Rubriek Interview

Wat gebeurt er zoal in onze gemeente? Een gemeentelid vertelt.

Deze week: Dhr. Horlings over het controleer- en correctiewerk van de kerkbode.

 Kunt u uzelf voorstellen?

Mijn naam is Jan Horlings en ben getrouwd met Anneke. We hebben twee kinderen (zoon en dochter) gekregen en later zijn daar een schoondochter en schoonzoon én een kleinzoon (die inmiddels 14 jaar is) bijgekomen.

In 1942 ben ik in Onstwedde geboren. ‘k Heb altijd in het christelijk onderwijs gewerkt.

’k Ben begonnen als onderwijzer in Rijssen. Daarna werd ik hoofd der school in Valburg en vervolgens in Hasselt. We zijn in 1975 in Putten komen wonen, toen ik hoofd werd op de Van Damschool. Later ben ik directeur geworden van Basisschool met de Bijbel ‘De Akker’ en daar ben ik blijven werken tot mijn pensioen.

De Nederlandse taal heeft altijd mijn interesse gehad. Toen in aug. 2004 mij gevraagd werd of ik de teksten voor de kerkbode wilde gaan controleren / corrigeren, heb ik dan ook ‘ja’ gezegd.

 Wat houdt het controleer- en correctiewerk precies in?

Elke dinsdagmorgen krijg ik via de mail de tekst van de kerkbode aangeleverd. Meestal print ik dit uit en loop dan de tekst na en breng, indien nodig, correcties aan in de tekst op de computer. Daarna mail ik de gecorrigeerde tekst terug.

Inhoudelijk pas ik niets aan; ik kijk alleen naar de spellingsfouten. De taalfouten worden door mij gecorrigeerd, maar ook onjuist vermelde data, verkeerde interpunctie of zinnen die niet goed lopen enz. worden meestal gewijzigd.

De kerstpuzzel (die ik al in de zomer ontvang) en de lijst met de namen van overleden personen in het afgelopen jaar controleren en het kerstverhaal corrigeren horen ook bij mijn taak. De puzzel ontvang ik al in een vroeg stadium en dan is het puzzelen geblazen om te kijken of alles correct is. Het laatste jaar was er geen kerstpuzzel.

Veel spellingsregels ken ik wel, maar als ik twijfel pak ik de dikke ‘van Dale’ erbij of ‘Het Groene Boekje’. De Nederlandse taal verandert voortdurend en dat betekent dat ik steeds moet her- en bijscholen.

Ik vind het leuk om op deze manier met de Nederlandse taal bezig te zijn. Het houdt me scherp en zo blijf ik op de hoogte van de juiste spelling.

Als ik vragen over een zin of tekst heb, overleg ik (bijna) altijd met degene die het geschreven heeft. De contacten die ik hierdoor heb gekregen met mensen binnen de gemeente, is een leuk gevolg!

Het is lastig om te zeggen welke fouten ik het meeste tegen kom. Foutieve vervoegingen van werkwoorden komen geregeld voor, maar ook woorden die met een hoofdletter geschreven worden, terwijl dit niet hoort. Bijvoorbeeld ‘Kerstverhaal’ en ‘Paasdagen’. Dit moet kerstverhaal en paasdagen zijn.

Natuurlijk controleer ik de uitgebrachte kerkbode altijd weer even. En helaas pik ik er dan af en toe nog een foutje uit die ik over het hoofd heb gezien!

Wat tot slot nog leuk is om te vermelden, is dat ik ook de inlegvellen van de trouwbijbels en de belijdenisplaten van onze Hervormde Gemeente kalligrafeer. Belijdenisplaten kalligraferen doe ik al meer dan veertig jaar en inmiddels heb ik er al ruim 1600 onder handen gehad!

52 Bijbelteksten in een jaar

We beginnen alweer aan de 17e tekst. In Jes. 40:8 staat dat het woord van onze God eeuwig standhoudt. Wat we dus doen heeft eeuwigheidswaarde!

Tekst voor volgende week is Joh. 6:35 :

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Vacature chauffeur voor de Voedselbank

Momenteel hebben wij een vacature voor een chauffeur. Het bezit van een B-E rijbewijs is voor deze functie voldoende. Wat betreft verdere informatie kunt bellen of mailen naar: Algemeen coördinator Antoinette Walenberg, 0626990299 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Info van de HGJB
Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om met de volgende onderwerpen mee te bidden.

  • We danken voor de HGJB-Jongerenavonden die afgelopen seizoen plaatsvonden. Wat mooi om jongeren uit de regio te kunnen verbinden. Samen gingen ze in gesprek over hun geloof. We bidden dat het hen helpt om te groeien in het geloof.
  • We bidden voor de HGJB-predikantenlunches die deze maand plaatsvinden. Dat er goede gesprekken mogen zijn over jongeren en de eredienst.
  • We danken voor alle vrijwilligers die zich (wekelijks) inzetten voor de kinderen, tieners en jongeren van de gemeente.
  • We bidden dat kinderen, tieners en jongeren in deze wereld waarin zo veel onzeker is, hoop en moed ervaren in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
  • We danken voor de jongeren en ouderen die in de komende tijd belijdenis van hun geloof doen. We bidden dat zij zich gedragen weten door de gemeenschap en dat zij mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Herziene uitgave Houvast

Wat gelooft een christen? En hoe leef je als christen? Over die twee vragen gaat het in het boek ‘Houvast’ van de HGJB. Het boek is geschreven voor jongeren (en ouderen) die van plan zijn om hun geloof in Jezus Christus te belijden - in de kerk én voor hun omgeving. Maar ook voor andere jongeren die nadenken over geloven.

‘Houvast’ bevat tweeëntwintig aansprekende hoofdstukken over evenveel thema's van het christelijk geloof, zoals God leren kennen, Bijbel, verbond, gebed en discipel-schap. Het boek is een herziene uitgave van het veel verkochte boek ‘Hou(d)vast’ (2015) en is aangevuld met een hoofdstuk over Israël. ‘Houvast’ komt eind juni uit. Bij ‘Houvast’ biedt de HGJB een handleiding, zodat het boek ook te gebruiken is bij de belijdeniscat

De HGJB zoekt reisleiders voor komende zomer

De HGJB zoekt nog reisleiders voor de HGJB-vakanties! Ken of ben jij een jongere die dit goed zou kunnen? Het leiden van een reis is een onvergetelijke ervaring. Waarom? Omdat je samen met de kinderen, tieners of jongeren leuke activiteiten doet en goede gesprekken hebt over het geloof. De HGJB begeleidt jou en je team voor en tijdens de vakantie. Zo sta je er niet alleen voor. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding

52 Bijbelteksten in een jaar

De Bijbeltekst voor komende week is Openb. 1:8:

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”

Het lied van de hoop

Aan het slot van de preek op 2e paasdag las ik de woorden van een lied op. Dit lied is een vertolking van  ‘Whispering hope’. Omdat enkelen van u naar de tekst vroegen, geef ik het hierbij door:

Zacht als de stem van een engel,

fier als het stil ruisend riet,

zingt, onder schaduw van zorgen,

hope, haar eeuwigheidslied!

Wacht tot de nacht is verdwenen,

wacht tot de storm is bedaard,

hoop op het zonlicht dat morgen

stralen zal over de aard.

 

Fluist'ring der hoop

o, hoe min ik Uw stemme

spreekt van Gods trouw,

doe mij rusten in Hem.

 

Hope des eeuwigen levens,

krachtbron die nimmer vergaat,

o, zing ons altijd van Jezus,

tot onze ure eens slaat.

Dan zal het oog Hem aanschouwen,

Hem Die ons harte bemint,

kom, o gezegende morgen,

naar U verlangt Jezus' kind!

 

Rubriek This is my song/my book 

Dag gemeenteleden.

Mijn naam is Gerard van Panhuis. Samen met mijn vrouw Willie zijn wij drie jaar geleden in Putten komen wonen aan de Torenlaan 10. Wij zijn alle twee geboren en getogen in Ermelo. Misschien ziet u op de markt wel eens een dubbelganger van mij, nou dat is dan mijn tweelingbroer. In mrt. hopen wij samen 150 jaar te worden. Ik hou erg van zingen en zing dan ook bij twee koren. Samen met Wil zingen we bij het Hervormd Kerkkoor Ermelo en de Verenigde Veluwse Koren. Zelf ben ik lid van het Chr. Mannenkoor Fontanus. Wat is het niet mooier dan te zingen. ’s Morgens de dag beginnen met Ps. 3 vers 3:

Ik lag en sliep gerust,
Van 's HEEREN trouw bewust,
tot ik verfrist ontwaakte;
want God was aan mijn zij,
Hij ondersteunde mij
In 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
daar mij Zijn hand behoedt,
tienduizenden niet vrezen;
schoon ik, van allen kant,
geweldig aangerand
en fel geprangd moog' wezen.

Ook in de lijdenstijd repeteren we weer heel mooie liederen. Al zingend de zorgen en drukte van het bestaan vergeten. Het is echt een verrijking en verdiepping van ons geloofsleven.

Welke psalm of lied mij aanspreekt?

Ik ben met de psalmen opgegroeid en die gaan dan ook regelmatig door mijn hoofd o.a. Ps. 42,  Ps. 116,  Ps. 139,  Ps. 150, bijv.

Ik wil graag afsluiten en u allemaal hartelijk groeten met een bekend gezang over het lijden van de Heere Jezus.

Joh. de Heer 836: 1, 3 en 4

 

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 Refrein:

'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon;

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.

Vol van schoonheid en pracht, vol van redding en kracht,

Voor eenieder die in Hem gelooft.

 Refrein

 Help mij, Heer, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon.

Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af,

't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

 Refrein

 

52 Bijbelteksten in een jaar

Omdat deze kerkbode voor 2 weken is hieronder de Bijbelteksten voor de komende weken:

Week 13 (31 maart - 7 april):

Rom. 10:13:

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. 

Week 14 ( 7 april - 15 april):

Openbaring 1:8: 

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Op woensdagavond 3 apr. organiseren we een creatieve avond in de jeugdkelder van De Aker. Met elkaar gaan we een houten bordje met een Bijbeltekst versieren. Misschien een van de geleerde Bijbelteksten? Aanmelden: 0613048833

 

We leven deze week toe naar Goede Vrijdag. Een stille week, omdat de wetenschap van Goede Vrijdag ons de mond snoert. Zoveel lijden, zoveel liefde. Jezus onderging het, eenzaam en koninklijk. We laten ons van binnen verstillen door Hem, die Zijn leven voor ons gaf.

Zoon van David, om de slagen,

om de eenzaamheid zo groot,

waardig koninklijk gedragen

in Uw liefde tot-ter-dood,

zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan!

Door Zijn lijden en sterven aan het kruis, bloeit er leven op. Leven tussen God en mens, zonder schuld. Dat bereiken we zelf niet, maar wordt alleen mogelijk door Jezus. En het ontstaat in mensen die zich gelovig naar Jezus toedraaien. Zij die bidden om ontferming, om genade.

Om dit schandhout van het lijden,

deze last zwaar op Uw rug,

levensboom voor jood en heiden,

bloeiend hout vol goede vrucht, -

zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan!

(Weerklank 163: 1 en 5)

Na Goede Vrijdag eerst Stille Zaterdag. De dag tussen sterven en opstanding in. Goede Vrijdag zit nog in onze gedachten en tegelijk weten we al van de opstanding. Maar morgen zal de jubel pas klinken.

Dan is het Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan! Niet de dood, niet de duivel, niet de zonde maar God heeft het laatste woord.

Hij hielp hen uit de nood,

Hij bracht hen uit het duister

der schaduw van den dood:

Hij brak hun band en kluister.

(Ps. 107:7)

De keten (kluister) van de dood is verbroken door de opstandingskracht van Jezus. En zo breekt de paasjubel aan. Omdat Jezus het heeft volbracht. Eerst komt het aarzelend binnen, lezen we in de evangeliën. Maar dan verdwijnt de stilte en de droefheid van zaterdag.

In het vroege morgenlicht

komt Gods boodschap tot de Zijnen.

Eng’lenmond brengt het bericht

dat de droefheid doet verdwijnen.

Wat beloofd werd, is voldaan!

Onze Heer is opgestaan!

 

Deze opstanding geldt niet alleen voor Jezus. Maar ieder die bij Hem hoort, is veilig, zeker en geborgen. De duivel heeft geen macht meer en de dood kan niet meer vasthouden. Het wordt weer morgen!

Uitverkoren kerk van God,

wil voor satans macht niet beven.

Veilig, zeker is uw lot,

Christus heeft de dood verdreven.

Ook uw morgenstond breekt aan,

Sions Vorst is opgestaan!

(Weerklank 176: 1 en 2)

Ds. Brendeke

Aanvullend bezoekwerk- emotionele eenzaamheid

‘Wonderlijk dat de Heere wist wat ik nodig had’. Jantine kijkt terug naar het laatste half jaar, waarin ze ‘meer lucht gekregen heeft’. Ze houdt van haar man, maar wat is het soms moeilijk dat ze elkaar niet begrijpen. Kees voelt niet aan waar de behoeftes van Jantine liggen, daardoor voelt ze zich vaak eenzaam en onbegrepen.

De huisarts vermoedt dat Kees een autismespectrumstoornis heeft, maar van een test wil Kees niets weten. Het kost Jantine veel energie om te  schipperen tussen Kees en de kinderen. Hun wijkouderling had tijdens het reguliere huisbezoek gemerkt dat Jantine op haar tenen liep. Omdat het haar op dat moment niet lukte te vertellen wat haar bezig hield, wipte de ouderling later onverwachts aan om te informeren hoe het met haar ging. Dat bezoekje werd langer dan hij van tevoren ingeschat had… Aan het einde van het bezoek bad hij samen met Jantine om wijsheid en kracht. Ook wees hij Jantine op de mogelijkheid van ‘aanvullend bezoekwerk’. Het zou haar goed doen als ze haar hart kon luchten en begrip kon ondervinden. Jantine stemde toe en regelmatig heeft ze een afspraak met ‘haar’ aanvullend bezoekwerker. Ze deelt wat er in haar (gezins-)leven speelt en leert ook naar de dingen te kijken die wél goed gaan. Het begrip geeft een stukje ontspanning aan Jantine, dit komt de relatie met Kees en de gezinssituatie ten goede. Zo ondervindt Jantine dat God mensen vanuit de gemeente inschakelt om haar tot steun te zijn.

 

Luisterend oor

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie

Ligt jouw of uw vraag misschien op een ander terrein? Ziekte, angsten, depressieve gedachten of familieproblemen? Ben jij jongvolwassen, heb jij het moeilijk en wil je met iemand praten?

Bespreek dit met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker-Hakkert, coördinator ‘aanvullend bezoekwerk’,

tel. 0341- 357766

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor week 13 is Joh. 15:5:

‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’. 

Rubriek Geef de pen door 

Ik heb de pen gekregen van mijn ‘oude’ buurvrouw, die net als ik al heel wat jaren verbonden is met de Zuiderkerk.

Tja, wat zal ik vertellen. Ik ben Theo Nijeboer, tweeënveertig jaar en woon aan de Pasdijk in Putten. Ik ben geboren en opgegroeid in Huinen, naast de Zuiderkerk. Ik werk in de bouw als metselaar. In 2008 ben ik getrouwd met Marianne en we hebben vier kinderen gekregen; Deborah, Anna, Tiemen en Rens.

Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd bezig te zijn rondom het huis, in de tuin en met wat dieren. Een gezamenlijke hobby van ons is tuinieren en ik ben bezig met het opknappen van een oude schuur.

In 2014 heb ik belijdenis mogen doen in onze gemeente en twee jaar geleden ben ik gevraagd als ouderling, dat was wel even schrikken maar uiteindelijk heb ik toch ‘ja’ mogen zeggen. De gesprekken die ik heb met gemeenteleden zijn waardevol en ik doe dit werk met veel vreugde.

Een tekst die ik graag deel, staat in Petrus: 2 Petr. 3:9.

‘De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’

Deze tekst laat zien dat God niemand uitsluit.

Ik luister ook graag naar muziek, een van mijn favoriete liederen is ‘Vaste Rots van mijn behoud’. Dit gaat over de trouw van God door alles heen. Ik heb dit zelf ook mogen ervaren in mijn leven dat God mij altijd heeft vastgehouden, ondanks een periode in mijn leven dat ik Hem niet nodig dacht te hebben.

Ik geef de pen door aan Tim van der Burg, een nieuw gemeentelid die ik heb leren kennen via onze zoons die graag samen spelen.

Kracht naar kruis

Zoveel zorgen, zoveel vragen,

haast te zwaar om zelf te dragen,

drukken soms de schouders neer

en we zien geen uitkomst meer.

 

Waar met al de pijn en noden

van dit leven heengevloden?

Waar met ons beproefde hart

rust zoeken in de smart?

 

Met ons leed en droevig zuchten

mogen wij tot Christus vluchten.

Hij Die met ons mede lijdt,

sterkt ons op de juiste tijd.

 

Vloeien tranen uit de ogen,

dan wil Hij z' in liefde drogen.

Neemt Hij 't leed nog niet uit huis,

Jezus geeft u kracht naar kruis.

 

Het lezen van de Bijbel

Wat een zegen dat op allerlei momenten het Woord van God open gaat. Hoe lees(t) u/jij?
De Messiasbelijdende jood Isaäc da Costa (1798–1860) dichtte het als volgt:

Bij 't openslaan van 't Boek der boeken
gedenk, o christen, dag aan dag,
dat, wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.

Geen mensen wijsheid zou hier baten,
geen vlijtig' arbeid hier volstaan;
all' eigen wijsheid dient verlaten;
een ander oog moet opengaan.

Voordat g' u dan begeeft tot lezen,
val, christen, val uw God te voet!
En dat een heilig, heilzaam vrezen
zich meester maak' van uw gemoed.

Vraag, eer gij verder gaat, een zegen;
vraag ogen, oren en een hart.
En Jezus Zelve koom' u tegen
in dit Zijn Woord bij vreugd en smart.
Ds. A.L. van Zwet

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor week 12 is:

1 Petr. 5:7 : ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ 

Info van de HGJB

Onderzoek HGJB in vier gemeenten
Jongeren positiever over kerkdienst dan gedacht.

Veel kerkelijke jongeren zijn positiever over de kerkdienst dan vaak wordt gedacht. Dat concludeert de HGJB uit een onderzoek dat de jeugdorganisatie heeft gedaan in vier (representatieve) gemeenten uit haar achterland. Des te meer is er reden om de moeite die deze jongeren met de eredienst hebben, serieus te nemen, vindt de jeugdorganisatie: ‘Je kunt die moeite niet terzijde schuiven met de opmerking: “Jongeren zijn nu eenmaal altijd kritisch”.’

Met de publicatie van het onderzoek wil de HGJB het gesprek over de eredienst in de gemeente stimuleren. Jongeren blijken geen wensenlijstje te hebben voor veranderingen van de eredienst, maar hebben er wel hun vragen bij. Een open en eerlijk gesprek hierover kan hun betrokkenheid bij de kerkdienst vergroten. De HGJB biedt op HGJB.nl/eredienst materiaal voor dit gesprek.

Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om met de volgende onderwerpen mee te bidden.

  • We danken voor het HGJB-Scholierenweekend dat plaatsvond in de voorjaarsvakantie. We bidden dat het samen optrekken, het met elkaar in gesprek zijn over de Bijbel, tieners helpt om te groeien in het geloof. We danken voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het HGJB-Scholierenweekend.
  • We bidden om een zegen over de HGJB-Jongerenavond van 15 mrt. Dat jongeren gesterkt mogen worden in hun geloof en mooie gesprekken hebben.
  • We danken dat we ons in de komende weken mogen voorbereiden op het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. We bidden voor ouders, jeugdleiders en andere gemeenteleden dat zij het wonder van Pasen op een goede en inspirerende manier zullen overdragen aan de kinderen, tieners en jongeren van de gemeente.
  • We bidden voor alle jongeren die leven in een kwetsbare situatie. Dat de kerk en het jeugdwerk in het bijzonder een veilige plek mag zijn.

Drie geweldige dagen survivallen voor vaders en zonen

Van 2-4 mei organiseert de HGJB samen met Outback Explorers de Vader-Zoon-Survival. Drie geweldige dagen survivallen in de Belgische Ardennen voor vaders en zonen.

Een afwisselend en actief doe-programma ligt klaar: kaart- en kompaslezen, oriëntatielopen, bivak bouwen, kampvuur maken, potje koken, door een high rope parcours klauteren en nog veel meer.

Tijdens de Vader-Zoon-Survival gaan vaders en zonen ook samen in gesprek. Samen praten ze over dingen waar thuis niet zo snel over gepraat wordt. Zo groeien ze dichter naar elkaar toe! Alle reden dus om samen aan dit avontuur te beginnen! Meer informatie staat op HGJB.nl/VZSurvival

De HGJB zoekt reisleiders voor komende zomer

Voor de HGJB-vakanties zoekt de HGJB nog 45 reisleiders. Enthousiaste jongeren die kinderen, tieners of jongeren een fijne vakantie willen geven.

Het leiden van een reis is niet alleen leuk, maar ook leerzaam en verdiepend voor het geloof. Reisleiders geven aan dat het bijzonder is om een vakantie te leiden. Ze krijgen er namelijk veel voor terug: ontwikkeling in leiderschap, groei in (het uitdragen van) je geloof en een onvergetelijke ervaring. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding

RUBRIEK ACHTERPAGINA

Rubriek Interview

Deze week in de rubriek interview: Het Hart voor je huwelijk-team

In onze gemeente hebben we de mogelijkheid gekregen om avonden te organiseren voor getrouwde stellen. Mooi dat tijd en aandacht voor onze huwelijken binnen de gemeente ook een plek heeft. We proberen persoonlijke avonden te organiseren waarbij je als stel even echt tijd en aandacht voor elkaar hebt. In een gezellige sfeer aan een eigen tafeltje met een bloemetje en wat lekkers wordt ieder stel ontvangen. De eerste en zesde avond beginnen we met een maaltijd die wordt verzorgd door De Aker. Elke avond heeft een thema waar we wat over vertellen.

Communicatie, omgaan met verschillen, groeien in je relatie zijn o.a. wat onderwerpen die aan de orde komen. De Bijbel gaat open en we lezen en zoeken naar wat God ons wil zeggen. Bij het thema horen vragen en opdrachten waar je met z’n tweetjes mee aan de slag gaat.

Vaak horen we terug dat het fijn is om er zo even een avondje uit te zijn. Een avond met inhoud en ontspanning. Dat gun je iedereen! We vinden het mooi om met elkaar deze avonden voor te bereiden en zo iets te kunnen bijdragen aan sterke relaties in onze gemeente.

Een hartelijke groet,

Ida Bos, Hettie Boer, Ria en Aart van de Langemheen en Jeanet en Jan

Westland.


Gezocht:
Het Zorgerf (woonlocatie voor mensen met dementie) zoekt vrijwilligers. Met name chauffeurs om bezoekers van dagbehandeling op te halen en thuis te brengen. En wandelvrijwilligers voor heerlijke wandeling over het terrein.

Belangstelling? Neem contact op met Wendy Jager 06-23802838 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

52 Bijbelteksten in een jaar

De tekst voor komende week is Efeze 5:19 :

‘En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.’

Rubriek This is my song/my book

Ik ben Wichert Drost, bijna 75 jaar en getrouwd met Stieny. Wij hebben vier zonen gekregen waarvan er twee gezinnen in Putten wonen en twee in het buitenland. En wij mogen opa & oma zijn van negen kleinkinderen.

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven in deze rubriek ‘This is my song/my book’. Zingen doe ik graag. Ik ben lid van het mannenkoor ‘Fontanus’ en daar zingen wij prachtige liederen.

Toch kies ik voor het lied ‘Dwars door alle tranen heen’.

De reden hiervan is dat wij het afgelopen jaar een lieve schoonzus en zwager moesten missen en ruim een jaar geleden mijn oudste broer. Een paar woorden uit dit lied zijn ‘Wij bidden: "houd ons overeind. God geef Uw licht in deze tijd". Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart. 't Is geen vaarwel, maar een tot ziens. Toch overheerst nu het verdriet. Wij laten los, goede God, houdt U ons vast. Het missen blijft, het gaat niet weg. Dit is voortaan een lege plek. Wij moeten door, maar 't wordt niet meer hoe het was’.

Bij veel mensen in onze omgeving herkennen wij dit verdrietige gemis en heimwee zoals het was en wat niet weerkomt. Gelukkig mogen wij ook veel zegeningen ontvangen. Wij zijn blij en dankbaar met onze kerkelijke gemeente. Wat rijk dat elke zondag de Bijbel open gaat en wij gevoed mogen worden en onderwezen worden door Gods wet en evangelie, zonde en genade.

Een van de mooiste psalmen en mijn gebed is Ps. 25:

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen g’ Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv’rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
’k blijf U al den dag verwachten.

52 Bijbelteksten in een jaar

Voor aankomende week leren we Galaten 5:22:

‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

 Avondmaal

Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond
Dit is Mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt
Dit is Mijn bloed dat vergeving en genade schonk
En ik proef de wijn; zo wordt Uw liefde uitgestort

Wie meer dan U deelt ons bestaan
Hoe diep ons leven ook zal gaan
Begraven als het goede graan
Bent U voor ons weer opgestaan

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen
Als tastbaar voedsel wordt Uw leven aangereikt
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
En zie ik Uw liefde, fonkelen in rode wijn

Nu geef ik U mijn leven Heer
En wil ik leven tot Uw eer
U geeft zoveel, nog meer, het meest
Eer aan de Vader, Zoon en Geest

Allen een gezegende Avondmaalszondag toegewenst. Met name onze predikanten bidden we de leiding van de Heilige Geest toe, zodat door hun dienst Christus mag stralen en dat zij zelf daaruit ook een Zegen mogen ontvangen.

Wim Bos, scriba

Houd van ze!

Dat was de korte samenvatting van de inleiding over grijs en groen – samen leren geloven. Corine Nagel vertelde over hoe jongeren leren geloven en wat je daar in de gemeente aan en mee kunt doen. Op de website staat een uitgebreider verslag en de presentatie. Op 28 mei krijgt dit een vervolg waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. De classicale vergadering heeft besloten dat gemeenten een geldelijke stimulans kunnen krijgen voor een vernieuwend initiatief.  

Lees verder op de website: pknclassisveluwe.nl/verslagen

Gerrit Bok, scriba cv Veluwe

Rubriek Geef de pen door

Hallo,

Ik ben Evelien van de Garskamp, getrouwd met Niek. Samen hebben we twee kinderen ontvangen: Rianne en Ben. Helaas moesten wij Rianne na 16 jaar weer teruggeven. 


Ik werk voornamelijk thuis. Wij verkopen diervoeders aan huis. Dat doen wij voor het bedrijf De Heus, waar Niek werkt. Hij is daar vrachtwagenchauffeur. Ben werkt als accountant bij een boekhoudbedrijf en hoopt dit jaar zijn HBO-diploma accountancy te behalen. Mijn hobby’s zijn tuinieren, fietsen en wandelen. 


Op zondag gaan wij naar de Zuiderkerk. Het is fijn om daar te zijn, want het is er heel gemoedelijk. Ik help daar samen met drie gezellige dames met koffieschenken na bepaalde diensten, zoals de eerste zondag na nieuwjaar. Ook deze samenkomsten zijn erg gemoedelijk.

Verder ben ik ook één van de kooksters van de Alpha-cursus. Het mooiste vind ik dan de laatste avond van deze cursus. Dan koken de Alpha-leden voor ons. Zij vertellen dan ook enthousiast wat Alpha voor hen betekend heeft. Mooi dat dit werk elk jaar weer gedaan wordt door een enthousiast team.

Ik geef de pen door aan Theo Nijeboer. Hij komt bij ons voer halen. En dan kunnen we wel eens mooie gesprekken over het geloof hebben.

52 Bijbelteksten in een jaar

De teksten voor de komende weken zijn:

Week 8:

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. (Spr. 4:23)

Week 9:

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt hij hun bekend. (Ps. 25:14)

Wij hopen dat het jullie nog steeds lukt! Is de hele tekst te veel? Leer alleen een korte, belangrijke zin uit de tekst.

 

Lied 505 uit de bundel Weerklank zingt:

Ga niet alleen door ’t leven,

die last is u te zwaar.

Laat Eén u sterkte geven,

ga tot uw Middelaar!

Daar is zoveel te klagen,

daar is zoveel geween

en zoveel leed te dragen.

Ga niet alleen!

En zoveel leed te dragen.

Ga niet alleen!

Welzalig, die ‘t ervaren,

dat Hij hun alles is;

dan kennen ze in gevaren

bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen

door alle nood hen heen.

Wie steunt op Zijn ontfermen

is nooit alleen!

Wie steunt op Zijn ontfermen

is nooit alleen!

ds. C. Mijderwijk

Groet

Ik las afgelopen week het volgende van Tim Keller:
‘Je kunt in God geloven en toch op iets anders vertrouwen voor je echte betekenis en geluk – wat daarom je echte god is. Hoe we dit doen, verbergen we voor onszelf. En pas als er iets mis gaat met, zeg, je carrière of je gezin, besef je dat het veel belangrijker voor je is dan de Heere Zelf.’
Met een hartelijke groet,                                                                                            
 ds. Brendeke

In ‘De Waarheidsvriend’ schreef onze oud-predikant ds. H. J. van der Veen een artikel over de lijdensweken en de 40-dagentijd.

Een seculiere verschuiving

We leven in een seculiere samenleving. Voor de moderne mens is God ver weg. We voelen ons niet meer schuldig tegenover Hem. We hoeven ook niet meer met Hem verzoend te worden. De kern van het lijden en sterven van de Heere Jezus wekt voor de seculiere mens bevreemding op.

In een poging om de aansluiting op de moderne mens te maken past de kerk haar boodschap aan. In plaats van de oproep te laten uitgaan om ons met God te verzoenen en om in vrede met Hem te leven, klinkt de oproep om in vrede met elkaar te leven. En in plaats van het lijden van Christus te overdenken, wordt aandacht gevraagd voor het lijden van mensen.

 

In onze gemeente mag gelukkig nog steeds het lijden van Christus centraal staan, maar laten we wel beducht zijn voor de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn als mensen in een westerse, seculiere samenleving niet immuun voor deze invloeden. Laat in ons hart de bede klinken:

Leer mij. O Heer, Uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

Wim Bos, scriba

52 Bijbelteksten in een jaar

Lukt het aanleren van de Bijbelteksten? Mocht het lastig blijken, laat dit dan een aanmoediging voor u zijn om met het Woord van God bezig te blijven. De Bijbeltekst voor aankomende week is Matth. 7:7:

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.