van Basisschool met de Bijbel ‘De Akker’ en daar ben ik blijven werken tot mijn pensioen.

De Nederlandse taal heeft altijd mijn interesse gehad. Toen in aug. 2004 mij gevraagd werd of ik de teksten voor de kerkbode wilde gaan controleren / corrigeren, heb ik dan ook ‘ja’ gezegd.

 Wat houdt het controleer- en correctiewerk precies in?

Elke dinsdagmorgen krijg ik via de mail de tekst van de kerkbode aangeleverd. Meestal print ik dit uit en loop dan de tekst na en breng, indien nodig, correcties aan in de tekst op de computer. Daarna mail ik de gecorrigeerde tekst terug.

Inhoudelijk pas ik niets aan; ik kijk alleen naar de spellingsfouten. De taalfouten worden door mij gecorrigeerd, maar ook onjuist vermelde data, verkeerde interpunctie of zinnen die niet goed lopen enz. worden meestal gewijzigd.

De kerstpuzzel (die ik al in de zomer ontvang) en de lijst met de namen van overleden personen in het afgelopen jaar controleren en het kerstverhaal corrigeren horen ook bij mijn taak. De puzzel ontvang ik al in een vroeg stadium en dan is het puzzelen geblazen om te kijken of alles correct is. Het laatste jaar was er geen kerstpuzzel.

Veel spellingsregels ken ik wel, maar als ik twijfel pak ik de dikke ‘van Dale’ erbij of ‘Het Groene Boekje’. De Nederlandse taal verandert voortdurend en dat betekent dat ik steeds moet her- en bijscholen.

Ik vind het leuk om op deze manier met de Nederlandse taal bezig te zijn. Het houdt me scherp en zo blijf ik op de hoogte van de juiste spelling.

Als ik vragen over een zin of tekst heb, overleg ik (bijna) altijd met degene die het geschreven heeft. De contacten die ik hierdoor heb gekregen met mensen binnen de gemeente, is een leuk gevolg!

Het is lastig om te zeggen welke fouten ik het meeste tegen kom. Foutieve vervoegingen van werkwoorden komen geregeld voor, maar ook woorden die met een hoofdletter geschreven worden, terwijl dit niet hoort. Bijvoorbeeld ‘Kerstverhaal’ en ‘Paasdagen’. Dit moet kerstverhaal en paasdagen zijn.

Natuurlijk controleer ik de uitgebrachte kerkbode altijd weer even. En helaas pik ik er dan af en toe nog een foutje uit die ik over het hoofd heb gezien!

Wat tot slot nog leuk is om te vermelden, is dat ik ook de inlegvellen van de trouwbijbels en de belijdenisplaten van onze Hervormde Gemeente kalligrafeer. Belijdenisplaten kalligraferen doe ik al meer dan veertig jaar en inmiddels heb ik er al ruim 1600 onder handen gehad!