• Tijdens een bepaalde middag- of avonddienst in de Oude Kerk behandelt één van onze predikanten een aansprekend thema vanuit de Bijbel.
  • Na deze kerkdienst wordt er in "de Aker" met de dominee nagedacht en nagepraat over het thema, in een gezellige en open sfeer.
  • Tijdens de preekbesprekingen wordt er veel gezongen tot lof en eer van God met psalmen en eigentijdse liederen.
  • Als de preekbespreking plaatsvindt na een middagdienst, dan wordt er er een broodmaaltijd gehouden die al even gezellig al niet te versmaden is.
  • De thema's van de preekbesprekingen worden tijdig vermeld in de kerkbode en zijn te zien in de kerkportalen op een affiche.
  • De preekbesprekingen zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.

    Let dus op wanneer we jou verwachten!

De leeftijdsgroepen zijn:
- 16 : (Groep 8)  tot 16  jaar
16 + : Alle jongeren van 16 tot 20 jaar
20 + : Alle jongeren van 20 jaar en ouder. Dus ook ouderen zijn hier van harte welkom.

 Bij de opening en sluiting van het winterwerk geldt een benedengrens van ongeveer 15 jaar.

Waarom zijn er preekbesprekingen?
  Preekbesprekingen worden georganiseerd om als gemeente van elkaar te leren en elkaar te versterken in het geloof. Vooraf kiest de predikant samen met jongeren een aansprekend thema vanuit de Bijbel. Ook stellen zijn de gespreksvragen samen voor de preekbespreking. Deze vragen kunnen tot zeer openhartige gesprekken leiden bij de bezoekers, mede omdat zij vaak met dezelfde vragen zitten.

Voor een preekbespreking hoef je echt niet veel bijbelkennis te hebben. Ook hoef je geen lid te zijn van een jeugdclub of vereniging.

De preekbespreking is er voor de gemeente, dus ook voor jou!

Kunnen wij jou ook hierbij begroeten?
Je bent van harte welkom!